Ivan Platovnjak (*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1989) posvečen za duhovnika Mariborske škofije. V času kaplanovanja študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992–1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962–1996). Leta 2005 vstopil v noviciat Družbe Jezusove in sedaj kot jezuit sodeluje v ekipi Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani pri različnih duhovnih programih. 

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Predstojnik Inštituta za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij Obnovljeni život, Studia Gdańskie in Türk - islam medeniyeti. Član raziskovalnega programa Religija, etika, izobraževanje in izzivi sodobne družbe (P6-0269) in raziskovalnega projekta Moč čustev in položaj ženskih likov v različnih literarnih zvrsteh Stare zaveze (J6-50212).

Raziskovalna področja

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovnega zorenja, uvajanje v duhovno življenje, odpuščanje, duhovno spremljanje, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, ekologija in ekonomija, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, priprava na zakon, duhovnost v paliativni oskrbi, žalovanje itd.

Področja poučevanja

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje;
  • vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • spremljanje žalujočih in trimesečni program za žalujoče;
  • uvajanje v molitveno življenje;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

GOVORILNE URE

Objavljeno: 15.2.2021

Govorilne ure v Ljubljani in Mariboru po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan, ZOVKO, Vinko. Human bodily movement and spirituality. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2023, god. 21, br. 3, str. 541-553, ilustr. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/file/447289, DOI: 10.31192/np.21.3.4. [COBISS.SI-ID 173287427], [SNIP, WoS, Scopus do 22. 5. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
2. PLATOVNJAK, Ivan. Contemplation of the body. Polonia Sacra. 2023, vol. 27, issue 2, str. 7-28. ISSN 2391-6575. https://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/article/view/4654, DOI: 10.15633/ps.27201. [COBISS.SI-ID 178773251]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
3. PLATOVNJAK, Ivan, PRIJATELJ, Erika, ZOVKO, Vinko. The understanding of ascesis in Christianity. Studia Gdańskie. 2023, t. 52, str. 46-58. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/13448, DOI: 10.26142/stgd-2023-004. [COBISS.SI-ID 178082563]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
4. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Ancient Greek and Christian understanding of contemplation in terms of a resonant attitude towards the world = Starogrško in krščansko razumevanje kontemplacije v smislu resonančne drže do sveta. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 623-637. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 134738435], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
5. PLATOVNJAK, Ivan. Meeting the spiritual needs of a dying person. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2022, god. 20, br. 1, str. 57-72. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/clanak/397298, DOI: 10.31192/np.20.1.4. [COBISS.SI-ID 106774531], [SNIP, WoS do 23. 3. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 11. 4. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
6. PLATOVNJAK, Ivan. Emotional and spiritual healing after abortion in the Rachel’s Vineyard retreat. Studia Gdańskie. 2022, t. 50, str. 42-51. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10497/9684, DOI: 10.26142/stgd-2022-004. [COBISS.SI-ID 136128259]
7. PLATOVNJAK, Ivan, PRIJATELJ, Erika. Lifelong catechesis as a response to people’s life need. Studia Gdańskie. 2022, t. 51, str. 124-136. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10591/9731, DOI: 10.26142/stgd-2022-025. [COBISS.SI-ID 136119299]
8. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Chronos and kairos of hope = Chronos in kairos upanja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 797-806. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 91379971], [SNIP, WoS do 10. 6. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, Scopus do 4. 5. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
9. PLATOVNJAK, Ivan. Food and spirituality : contemplation of God’s love while eating. Studia Gdańskie. 2021, tom 48, str. 81-92. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/9095/8359, DOI: 10.26142/stgd-2021-005. [COBISS.SI-ID 96568579]
10. PLATOVNJAK, Ivan. Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu posredovanja vere več razumevanja, sprejetosti in bližine v Cerkvi na Slovenskem = Slovenian families with pre-school children need more understanding, acceptance and closeness from the Church in passing their faith down to their children. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 355-370, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 40976387], [SNIP, WoS do 22. 3. 2024: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 20. 1. 2024: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]
11. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2020, god. 18, br. 2, str. 259-277. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=350358, DOI: 10.31192/np.18.2.3. [COBISS.SI-ID 25516803], [SNIP, WoS do 19. 7. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
12. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovene Catholics on the basis of the survey "Sacrifice in Christian spirituality". Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. 2020, vol. 35, no. 1, str. 217-234, ilustr. ISSN 0352-7875. DOI: 10.21464/sp35112. [COBISS.SI-ID 46695939], [SNIP, WoS, Scopus do 16. 5. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
13. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. To live a life in Christ's way : the answer to a truncated view of transhumanism on human life = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 669-682. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8263002], [SNIP, WoS do 22. 3. 2024: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.50, Scopus do 29. 1. 2024: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.50]
14. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2019, god. 17, br. 1, str. 75-91. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318461, DOI: 10.31192/np.17.1.5. [COBISS.SI-ID 8095578], [SNIP, WoS do 22. 8. 2023: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 26. 5. 2024: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
projekt: Članek je nastal v okviru bilateralnega projekta Etični temelji trajnostno usmerjenih tehnologij z vidika pametne lokalne skupnosti: primerjalna analiza med Silicijevo dolino in Slovenijo, BI-US/17-18-048, ki ga financira ARRS
15. PLATOVNJAK, Ivan. The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si'. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 73-86. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224037, DOI: 10.21464/sp34106. [COBISS.SI-ID 8200026], [SNIP, WoS do 9. 2. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. PLATOVNJAK, Ivan. Human vulnerability, spiritual abuse, and its prevention. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 2024, god. 79, br. 2, str. 199-212. ISSN 0351-3947. https://hrcak.srce.hr/en/315885, DOI: 10.31337/oz.79.2.6. [COBISS.SI-ID 196041731], [Scopus]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: J6-50212 Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze; financer: ARIS
17. PLATOVNJAK, Ivan, MUTANEN, Arto. On religious knowledge = O verskem védenju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 1, str. 21-32. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/01/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/01/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 159534595], [SNIP, WoS, Scopus do 5. 5. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
18. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Technology as the elixir of immortality : resurgent philosophical and spiritual enigma of human imprisonment = Tehnologija kot eliksir nesmrtnost : obujena filozofska in duhovna uganka človeškega zapora. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 973-984. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 179029763], [SNIP, WoS, Scopus do 15. 7. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
19. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of marriage groups for marriage and family life : a survey of Our Way marriage groups. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 2023, god. 78, br. 4, str. 479-492, tabele. ISSN 0351-3947. https://hrcak.srce.hr/en/308255, DOI: 10.31337/oz.78.4.5. [COBISS.SI-ID 196053251], [Scopus do 22. 5. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
20. PLATOVNJAK, Ivan. Rest in God − the spirituality of rest = Počitek v Bogu – duhovnost počitka. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 1, str. 259-277. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/01/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/77/01/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 119351555], [SNIP, Scopus do 24. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
21. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani smemo žalovati! : spodbuda za pastoralo žalujočih = Christians are allowed to grieve! : encouragement for the pastoral care of the bereaved. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 681-694. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Platovnjak.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 90713859], [SNIP, WoS do 23. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 22. 1. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]

1.04 Strokovni članek

22. PLATOVNJAK, Ivan. Telo, prežeto z izkustvom Boga. Božje okolje. 2024, leto 49, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 201111811]
23. PLATOVNJAK, Ivan. "Ne naveličajmo se blagoslavljati!" : "vsak krščenec je poklican k temu, da bi bil "blagoslov" in da bi blagoslavljal". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 1, str. 20-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 190372355]
24. PLATOVNJAK, Ivan. Telesno gibanje in krščanska duhovnost : "tek na dolge proge je za marsikoga duhovna izkušnja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 1, str. 36-38, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 190376195]
25. PLATOVNJAK, Ivan. Pomembnost zakonskih skupin za zakonsko in družinsko življenje : izsledki raziskave v Najini poti. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 2, str. 28-30, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 197826307]
26. PLATOVNJAK, Ivan. "Božja govorica je pestra in raznolika" : molitev kot dialog. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 2, str. 38-40, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 197828355]
27. PLATOVNJAK, Ivan. Sveto poslušanje : če drugega poslušamo, laže razumemo njegovo različnost. Božje okolje. 2023, leto 48, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 150563331]
28. PLATOVNJAK, Ivan. Jezus je veliko hodil : kako lahko tudi hoja postane molitev. Božje okolje. 2023, leto 48, št. 4, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 164116739]
29. PLATOVNJAK, Ivan. Vsak žaluje na svoj način : prestop na drugi breg ni brez tveganja. Božje okolje. 2023, leto 48, št. 5, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 169752323]
30. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovne zlorabe in ranljivost : človekova ranljivost je nekaj, kar ga hkrati bogati in ogroža. Božje okolje. 2023, leto 48, št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 177821955]
31. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev k Svetemu Duhu, ki nas vodi : "Po Svetem pismu je srce kraj, kjer prebiva Sveti Duh". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 3, str. 36-38, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 167769347]
32. PLATOVNJAK, Ivan. Izkustvo milosti odpuščanja : molitvene vaje za izkustvo Božje ljubezni, zla greha in milostnega daru spovedi. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 4, str. 21-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 178005763]
33. PLATOVNJAK, Ivan. Razkrijmo "laž sveta" : post: od česa je zares odvisno naše življenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. mar. 2023, letn. 72, št. 10, str. 10-11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 145906691]
34. PLATOVNJAK, Ivan. Bog in hrana : komtemplacija Božje ljubezni med prehranjevanjem. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 1, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 97442563]
35. PLATOVNJAK, Ivan. Vsakogar gledati z Jezusovimi očmi : krščanska duhovnost v učenju papeža Frančiška. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 126881539]
36. PLATOVNJAK, Ivan. Razočaranje v molitvi : kako moliti za hudo bolno ali umirajočo ljubljeno osebo. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 6, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 135479299]
37. PLATOVNJAK, Ivan. Okušanje Ljubezni med jedjo : postni čas - poglobitev odnosa do Boga po hrani. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 1, str. 11-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 98286595]
38. PLATOVNJAK, Ivan. Nujnost spremljanja žalujočih v župniji : "družine, ki trpijo zaradi smrti ljubljene osebe, je potrebno spremljati z velikim usmiljenjem in z lučjo vere". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 27-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105399299]
39. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovna ponudba na spletu : lectio divina nedeljskega evangelija. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 29-31, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112846851]
40. PLATOVNJAK, Ivan. Pastorala družin s predšolskimi otroki je potrebna prenove : nekatere smernice za prenovo pastorale družin s predšolskimi otroki v Cerkvi na Slovenskem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 23-26, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119393283]
41. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovne potrebe umirajočih : "to je eno izmed zelo pomembnih del usmiljenja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135468803]
42. PLATOVNJAK, Ivan. Epidemija današnjega časa : ljudje z depresijo potrebujejo tudi duhovno pomoč. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 6, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 91327235]
43. PLATOVNJAK, Ivan. Bog ni števec grehov : če iščemo v spraševanju vesti predvsem grehe, Oče lahko za nas postane zgolj neizprosen tiran. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34307075]
44. PLATOVNJAK, Ivan. Gre le za modno muho?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108890]
45. PLATOVNJAK, Ivan. Neznanec v telesu. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8109146]

1.05 Poljudni članek

46. PLATOVNJAK, Ivan. Molitveno premišljevanje ob zakonski obljubi : "obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 1, str. 35-37, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 145885699]
47. PLATOVNJAK, Ivan. Kontemplativna molitev ob kruhu in vinu : "kruh ni nastal, da bi obstajal sam zase". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 2, str. 37-39, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 154657795]
48. PLATOVNJAK, Ivan. Vsak utrip je Tvoj dar : molitev ob utripu srca. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 112566531]
49. PLATOVNJAK, Ivan. Trimesečni program za žalujoče : "pomembno je, da je velikost skupine v programu omejena". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 8-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135469827]
50. PLATOVNJAK, Ivan. Bliže Bogu, bliže drug drugemu in obratno!. Družina in Življenje. sep. 2022, letn. 21, št. 3, str. 6-7, ilustr. ISSN 1855-2110. [COBISS.SI-ID 136346627]
51. PLATOVNJAK, Ivan. Čistost, duhovna "energija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. jan. 2021, let. 70, št. 5, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51836675]
52. PLATOVNJAK, Ivan. Kaj si želim od župnije : starši predšolskih otrok o svojih izkušnjah in pričakovanjih glede obiska svete maše. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259418]
53. PLATOVNJAK, Ivan. Zakaj bi se sploh odpovedovali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8083034]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

54. PLATOVNJAK, Ivan. An anthropological point of view on the spirituality of women. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Women and spirituality : International scientific conference : Ljubljana, May 25th, 2024, on-line : program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2024. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20WOMEN%20AND%20SPIRITUALITY%20(1).pdf. [COBISS.SI-ID 196691203]
55. PLATOVNJAK, Ivan. Contemplation of beauty = Kontemplacija ljepote. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 31. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 24. - 30. rujna 2023 = 31st days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 24-30, 2023 = 31. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 24. - 30. September 2023 = 31. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 24 - 30 settembre 2023. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2023. Str. 100-101. Dani Frane Petrića, 31. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 166288131]
56. PLATOVNJAK, Ivan. "And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.". V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Forgiveness and spirituality : International scientific conference : Ljubljana, December 16th, 2023, on-line : program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2023. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20FORGIVENESS%20AND%20SPIRITUALITY%20-%2016_12_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 178772483]
57. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Technology as the elixir of immortality - the philosophical and spiritual enigma of human captivity revived = Tehnologija kot eliksir nesmrtnosti - oživljena filozofska in duhovna uganka človeškega ujetništva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 48-49. [COBISS.SI-ID 172246275]
58. PLATOVNJAK, Ivan. Watching in the same way as Jesus. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Watching and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, May 27th, 2023, on-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2023. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/mednarodna-znanstvena-konferenca-watching-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 155325699]
59. PLATOVNJAK, Ivan. Asceticism makes it possible to live freedom. V: SZAMOCKI, Grzegorz (ur.), WISZNIEWIECKI, Przemysław (ur.). Wolność - od czego i do czego? ; Natura i zagrożenia : od wolności fizycznej do wolności eschatycznej : Colloquia Gedanensia 15 : program i abstrakty : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 24–25 listopada 2023 = Freedom - from what and to what? ; Nature and threats : from physical freedom to eschatological freedom : Colloquia Gedanensia 15 : program and abstracts : International Scientific Conference, Gdańsk, 24–25 November 2023. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2023. Str. 35. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Broszura%20-%20Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 177301251]
60. PLATOVNJAK, Ivan. Listening prayer. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 10. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136247811]
61. PLATOVNJAK, Ivan. Emotional and spiritual healing after abortion. V: Međunarodni znanstveni skup O abortusu interdisciplinarno : [27. listopada 2022]. [S. l.: s. n.], 2022. Str. 26. [COBISS.SI-ID 137761283]
62. PLATOVNJAK, Ivan. "In Him we live and move and have our being." (Acts 17:28) : prayer in movement. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 121379843]
63. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Contemplation as a resonant attitude towards the world = Kontemplacija kot resonančna drža do sveta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 38. [COBISS.SI-ID 130092035]
64. PLATOVNJAK, Ivan, TÜRKAN, Ahmet. Mogućnost izgradnje bratstva i/ili prijateljstva između kršćana i muslimana = The possibility of building brotherhood and/or friendship between Christians and Muslims. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.), JURIĆ, Hrvoje (ur.), ALIĆ, Sead (ur.). Vjera u Boga - spaja ili dijeli? : Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, 25. i 26. III. 2022. godine, Europska akademija, Kralja Petra I. Karađorđevića, BIH = Faith in God - unites or divides? : International academy of science and arts in Bosnia and Herzegovina, March 25 and 26, 2022. [Sarajevo]: Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, 2022. Str. 78-79. http://bosniaks.net/wp-content/uploads/2022/03/Knjizica-simpozija-VJERA-U-BOGA-spaja-ili-dijeli-Banja-Luka-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 104487939]
65. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. Relevance of understanding indifference as taught by St. Ignatius of Loyola and Eihei Dogen = Relevantnost shvaćanja indiferencije u naucima svetog Ignacija Lojolskog i Eiheija Dogena. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 29. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 26. rujna - 2. listopada 2021 = 29th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 26 - October 2, 2021 = 29. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 26. September - 2. oktober 2021 = 29. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 26 settembre - 2 ottobre 2021. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. Str. 110-111. Dani Frane Petrića, 29. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 85045251]
66. PLATOVNJAK, Ivan. Paliativna oskrba v študijskih programih na UL TEOF. V: ŽIST, Andrej (ur.), SEVER, Ines (ur.), EBERT MOLTARA, Maja (ur.). 4. slovenski kongres paliativne oskrbe : "Skupaj na pravi poti." : 12.-13. november 2021, virtualno : zbornik. Ljubljana: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD, 2021. Str. 60. ISBN 978-961-94301-5-6. http://www.szpho.si/po-kongres-arhiv.html. [COBISS.SI-ID 85042691]
67. PLATOVNJAK, Ivan. Impact of spirituality of goodness on health. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85234435]
68. PLATOVNJAK, Ivan. Ignatian mysticism − letting God teach and guide us. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/IGNATIUS'%20AUTOBIOGRAPHY%20_Conference_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 89214467]
69. PLATOVNJAK, Ivan. Prayer as breathing. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97282307]
70. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Aesthetical dimensions of hope = Estetična razsežnost upanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 84728579]
71. PLATOVNJAK, Ivan. Razumevanje odrešenjske smrti Jezusa Kristusa zgolj kot zadostitev popači evangeljsko podobo Boga Očeta. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 75-77. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84387843]
72. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality of discipleship in connection with food. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. Str. 6. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85086723]
73. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Resiliance : challenge for spirituality in the 21st Century = Odpornost : izziv za duhovnost 21. stoletja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38966019]
74. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. How living in Christ or living the Buddha-nature influences the human mind = Kako živjeti u Kristu ili živjeti Buddhinu prirodu utječe na ljudski um. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 89. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8200282]
75. PLATOVNJAK, Ivan. Living a life in Christ's way : an answer to limited view of transhumanists' understanding of human live = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 8231514]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

76. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Hope in its chronological and kairological dimension. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 169-176, 230. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1. [COBISS.SI-ID 170272259]
77. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Spiritual resiliency : challenge for spirituality in the 21st century. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 181-188, 250. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119952643]
78. PLATOVNJAK, Ivan. Razumevanje odrešenjske smrti Jezusa Kristusa zgolj kot zadostitev popači evangeljsko podobo Boga Očeta. V: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.), JEREBIC, Drago (ur.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 119-129. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142052099]
79. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Transhumanist and Christian view on completion of human nature. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 103-109, 218. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75677955]
80. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - search for certainty in the world of uncertainty. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 53-59, 185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1. [COBISS.SI-ID 21764867]
81. PLATOVNJAK, Ivan. Apostolat duhovnih vaj med slovenskimi jezuiti po njihovi vrnitvi v Slovenijo. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 119-136, tabela. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329306]
82. PLATOVNJAK, Ivan. Ignacijev dom duhovnosti : začetki in njegovo delovanje v obdobju 2010-2018. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 137-155, tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329562]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

83. PLATOVNJAK, Ivan. Cerar, Franc. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 139-140, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022610/. [COBISS.SI-ID 18128387]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

84. PLATOVNJAK, Ivan. Uvod. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 5-6. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329818]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

85. PLATOVNJAK, Ivan. Počitek - Božji dar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2022, letn. 71, št. 29, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 116092419]
86. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen je naš odnos do stvarstva?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194138]

1.22 Intervju

87. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). P. Ivan Platovnjak: "Pogosto manjka nekdo, ki bi spoštljivo in čuteče poslušal" : jezuit p. Ivan Platovnjak o trimesečnem programu za žalujoče, ki ga pripravljajo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. mar. 2021, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 54161155]
88. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Šteje bližina in moč vere : p. dr. Ivan Platovnjak o smrti, žalovanju in odnosu do pokojnih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2020, letn. 69, št. 44, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34610435]

1.25 Drugi sestavni deli

89. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Ovire in poti do Božjega usmiljenja : kako sprejeti Boga takšnega, kakršen v resnici je. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2024, letn. 73, št. 15, str. 8-9, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 193042435]
90. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen naj bo naš odnos do izključenih in do bolnikov? : 6. nedelja med letom : 11. 2. 2024. Oznanjevalec. 2023/2024, leto b, št. 1, str. 63-66. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177776387]
91. PLATOVNJAK, Ivan. "Hvala ti, da si z menoj v tej bolezni" : molitev v času neozdravljive bolezni in umiranja. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 31-33, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135475715]
92. PLATOVNJAK, Ivan. Telo in duh v gibanju : mednarodna konferenca o gibanju in duhovnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2022, letn. 71, št. 22, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110453251]
93. PLATOVNJAK, Ivan. Hoditi po poti novega življenja : 6. nedelja med letom, 12. 2. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 1, str. 51-54. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153907715]
94. PLATOVNJAK, Ivan. Beg in vrnitev, razbitje in obnova : 3. velikonočna nedelja, 23. 4. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 2, str. 110-113. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153901315]
95. PLATOVNJAK, Ivan. Nedelja - dan počitka v Gospodu : 14. nedelja med letom, 9. 7. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 3, str. 156-158. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153899523]
96. PLATOVNJAK, Ivan. Zdaj je pomemben čas : 33. nedelja med letom : 19. 11. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 4, str. 231-233. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177773315]
97. PLATOVNJAK, Ivan. Srce - središče človekove misli in življenja : 8. nedelja med letom : 27. 2. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86602755]
98. PLATOVNJAK, Ivan. Vstali Kristus je vedno z nami : Gospodov vnebohod. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 2, str. 175-177. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153918467]
99. PLATOVNJAK, Ivan. Marijina navzočnost v našem življenju : Marijino vnebovzetje, 15. 8. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 3, str. 254-257. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153912579]
100. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev v molku : 29. nedelja med letom, 16. 10. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 4, str. 310-313. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153909507]
101. PLATOVNJAK, Ivan. Darovati darovano : Jezusovo darovanje - svečnica : 2. 2. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 39501315]
102. PLATOVNJAK, Ivan. Njegova križana ljubezen nas odrešuje : Veliki petek : 2. 4. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 2, str. 128-129. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 53530883]
103. PLATOVNJAK, Ivan. Biti z njim : 15. nedelja med letom : 11. 7. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 3, str. 207-209. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 65544195]
104. PLATOVNJAK, Ivan. Pridi in me pouči : 33. nedelja med letom : 14. 11. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 4, str. 310-312. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 74693379]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

105. PLATOVNJAK, Ivan. Kontemplacija Jezusa na križu (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (23 min, 10 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=c6DcdkqJHgQ. [COBISS.SI-ID 145795075]
106. PLATOVNJAK, Ivan. Kontemplacija Očetovega pogleda name --- (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (31 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=SFU-t1fkgcU. [COBISS.SI-ID 145707011]
107. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev - Hoja z Bogom (brez glasbe). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 30 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=H5Bju-vF4ic. [COBISS.SI-ID 145794307]
108. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev - Jesti z Bogom (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 26 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=tZdMVRFpYT0&list=PL-G8uPhven41zEl63xxI9OhVReIevViQY&index=4. [COBISS.SI-ID 145798659]
109. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev - Pokrižati se (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 30 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=4ktQrkUfQ9I&list=PL-G8uPhven41zEl63xxI9OhVReIevViQY&index=6. [COBISS.SI-ID 145799427]
110. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev - Sveti Duh v nas (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=vDpghgntjXA. [COBISS.SI-ID 145797123]
111. PLATOVNJAK, Ivan. Molitev - Utrip srca (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 35 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=6ksujcwwm_k&list=PL-G8uPhven41zEl63xxI9OhVReIevViQY&index=7. [COBISS.SI-ID 145800963]
112. PLATOVNJAK, Ivan. Molitveno vstopanje v Božjo odpuščajočo ljubezen --- (z glasbo). [Ljubljana]: I. Platovnjak; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 35 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=xDM5c66BWEA. [COBISS.SI-ID 145796099]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

113. PERŠE, Peter (avtor, oseba, ki intervjuva), MEHLE, Matevž (intervjuvanec), PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec), LAVRIČ, Miran (intervjuvanec), PERKO, Uroš (intervjuvanec). "Kadar pa ti moliš ---". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (52 min, 41 sek)). Sveto in svet. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175016104?s=tv. [COBISS.SI-ID 184715267]
114. LANG, Nataša (oseba, ki intervjuva), PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). O vplivu religije in kulture na duhovnost. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 30 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/175021833. [COBISS.SI-ID 184711683]
115. NOVAK, Marko, PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. O zdravju in duhovnosti. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Globine. http://avdio.ognjisce.si/share/globine_2019_02_12.mp3, https://avdio.ognjisce.si/cikel/globine. [COBISS.SI-ID 8333658]
116. PLATOVNJAK, Ivan, LANG, Nataša. "Telesni post naj bo povezan z duhovnim postom". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-125/. [COBISS.SI-ID 8333402]
117. PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. Podobe Boga. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2019_01_08___Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8067162]
118. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]
119. PLATOVNJAK, Ivan, LIČEN, Nataša. Žalovanje nima pravil. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_31_p_dr_Ivan_Platovnjak_zalovanje. [COBISS.SI-ID 8230490]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

120. PLATOVNJAK, Ivan. Meditacija in molitev - srečanje in prijateljstvo. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (67 min, 17 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=0dvOzAFomJ8. [COBISS.SI-ID 148287235]
121. JEGLIČ, Urška (oseba, ki intervjuva), PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Pogovor o krščanski meditaciji in njeni praksi. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (61 min, 22 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=OqFd8qJU5XI. [COBISS.SI-ID 148287747]
122. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovna tolažba žalujočim. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 16 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=wYEQ4YPrlJI. [COBISS.SI-ID 148288003]
123. PLATOVNJAK, Ivan. Evangeljske podobe o Bogu : vpliv podob o Bogu na duhovno življenje : (2. del). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (71 min, 4 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=2Vfaac5UDJM. [COBISS.SI-ID 148289283]
124. PLATOVNJAK, Ivan. Veselje in svetost v molitvi. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (59 min, 2 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=w4gBry4v6gw. [COBISS.SI-ID 148288771]
125. PLATOVNJAK, Ivan. Vpliv podob o Bogu na duhovno življenje : 1. del (4. 6. 2020). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (47 min, 50 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=-pJz0bzXR0E. [COBISS.SI-ID 148289027]
126. PLATOVNJAK, Ivan. Življenje v Svetem Duhu. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (63 min, 10 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=AMJLGvk6aB8. [COBISS.SI-ID 148288259]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

127. PLATOVNJAK, Ivan. Anatheism : an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 5. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 145669379]
128. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 28. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 145668867]
129. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality in our times : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 23. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 150516483]
130. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 6. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 145669635]
131. PLATOVNJAK, Ivan. The Faculty of Theology of the University of Ljubljana and its confrontation with the challenges of the present time of modernism and secularism in Europe : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 17. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 150518275]
132. PLATOVNJAK, Ivan. Impact of spirituality on health : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 8. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 145669891]
133. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of Eucharistic Mass in Christianity : lecture at the Kütahya Dumlupınar University, 13. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 145667587]
134. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of imagination in Ignatian spirituality : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 18. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 145668099]
135. PLATOVNJAK, Ivan. Man as a spiritual being : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 14. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 145667843]
136. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 21. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 145668355]
137. PLATOVNJAK, Ivan. The relationship between spirituality, religion, and culture : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 2. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 145669123]
138. PLATOVNJAK, Ivan. The role of contemplation in Christian spirituality : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 16. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 150516995]
139. PLATOVNJAK, Ivan. The role of the Bible in Christianity : lecture at the Kütahya Dumlupınar University, 12. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 145667331]
140. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual fatherhood, direction and accompaniment : lecture at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Theology, 25. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 145668611]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

141. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovne potrebe neozdravljivo bolnih in umirajočih oseb = The spiritual needs of the terminally ill and dying persons : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, Ljubljana, 7. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 155332099]
142. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of marriage groups and retreats in the pastoral care of marriage : predavanje na 7th International Symposium on Familiology, Family - religion - spirituality, integration of familial and theological research, June 2, 2023. [COBISS.SI-ID 178771715]
143. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of marriage groups for family life : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127951619]
144. PLATOVNJAK, Ivan. Our truth about God can separate us from Him! : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136256515]
145. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality of rest : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86828803]
146. PLATOVNJAK, Ivan. The role of devotion in Catholic spirituality according to the teachings of Pope Francis : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42305539]
147. PLATOVNJAK, Ivan, BLICHER MØRK, Lotte. Spiritual care in Last Aid : lecture at the 2nd International Last Aid Conference, Online, Oct. 30th 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 36479747]
148. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146010]
149. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Maribor, 13. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207194]
150. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Stična, 20. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207450]

3.25 Druga izvedena dela

151. PLATOVNJAK, Ivan. Meditacija v krščanstvu : prispevek v sklopu Teološke enciklopedije, 17. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 148287491]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

152. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2013-). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971-. ISSN 0351-3947. http://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot. [COBISS.SI-ID 12335362]
153. Studia Gdańskie. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2014-). Gdańsk-Oliwa: Kuria Biskupia, 1973-. ISSN 0137-4338. [COBISS.SI-ID 6904666]
154. Türk - islam medeniyeti : akademik araştirmalar dergisi. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega odbora 2022-). Konya: Türk-Islam Medeni̇yeti̇ İlmi̇ Araştirmalar ve Sosyal Yardim Vakfi, 2006-. ISSN 1306-4223. https://timad.com.tr/index.php/timad/issue/view/18. [COBISS.SI-ID 150466819]
155. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Women and spirituality : International scientific conference : Ljubljana, May 25th, 2024, on-line : program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20WOMEN%20AND%20SPIRITUALITY%20(1).pdf. [COBISS.SI-ID 196690691]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: J6-50212 Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze; financer: ARIS
156. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Forgiveness and spirituality : International scientific conference : Ljubljana, December 16th, 2023, on-line : program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20FORGIVENESS%20AND%20SPIRITUALITY%20-%2016_12_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 178772227]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: J6-50212 Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze; financer: ARIS
157. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Watching and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, May 27th, 2023, on-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/mednarodna-znanstvena-konferenca-watching-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 155225347]
158. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136151299]
159. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik), International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 111465731]
160. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97278467]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
161. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/IGNATIUS'%20AUTOBIOGRAPHY%20_Conference_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 89210883]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
162. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85213699]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
163. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]
164. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (9 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85084419]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
165. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. 156 str., tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 303711488]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

166. PAPEŽ, Dominik. Duhovno spremljanje v paliativni oskrbi bolnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Papež], 2021. VI, 89 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80410371]
167. SLAMNIK, Jurij. Duhovnost moških : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Slamnik], 2020. VI, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121218, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 34455555]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

168. MEHLE, Maria Gloria. Pustiti v trpljenju Boga blizu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. G. Mehle], 2020. IV, 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122226, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 42169347]

Avtor dodatnega besedila

169. THOMAS A KEMPIS. Hoja za Kristusom. Žepna izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2023. 301 str. ISBN 978-961-218-969-3. [COBISS.SI-ID 163461635]

Intervjuvanec

170. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

Recenzent

171. KOLAR, Bogdan (urednik). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 151049219]
172. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori podobe Judov v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu. Ljubljana: Slovenska matica, 2023. 1021 str. Razprave in eseji, 81. ISBN 978-961-213-399-3. ISSN 1408-4511. [COBISS.SI-ID 146139651]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
173. VODIČAR, Janez (urednik). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 200 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 127511299]
174. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 658 str. ISBN 978-961-01-6308-4. [COBISS.SI-ID 67766787]


NERAZPOREJENO

175. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Listening and dialoguing with the world : a philosophical and theological-spiritual vision. 1st e-ed. Ljubljana: University of Ljubljana Press: = Založba Univerze, 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (207 str.)). Znanstvena knjižnica, 89. ISBN 978-961-297-349-0. https://ebooks.uni-lj.si/, https://doi.org/10.34291/9789612973490, DOI: 10.34291/9789612973490. [COBISS.SI-ID 197294083]
176. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Listening and dialoguing with the world : a philosophical and theological-spiritual vision. 1st ed. Ljubljana: University of Ljubljana Press: = Založba Univerze, 2024. Znanstvena knjižnica, 89. ISBN 978-961-297-350-6. [COBISS.SI-ID 197465859]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 22. 07. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

Religija, etika, izobraževanje in izzivi sodobne družbe (P6-0269).

LOOP – Opolnomočenje učiteljev za vseživljenjski razvoj preko inovativnih programov kolegialnega uvajanja

Moč čustev in položaj ženskih likov v različnih literarnih zvrsteh Stare zaveze (J6-50212).