Robert Cvetek (*1974)

Robert Cvetek je po študiju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, zaključil specialistični program zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter leta 2005 doktoriral na področju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nekaj let je delal v svetovalni službi vrtca, leta 2002 pa je bil izvoljen za asistenta za področja klinične psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, istega leta pa tudi za asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na specialističnem programu zakonske in družinske terapije. Od takrat uči predvsem na programih zakonske in družinske terapije ter zakonskih in družinskih študijev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 2019 pa za rednega profesorja za področje zakonske in družinske terapije.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije mu je podelilo naziv “zakonski in družinske terapevt”, “supervizor” in “učitelj”. Med leti 2003 in 2008 je bil generalni sekretar Društva psihologov Slovenije ter od 2008 do 2015 predsednik strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Na Frančiškanskem družinskem inštitutu je bil nekaj let zaposlen kot raziskovalec, sedaj pa deluje kot zakonski in družinski terapevt. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih na področju zakonske in družinske problematike.

Področja poučevanja

•    Travma, stres ter krizne intervencije v družini
•    Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
•    Seminar o znanstvenem delu za diplomante
•    Terapevtski modeli obravnave posameznika in družine
•    Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
•    Pomoč zakonu in družini
•    Problemi in metode raziskovanja odnosov
•    Sodobne raziskave vpliva in terapije travme
•    Terapevtska obravnava bivanjskih vprašanj
•    Družinska in zakonska diagnostika ter ocena
•    Etični, pravni in raziskovalni vidiki dela na področju zakonske in družinske terapije
•    Psihologija odnosov
•    Psihologija zdravja (zdravstva)

Raziskovalna področja

Ukvarja se predvsem s področji znanstvenega raziskovanja na področju zakonske in družinske terapije ter psihoterapije na splošno, obravnave psihičnih travm, teorije psihoterapije ter zakonske in družinske terapije, eksistencialnih vprašanj v psihoterapiji ter etike na področju zakonske in družinske terapije.

Članstva in gostovanja

Član Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Med drugim je gostoval pri izvajanju predmeta Obiteljska terapija na diplomskem programu Psihologija na Hrvatskem katoliškem sveučilištu v Zagrebu. 

Monografije 

  1. Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Ponatis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010.
  2. Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave: [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
3. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
5. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The concept of respect in the Bible and in modern sciences : a descriptive model of respect in interpersonal relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 855-869, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8023642], [SNIP, WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
6. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The Expressions of Spirituality Inventory - revised (ESI-R) : psychometric evaluation of the Slovene-language version. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1087-1100, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8039770], [SNIP]
7. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
8. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
9. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
10. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Transformational analysis and religious experience. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1812-1825. ISSN 1573-6571. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10943-017-0386-0.pdf, DOI: 10.1007/s10943-017-0386-0. [COBISS.SI-ID 7597658], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
11. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 177-190. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7249754], [SNIP, WoS do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. CVETEK, Robert. Poroke in razveze v Sloveniji : nekateri statistični podatki. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 7945562]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. CVETEK, Robert. Traumatic events and families : the role of religion, meaning making and forgiveness. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 42. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7784538]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
15. CVETEK, Robert. Poroke in ločitve v Sloveniji v številkah. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 173-189, graf. prikazi. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861594]
16. CVETEK, Robert. The role of traumatic events in experiencing faith, spirituality and existential questions. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 294-318. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7647578]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

17. CVETEK, Robert. Darja Potočnik Kodrun : Odziv družine na kronično bolezen in relacijska družinska terapija, doktorska disertacija, mentor Robert Cvetek, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 340 + XVIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 747. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Kodrun.pdf. [COBISS.SI-ID 7584346], [SNIP]
18. CVETEK, Robert. Tjaša Stepišnik Perdih : Fiziološke mere čustev in njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije, doktorska disertacija, mentor Robert Cvetek, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 284 + XXIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 749. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Stepisnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7935066], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

19. CVETEK, Robert. Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 128 str., ilustr. Priročniki TEOF, 22. ISBN 978-961-6844-60-4. [COBISS.SI-ID 292295168]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. CVETEK, Robert. Vprašanja raziskovanja odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42074371]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
21. CVETEK, Robert. Ločitve v Sloveniji - nekateri statistični podatki : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7832154]
22. CVETEK, Robert. Proces ločitve in travmatične izkušnje iz preteklosti : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7530586]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

23. STEPIŠNIK PERDIH, Tjaša. Fiziološke mere čustev in njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Stepišnik Perdih], 2016. X, 284, XIII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81147&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7176794]
24. POTOČNIK, Darja. Odziv družine na kronično bolezen in relacijska družinska terapija : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Potočnik Kodrun], 2016. XII, 340, VI str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86129&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7378778]

Mentor pri magistrskih delih

25. PAVLENČ, Ina. Povezanost med telesno samopodobo mladostnic in navezanostjo na mamo, očeta in vrstnike : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Pavlenč], 2016. VI, 129 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83821&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7304282]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

26. FLIS, Jan. Diferenciacija jaza, psihološka odpornost in prisotnost/iskanje smisla v življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Flis], 2020. VII, 71 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120896. [COBISS.SI-ID 34500099]
27. ŠTEFANČIČ, Teja. Doživljanje samskosti na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Štefančič], 2020. VIII, 143, I str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116078. [COBISS.SI-ID 21179651]
28. KRALJ, Aleksandra. Doživljanje svoje odvisnosti od alkohola pri ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kralj], 2020. VIII, 99, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120899. [COBISS.SI-ID 34488835]
29. ŠMIT, Nejc. Povezanost stilov humorja z zadovoljstvom v partnerski zvezi : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šmit], 2019. VIII, 56 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106884. [COBISS.SI-ID 8095066]
30. RISTEVSKA, Elena. Čuječnost, doživljanje pozitivne in negativne emocionalnosti ter zadovoljstvo v družini : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Ristevska], 2018. VI, 55 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105815. [COBISS.SI-ID 8035162]
31. KUGLER, Katja. Doživljanje čustvene podpore s strani družinskih članov pri onkoloških pacientih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kugler], 2018. V, 73, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102690&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960922]
32. PAUL, Julija. Doživljanje izkušnje nenadne smrti družinskega člana pri odrasli osebi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Paul], 2018. VII, 117 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101791&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7905626]
33. RUS, Aja Eva. Povezanost čustvenega procesiranja, stopnje empatije ter pozitivnih in negativnih čustveno-kognitivnih razsežnosti odnosa s starši : magistrsko delo. Ljubljana: [A. E. Rus], 2018. XIII, 114 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104062&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7973466]
34. PETRIČ, Matjaž. Strategije regulacije afekta pri osebah, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od psihoaktivnih substanc : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Petrič], 2018. VI, 72 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100582&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7848538]
35. PRAH, Damjan. Depresija in partnerski odnos : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Prah], 2016. VII, 53 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88903&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7547738]

Somentor pri magistrskih delih

36. PELJHAN, Mateja. Žalovanje, zadovoljstvo z življenjem in partnerski odnos ob zgodnji izgubi otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peljhan], 2016. VIII, 151 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85047&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7355226]

Recenzent

37. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
38. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 62061571]
39. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]
40. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
41. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
42. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
43. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]
44. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenosti. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 343 str. Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58. ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
45. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in sakralno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 455 str. Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61. ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]
46. GOSTEČNIK, Christian. Družinske terapije in klinična praksa. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. 439 str. Monografije FDI, 20, Znanstvena knjižnica, 53. ISBN 978-961-6873-47-5, ISBN 978-961-6844-53-6. [COBISS.SI-ID 289717504]
47. GOSTEČNIK, Christian. Zakaj se te bojim?. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 419 str. Monografije FDI, 19, Znanstvena knjižnica, 49. ISBN 978-961-6873-42-0. [COBISS.SI-ID 286291968]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijski družinska terapija       1.7.2014―30.6.2017

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju                1.6.2006―30.11.2008

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost       1.9.2005―31.8.2007