Samo Skralovnik se je po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvajata Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru, in Filozofska fakulteta v Mariboru. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge. 

Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 2009/2010 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije – znanstveno področje teologije – pod mentorstvom doc. dr. Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015 (s semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה, prvi označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo). 

Leta 2012 (ponovno 2015) je bil izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo, 2017 v naziv docenta.

Deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika. Sodeluje tudi pri izvajanju različnih svetopisemskih predmetov na Katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru, Murski Soboti in Celju.

Za svojo pedagoško delo je marca 2017 prejel odlikovanje Študentskega sveta TEOF za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata UL prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

V sodelovanju z različnimi (so)avtorji in institucijami je pripravil biblično arheološko razstavo Od puščave do mize, ki je v letih 2018 in 2019 gostovala po Sloveniji (Sinagoga Maribor; Pokrajinski muzej Murska Sobota; Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož; Teološka fakulteta, Ljubljana).

V sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je organiziral mednarodni znanstveni simpozij Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga, ki je potekal v virtualni obliki pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

 

TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTERSKIH DEL

 

IZBOR OBJAV V MEDIJIH:

Krščanstvo ni padlo z neba. Družina (april 2021)

Prijateljstvo med judi in kristjani. Družina (april 2021)

Jom Kipur - najpomembnejši judovski praznik. Sedmi dan, RTV (septemer 2020)

Judovski praznik – Hanuka. Sedmi dan, RTV (december 2019)

Praznovanje Roš hašane. Judje praznujejo novo leto, ki ga je še najmočneje občutiti v Sveti deželi. Sledi večnosti, RTV (september 2019)

Jeruzalem, mesto na prepihu zgodovine. Glasovi svetov, RTV (januar 2018)

Odprtje Jezusovega groba. Dobro jutro, RTV (november 2016)

Begunci in Sveto pismo. Sledi večnosti, RTV (januar 2016)

CELOTEN SEZNAM (ctrl + F = Skralovnik)

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 = Starozavezno ozadje "poželenja" v 1 Kor 10,6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 505-518. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 43780099], [SNIP, WoS, Scopus]
2. SKRALOVNIK, Samo. Raba korena hmd na religioznem področju : semantična analiza besednega polja hmd pri Izaiji = The use of root hmd in the religious field : a semantic analysis of the lexical root hmd in Isaiah. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 909-921, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Skralovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 8266074], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
3. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič - znanilec pomladi biblične znanosti = Jakob Aleksič - the messenger of the biblical science spring. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 29-56. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 10984707]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
4. SKRALOVNIK, Samo. Podoba Abrahama v kumranski apokrifni Genezi (1QapGen). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 707-720. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Skralovnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020314], [SNIP, WoS]
5. SKRALOVNIK, Samo. "Under the shadow of my roof" (Gen. 19 : 8) : the law of hospitality in the Bible. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum. Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. Vol. 23, no. 91/92, str. 105-124, 229, 235. Poligrafi, vol. 23 (2018), no. 91/92. ISBN 978-961-7058-07-9. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/12/Poligrafi-91-92_ONTOLOGIES-OF-ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 10926339]
6. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 17, št. 1, str. 19-46, 423. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 1518981], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
7. SKRALOVNIK, Samo. The dynamism of desire : the root hmd in relation to the root ʼwh. Vetus Testamentum. [Print ed.]. 2017, vol. 67, issue 2, str. 273-284. ISSN 0042-4935. [COBISS.SI-ID 10376963], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 7]
8. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Tenth Commandment (Exod 20,17) : the semantic study of the hmd word field. Biblische Notizen : Beiträge zur exegetischen Diskussion. 2016, nr. 171, str. 13-25. ISSN 0178-2967. [COBISS.SI-ID 10508035]
9. SKRALOVNIK, Samo. The Tenth commandment (Deut 5:21) : two different verbs, the same desire. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 89-99. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 10348291], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 8. 4. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8]

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič : poklicanost človeka k dialogu = Jakob Aleksič : man's calling to dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 119-140. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Skralovnik.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 61887235]
11. SKRALOVNIK, Samo. Godʼs desire in the psalms : a semantic study of the hmd and ʹwh word fields in Ps 68:17 and Ps 132:13-14. Bogoslovska smotra. 2016, god. 86, br. 1, str. 181-193. ISSN 0352-3101. [COBISS.SI-ID 10348547], [WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0]

1.04 Strokovni članek

12. SKRALOVNIK, Samo. Dekalog, evangelij Stare zaveze. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 14-16, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59966979]
13. SKRALOVNIK, Samo. Bog besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 13-15, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087619]
14. SKRALOVNIK, Samo. Goljat - napihnjeni dedec iz Filisteje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43440387]
15. SKRALOVNIK, Samo. Pomen hrane v Svetem pismu : "Človek ne živi samo od kruha." (5 Mz 8,3). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 12-14, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917123]
16. SKRALOVNIK, Samo. Prva Mojzesova knjiga - znanstveni priročnik?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 15-16, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953475]
17. SKRALOVNIK, Samo. Goljufija in sprava v družini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 1, str. 15-17, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10738947]
18. SKRALOVNIK, Samo. So vse osebe v Svetem pismu zgodovinske. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 15-16, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10794243]
19. SKRALOVNIK, Samo. Jeruzalem, mesto na prepihu zgodovine : kje v Svetem pismu prvič srečamo Jeruzalem? : kaj vemo o etimologiji toponima Jeruzalem?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 25-36. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10916099]
20. SKRALOVNIK, Samo. Babilonski stolp. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10530307]
21. SKRALOVNIK, Samo. Mojzesov klic in razodetje božjega imena : (2 Mz 3,1-4,17). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 13-14, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10610947]
22. SKRALOVNIK, Samo. Bog ustvari vesolje in človeštvo : (1 Mz 1,1-2,4a). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 3, str. 4-7, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10469379]
23. SKRALOVNIK, Samo. "Moj oče je bil blodeč Aramejec" (5 Mz 26,5) : o Svetem pismu in beguncih. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2016/2017, [št. 1], str. 36-40. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 10652163]

1.05 Poljudni članek

24. MATJAŽ, Maksimilijan, SKRALOVNIK, Samo. Kronologija velikega tedna. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59971075]
25. SKRALOVNIK, Samo. Jeruzalem. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087875]
26. SKRALOVNIK, Samo. Neverjetna bitka : zgodba o Gideónu (Sod 7). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11088131]
27. SKRALOVNIK, Samo. Višine v Svetem pismu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25168899]
28. SKRALOVNIK, Samo. Tipi top : zgodba o Marti. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25169923]
29. SKRALOVNIK, Samo. Lepota raja, slepota oči. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 17-18, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030275]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič : poklicanost človeka k dialogu = Jakob Aleksič : man's calling to dialogue. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 83-85. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63297283]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. SKRALOVNIK, Samo. Vpliv Svetega pisma na pesnitve Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 97-106. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10686979]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

32. SKRALOVNIK, Samo. Maksimilijan Matjaž, Klic v novo življenje: Prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 205-208. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 10354435], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

33. SKRALOVNIK, Samo. Četudi kdo vstane od mrtvih. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59935747]
34. SKRALOVNIK, Samo. Kaj izhaja od Boga?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25148931]
35. SKRALOVNIK, Samo. Predgovor: spominjajte se in učite svoje sinove! = Preface: remember and teach your children!. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 7-11. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Uvodnik20191. [COBISS.SI-ID 10987779]
36. SKRALOVNIK, Samo. Uvodnik. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 2, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10353155]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

37. SKRALOVNIK, Samo, LAVRIH, Peter. Pogledati v "povoje" Cerkve. Časnik : spletni magazin z mero. 22. nov. 2016. http://www.casnik.si/index.php/2016/11/22/pogledati-v-povoje-cerkve/. [COBISS.SI-ID 10469891]

1.22 Intervju

38. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Krščanstvo ni padlo z neba : ob mednarodnem simpoziju Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2021, letn. 70, št. 17, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61345795]
39. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Delo je človekova "izvorna koda". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. maj 2021, letn. 70, št. 18, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61350659]
40. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Intervju z doc. dr. Samom Skralovnikom. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2016/2017, [št. 1], str. 24-28. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 10651907]

1.25 Drugi sestavni deli

41. SKRALOVNIK, Samo. Kdo pravi, da so živali brez pameti? : zgodba o vesoljnem potopu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 60009987]
42. SKRALOVNIK, Samo. Pšenično zrno ne ostane samo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 4, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59937283]
43. SKRALOVNIK, Samo. Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof, zavezan ekumenski in dialoški misli = Maksimilijan Matjaž, the new bishop of Celje, committed to ecumenical and dialogical thought. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 335-340. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Skralovnik2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Skralovnik2. [COBISS.SI-ID 62061315]
44. SKRALOVNIK, Samo. Svinjarija : zgodba o izgubljenem sinu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917891]
45. SKRALOVNIK, Samo. Volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917379]
46. SKRALOVNIK, Samo. Ali v Svetem pismu najdemo nekatere predelane zgodbe iz drugih verskih mitov in legend?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 27. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953987]
47. SKRALOVNIK, Samo. Trajna : pripoved o Samsonu in Dalili. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 37-38, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10954243]
48. SKRALOVNIK, Samo. Najdražja obara v zgodovini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11031043]
49. SKRALOVNIK, Samo. Šola javnega nastopanja : zgodba o Mojzesu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10794499]
50. SKRALOVNIK, Samo. Otvoritev biblične arheološke razstave Od puščave do mize = Opening of the biblical archeological exhibition From desert to the table. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 277-284, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Skralovnik.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8CU6Q9V3. [COBISS.SI-ID 8050010]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

51. SKRALOVNIK, Samo. Judovstvo : krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost. Ljubljana; Maribor: [S. Skralovnik], 2018. 168 str. [COBISS.SI-ID 10912771]

2.17 Katalog razstave

52. SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95392513]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

53. SKRALOVNIK, Samo (diskutant). Dan počitka : Televizija Slovenija : oddaja Obzorja duha. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174502020. [COBISS.SI-ID 10719235]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

54. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec), LAVRIH, Peter (intervjuvanec). Odprtje Jezusovega groba : TV SLO, 1, program, oddaja Dobro jutro, 3. del. 7. 11. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174435898. [COBISS.SI-ID 10472195]

3.12 Razstava

55. SKRALOVNIK, Samo (umetnik). Od puščave do mize : razstava s fotografijami arheoloških predmetov, Teološka fakulteta, 4. december 2019 do 31. marca 2020. [COBISS.SI-ID 11045635]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

56. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. SKRALOVNIK, Samo (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 1994-. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 41844992]
57. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. SKRALOVNIK, Samo (urednik 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
58. SKRALOVNIK, Samo (urednik), BEDRAČ, Marjetka (urednik). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (95 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 60919555]
59. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. SKRALOVNIK, Samo (član uredniškega odbora 2009-, področni urednik 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2019. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
60. VEČKO, Snežna, SKRALOVNIK, Samo (urednik). Abraham daruje Izaka. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, leto 23, št. 1, str. 4-7, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10273795]
61. HESCHEL, Abraham Joshua, SKRALOVNIK, Samo (urednik). Sobota : njen pomen za sodobnega človeka. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, leto 23, št. 1, str. 12-15, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10274051]
62. VEČKO, Snežna, SKRALOVNIK, Samo (urednik). Razlaga odlomkov Stare zaveze. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10353411]
63. HESCHEL, Abraham Joshua, SKRALOVNIK, Samo (prevajalec, urednik). Razodetje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn 24, št. 1, str. 18-20, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10530819]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

64. OBERWALDER ZUPANC, Tilen. Posvečuj Gospodov dan! : razlaga in pomen tretje zapovedi dekaloga za kristjana : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Oberwalder Zupanc], 2020. V, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116099. [COBISS.SI-ID 22857987]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

65. LÜLIK, Benjamin. Socialna pravičnost v Stari zavezi : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [B. Lülik], 2021. VI, 56 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127218&lang=slv. [COBISS.SI-ID 64975619]
66. KREVS, Nejc. Izrael - med teokracijo in demokracijo : judovski narod v judovski državi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Krevs], 2020. III, 102 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120753. [COBISS.SI-ID 33838595]
67. RUŠNJAK, Danica. Primerjava psevdoepigrafa Življenje Adama in Eve s kanoničnim besedilom : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Rušnjak], 2020. V, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121214. [COBISS.SI-ID 33841667]
68. ABRAM, Špela. Sodobna judovska apologetika in polemika : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Abram], 2020. V, 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120900. [COBISS.SI-ID 30981123]
69. VIDMAR, Katarina. Judovska poroka - zapoved in želja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vidmar], 2019. VI, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109699. [COBISS.SI-ID 8192090]
70. FIFER, Teja. "Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše. To je večni zakon." (3 Mz 16,31) : sobota v Levitiku in Damaščanskem dokumentu : diplomsko seminarsko delo. Maribor: [T. Fifer], 2019. tabele, iii, 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111018. [COBISS.SI-ID 11002371]
71. FRANC, Nika. Primerjava svetopisemske zgodbe o Adamu in Evi v Prvi Mojzesovi knjigi z apokrifom Življenje Adama in Eve : diplomsko delo. Maribor: [N. Franc], 2019. VI, 45 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113548. [COBISS.SI-ID 11069443]
72. JANŽEKOVIČ, Lara. Trije judovski prazniki: pasha, praznik tednov in šotorski praznik : svetopisemska utemeljitev s poudarkom na vlogi templja : diplomsko delo. Maribor: [L. Janžekovič], 2019. VI, 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107667. [COBISS.SI-ID 10952963]
73. SAX, Tadeja. Odrešilna moč Jagnjetove krvi : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Sax], 2018. V, 50 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101902&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7907418]

Prevajalec

74. HESCHEL, Abraham Joshua, SKRALOVNIK, Samo (prevajalec, urednik). Razodetje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn 24, št. 1, str. 18-20, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10530819]

Avtor dodatnega besedila

75. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0819-2. [COBISS.SI-ID 62501891]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

76. PRUSNIK, Anja. Arhetip Divje ženske in njegovo mesto v Cerkvi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Prusnik], 2016. VII, 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85882&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7362138]

Fotograf

77. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. SKRALOVNIK, Samo (fotograf 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2019. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
78. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cerkvi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 2, str. 8-11, fotogr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10353667]

Recenzent

79. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]
80. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 303 str., ilustr. Priročniki TEOF, 25. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 292092928]

Diskutant

81. KERŽIČ, Milena. Interpretacija Svetega pisma : Televizija Slovenija : oddaja Obzorja duha. Ljubljana: Televizija Slovenija, 31. jan. 2016. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/interpretacija-svetega-pisma/ava2.174385763/. [COBISS.SI-ID 10279427]


NERAZPOREJENO

82. SKRALOVNIK, Samo. Otvoritev biblične arheološke razstave Od puščave do mize. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 112-118, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 34915331]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI