Stanislav Slatinek (*1958)

Rodil se je 17. avgusta 1958 v Celju; oče je bil kmečkega rodu iz vasi Ljubnica, njegovi predniki pa so bili češkega rodu. Od sedemnajstega leta dalje je bil gojenec cerkvenih internatov, na lateranski univerzi v Rimu je študiral civilno in cerkveno pravo. Na kongregaciji za zakramente je opravil specializacijo v pravni sodni praksi; leta 1990 končal magisterij (Immaturità psichica come causa di nullità matrimoniale) pri prof. dr. F. Jose Castano in leta 1992 doktoriral (La formazione del clero dai testi sinodali della diocesi di Maribor sotto il vescovo Michael Napotnik al Codex Iuris Canonici del 1983) pri prof. Domingo – Javier Andres Gutierrezu, CMF. Od leta 1994 je vključen pedagoški proces na Teološki fakulteti v Ljubljani; istega leta je sprejel službo na cerkvenem sodišču v Mariboru in leta 2013 postal njegov predsednik (oficial). Na TEOF je predstojnik katedre za cerkveno pravo in inštituta za kanonskopravne vede. Opravlja službo prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in je hkrati predstojnik Enote TEOF v Mariboru (2018). Od leta 1996 je član mednarodnega društva Vocatio; od leta 2006 pa sodeluje v The European Society of Catholic Theology (ESCT). Leta 2005 je izšla njegova prva knjiga Zakon, ki ga ni bilo; leta 2006 Pereča pravna vprašanja; 2010 monografija Kazniva dejanja in kazni. Sankcije v Cerkvi in leta 2014 monografija Izgubljeni prstan. V zadnjem času je napisal knjigo Sprava (2017) in monografijo Velikodušna ljubezen. Pot do zakonske sreče (2018).

Področja poučevanja

 • Ustavno pravo Cerkve
 • Religije in pravo
 • Pravni položaj oseb v Cerkvi
 • Uvod v cerkveno pravo
 • Zakonsko pravo
 • Pravne osnove krščanskega zakona

Raziskovalna področja

Zakramentalno pravo Cerkve, državno in kanonsko zakonsko pravo, kazensko pravo Cerkve, postopkovno pravo Cerkve, sprava, diakonija, zloraba in nasilje.  

Članstva in gostovanja

 • Vocatio (VEU) 
 • The European Society of Catholic Theology (ESCT)

Gostovanje: Institut za kulturu sakralnog Mons Hemus: Institut for the Culture of Sacral Mons Haemus (Beograd)

Monografije

 1. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče, (Znanstvena knjižnica, 60). Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018.
 2. Izgubljeni prstan : kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom. Bogoslovni vestnik, letnik 74, številka 3, str. 521-522.
 3. Sprava: knjižica za spovednike, (Znanstvena zbirka Teologija, 21). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016.
 4. Kazniva dejanja in kazni: sankcije v Cerkvi. Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2010.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLATINEK, Stanislav. Izbira upravnega kazenskega postopka za vzpostavitev pravičnosti v Cerkvi : dileme in kritične ugotovitve = Choice of administrative penal trial to restore justice in the Church : dilemmas and critical findings. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 595-608. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 43820547], [SNIP, WoS, Scopus]
2. SLATINEK, Stanislav. Podeljevanje evharističnega obhajila luteranom = Granting eucharistic communion to Lutherans. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 269-280. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Slatinek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Slatinek. [COBISS.SI-ID 10987011]
3. SLATINEK, Stanislav. Vera zaročencev in poročna obljuba. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 401-413. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Slatinek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994970], [SNIP]
4. SLATINEK, Stanislav. Pastoralna skrb papeža Frančiška za družinski dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 325-335, tabele. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Slatinek.pdf. [COBISS.SI-ID 10713859], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
5. SLATINEK, Stanislav. Žrtve nepričakovane nosečnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 333-344. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 10466307], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. SLATINEK, Stanislav. Pastoralno-liturgična navodila slovenskih škofov v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in neposredno po njem = Pastoral-liturgical instructions of slovenian bishops during the proclamation of the epidemic of the infectious disease SARS-CoV-2 and immediately after it. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 403-413. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Slatinek. [COBISS.SI-ID 41058307], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
7. SLATINEK, Stanislav. Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu spolne zlorabe mladoletne osebe = The right to the fair judicial decision when suspecting sexual abuse of an underage person. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 727-737. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Slatinek.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8262746], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
8. SLATINEK, Stanislav. "Pastorala v spreobrnjenju" papeža Frančiška in izzivi za prenovo Cerkve v Sloveniji = "Pastoral conversation" of Pope Francis and challenges for the renewal of the Church in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1063-1073. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Slatinek.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8268122], [SNIP]
9. SLATINEK, Stanislav. Odpustki - izhodiščna točka reformacije = Indulgences - the starting point of reformation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 113-125. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Slatinek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MCDOB84Z. [COBISS.SI-ID 10735107]

1.04 Strokovni članek

10. SLATINEK, Stanislav. Župnija v primežu cerkvenega prava in pričakovanj vernikov : od spreobrnjenja ljudi k spreobrnjenju struktur. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 16-19, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44807683]
11. SLATINEK, Stanislav. Cerkvena sodišča pomagajo vsem, bogatim in revnim : kaj prinaša papeževo povabilo škofovskim konferencam, da naj poskrbijo, da bodo postopki ničnosti "brezplačni". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2016, leto 50, št. 3, str. 18-12, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 10398723]

1.05 Poljudni članek

12. SLATINEK, Stanislav. Še vedno brez otrok : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 1, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10397443]
13. SLATINEK, Stanislav. Zakon je njiva, ki jo obdelujeta odpoved in žrtev : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 2, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10397187]
14. SLATINEK, Stanislav. Velika noč za najin zakon : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10396931]
15. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen, ki je ni bilo : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 5, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10396675]
16. SLATINEK, Stanislav. Nepričakovana nosečnost : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 6, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10396419]
17. SLATINEK, Stanislav. Družino povezuje ljubezen : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2016, let. 36, št. 7-8, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10396163]
18. SLATINEK, Stanislav. Kdaj je cerkveni zakon neveljaven : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. 2016, let. 52, št. 7, str. 46-47. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 10393859]
19. SLATINEK, Stanislav. Poroka sredi vinograda : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. 2016, let. 52, št. 8, str. 48-49. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 10394115]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

20. SLATINEK, Stanislav. Victims of premature marriage due to an unexpected pregnancy = Žrtve zakonske zveze zaradi nepričakovane nosečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str.51-52. [COBISS.SI-ID 10462979]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in Amoris laetitia and in dubious litigations = Težave zakonskega dialoga v Amoris laetitia in v spornih sodnih postopkih. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 43. [COBISS.SI-ID 10690819]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in disputed litigations, and solutions offered by Amoris Laetitia. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 181-190, 202-203. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 10980611]
23. SLATINEK, Stanislav. Victims of marriage because of an unexpected pregnancy. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 275-286. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 10810627]
24. SLATINEK, Stanislav. Misuse of truth in the marriage and its fatal consequences. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 161-169, 181. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 10529795]
25. SLATINEK, Stanislav. Religious intolerance in marriage and its consequences for the family. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 183-192, 203. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 10275843]

1.20 Predgovor, spremna beseda

26. SLATINEK, Stanislav. Ženska - devica živi za ljubezen, ki se ne baha in ne napihuje. V: Podoba Cerkve kot Kristusove neveste = Ecclesiae sponsae imago : navodilo o Redu devic. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. Str. 73-77. ISBN 978-961-265-184-8. [COBISS.SI-ID 10990083]
27. SLATINEK, Stanislav. Post v katoliški Cerkvi : spremna beseda k slovenski izdaji. V: DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ, Vesna, VUKAŠINOVIĆ, Vladimir. Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, ateroskleroze in raka. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. Str. 5-9. ISBN 978-961-265-164-0. [COBISS.SI-ID 10606851]
28. SLATINEK, Stanislav. Sodba v imenu Usmiljenja. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2016, leto 50, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 10398979]
29. SLATINEK, Stanislav. V družini je usmiljenje doma : uvodna beseda. V: KLEMEN, Štefka (ur.). V družini je usmiljenje doma : molitveni dan za duhovne poklice 2016 : [Petrovče - Sveta Gora - Brezje - Ptujska Gora - Turnišče - Zaplaz]. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. Str. 3-5. ISBN 978-961-265-155-8. [COBISS.SI-ID 10399235]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

30. SLATINEK, Stanislav. Bronast steber z granatnimi jabolki. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2017, letn. 66, št. 12, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10583299]

1.22 Intervju

31. SLATINEK, Stanislav (intervjuvanec). Družina vernih ima korenine v Bogu : dr. Stanislav Slatinek, predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10583555]

1.25 Drugi sestavni deli

32. SLATINEK, Stanislav. Jezus dopolnjuje postavo : 6. nedelja med letom : 16. 2. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 1, str. 84-86. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 11033347]
33. SLATINEK, Stanislav. Vera v Božjega Sina : 19. nedelja med letom : 9. 8. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 3, str. 238-240. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 18378755]
34. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen do bližnega : 30. nedelja med letom : 25. 10. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 4, str. 303-305. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 26787587]
35. SLATINEK, Stanislav. Zamolčana bolečina. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. jan. 2017, št. 1, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10602243]
36. SLATINEK, Stanislav. Invalidna žena. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. febr. 2017, št. 2, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10602499]
37. SLATINEK, Stanislav. Samo civilno poročena : zgledna starša, ki sta samo civilno poročena. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. mar. 2017, št. 3, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10602755]
38. SLATINEK, Stanislav. Spoved po telefonu : zakonske stiske je mogoče rešiti tudi s pomočjo posta. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. apr. 2017, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10603011]
39. SLATINEK, Stanislav. Birma ni igra, ampak je resna stvar : kaj ima papež v mislih, ko govori o pastoralnem spreobrnjenju?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. maj 2017, št. 5, str. 14, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 10601731]
40. SLATINEK, Stanislav. Razločevanje : duhove preizkušajte. Nova rast : glasilo molitvene zveze za duhovne poklice. april 2017, let.27, št. 2, str. [7]. [COBISS.SI-ID 10600963]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

41. SLATINEK, Stanislav. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. 135 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 60. ISBN 978-961-265-179-4, ISBN 978-961-6844-64-2. [COBISS.SI-ID 296458752]
42. SLATINEK, Stanislav. Sprava : knjižica za spovednike. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 109 str. Znanstvena zbirka Teologija, 21. ISBN 978-961-265-148-0. [COBISS.SI-ID 283860736]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

43. SLATINEK, Stanislav. Pravica do zakonite obrambe : prispevek na strokovnem posvetu za sodelavce Inštituta in metropolitanske cerkvene sodnike, Budimpešta, 17. - 18. junij 2019. [COBISS.SI-ID 10975235]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

44. SLOMŠEK, Anton Martin, SLATINEK, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila). Pesem zvonov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 72 str., fotogr. ISBN 978-961-265-156-5. [COBISS.SI-ID 285975808]

Mentor pri diplomskih delih

45. FRANGEŽ, Dejan. Obtožbe duhovnikov v slovenskih časnikih (2005 - 2007) : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Frangež], 2016. IV, 65 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86081&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10420483]
46. ŠOJČ, Tomaž. Pravne norme v zbirki svetih obredov (1933) in v ZCP (1983) : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Šojč], 2016. V, 62 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86082&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10420227]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

47. JELEN, Monika. Oklicni listi pred poroko in spregled oklicev : diplomsko delo. Maribor: [M. Jelen], 2019. VI, 35, VIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110798. [COBISS.SI-ID 11002627]
48. KOTNIK, Polona. Priprava na zakon in pogled papeža Frančiška : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kotnik], 2018. V, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102522&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10843907]
49. FINGUŠT, Amanda. Priprava na zakon med tradicijo in vizijo papeža Frančiška : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Fingušt], 2017. IV, 32, VIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100797&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10676995]
50. PETKO, Dominik. Norme za pastoralno vizitacijo škofa : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Petko], 2016. VIII, 42, LII str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86085&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10429699]

Prevajalec

51. FRANCISCUS. Gospod Jezus, usmiljeni sodnik = Mitis iudex dominus Iesus : apostolsko pismo v obliki Motu Proprio o prenovi kanoničnega postopka v zvezi z razglasitvijo ničnosti zakona v Zakoniku cerkvenega prava. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 68 str. Cerkveni dokumenti, 151. ISBN 978-961-04-0337-1. [COBISS.SI-ID 284989440]
52. FRANCISCUS. Gospod Jezus, usmiljeni sodnik = Mitis iudex dominus Iesus : apostolsko pismo v obliki Motu Proprio o prenovi kanoničnega postopka v zvezi z razglasitvijo ničnosti zakona v Zakoniku cerkvenega prava. 1. e-izd. Ljubljana: Družina, 2016. Cerkveni dokumenti, 151. ISBN 978-961-04-0338-8. http://www.biblos.si/lib/book/9789610403388. [COBISS.SI-ID 284989696]

Avtor dodatnega besedila

53. DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ, Vesna, VUKAŠINOVIĆ, Vladimir. Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, ateroskleroze in raka. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-265-164-0. [COBISS.SI-ID 289018624]
54. FRANCISCUS. Gospod Jezus, usmiljeni sodnik = Mitis iudex dominus Iesus : apostolsko pismo v obliki Motu Proprio o prenovi kanoničnega postopka v zvezi z razglasitvijo ničnosti zakona v Zakoniku cerkvenega prava. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 68 str. Cerkveni dokumenti, 151. ISBN 978-961-04-0337-1. [COBISS.SI-ID 284989440]
55. FRANCISCUS. Gospod Jezus, usmiljeni sodnik = Mitis iudex dominus Iesus : apostolsko pismo v obliki Motu Proprio o prenovi kanoničnega postopka v zvezi z razglasitvijo ničnosti zakona v Zakoniku cerkvenega prava. 1. e-izd. Ljubljana: Družina, 2016. Cerkveni dokumenti, 151. ISBN 978-961-04-0338-8. http://www.biblos.si/lib/book/9789610403388. [COBISS.SI-ID 284989696]
56. MÜLLER, Wunibald. Odpuščanje : poti duhovne osvoboditve. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 63 str. ISBN 978-961-265-158-9. [COBISS.SI-ID 286404096]
57. SLOMŠEK, Anton Martin, SLATINEK, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila). Pesem zvonov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 72 str., fotogr. ISBN 978-961-265-156-5. [COBISS.SI-ID 285975808]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

58. NARED, Matija. Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Nared], 2016. X, 278 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85847&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7365210]

Recenzent

59. TURNŠEK, Marjan (urednik). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]
60. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
61. KRAJNC, Slavko (urednik). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 295 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 291900928]


NERAZPOREJENO

62. SLATINEK, Stanislav. Pastoralni izzivi za uspešen pogovor z duhovnikom in foro interno v luči posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni - Amoris laetitia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 131-144. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 304185856], [SNIP]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI