Tanja Pate je docentka, mentorica in raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter zakonska in družinska terapevtka. Sodeluje na drugostopenjskem magistrskem programu Zakonski in družinski študiji in na programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija.

Izobrazba:

 • Doktorat znanosti iz področja zakonska in družinska terapija, UL Teološka fakulteta (2014)
 • Univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, UL Pedagoška fakulteta (2007)

Področja poučevanja

 • Terapevtska obravnava družin s kroničnimi boleznimi in posebnimi potrebami
 • Relacijska družinska terapija
 • Relacijska zakonska terapija
 • Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki
 • Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
 • Seminar o znanstvenem delu za diplomante 
 • Etični, pravni in raziskovalni vidiki dela na področju zakonske in družinske terapije
 • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije

Področja raziskovanja

Ukvarja se z raziskovanjem psihofizioloških mehanizmov, psihosocialnih dejavnikov ter relacijskih vzorcev na področju bolezni in zdravja ter zakonske in družinske terapije.

Članstva in gostovanja

Članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Monografije

PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje, (Znanstvena knjižnica, 66). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS]
2. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
4. PATE, Tanja, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, BRATINA, Nataša. Fear of hypoglycemia, anxiety, and subjective well-being in parents of children and adolescents with type 1 diabetes. Journal of health psychology. 2019, vol. 24, iss. 2, str. 209-218. ISSN 1359-1053. DOI: 10.1177/1359105316650931. [COBISS.SI-ID 2997164], [JCR, SNIP, WoS do 17. 3. 2021: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 14]
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. PATE, Miha, PATE, Tanja. Strategije discipliniranja pri starših in konflikti v odnosu z mladostnikom = Parental discipline strategies and conflicts in relationships with adolescents. Socialna pedagogika. jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 49-64, ilustr. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 12545097]
8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
9. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
10. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
11. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Transformational analysis and religious experience. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1812-1825. ISSN 1573-6571. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10943-017-0386-0.pdf, DOI: 10.1007/s10943-017-0386-0. [COBISS.SI-ID 7597658], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
12. PATE, Tanja, BRATINA, Nataša. Družinski odnosi in podpora staršev pri mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 48, št. 1/2, str. 51-68, tabele. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 7631450]
13. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 177-190. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7249754], [SNIP, WoS do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
14. PATE, Tanja. Families of children with chronic illness and the relational family model. The person and the challenges. 2016, vol. 6, no. 2, str. 57-65. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1892/1811, DOI: 10.15633/pch.1892. [COBISS.SI-ID 7515994], [WoS do 22. 12. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

1.02 Pregledni znanstveni članek

15. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349
16. PATE, Tanja. Sistemska in duhovna perspektiva zdravja in bolezni. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 433-439. ISSN 1581-2987. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=440. [COBISS.SI-ID 7429978], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 18. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.04 Strokovni članek

17. PATE, Tanja. "Kaj pa, če bo hipa?". Sladkorna bolezen : glasilo Zveze društev Slovenije za boj proti sladkorni bolezni. [Tiskana izd.]. jul. 2016, št. 115, str. 20-21, portret. ISSN 1408-1164. [COBISS.SI-ID 7348058]

1.05 Poljudni članek

18. PATE, Tanja. Kronična bolezen in družina. Mohorjev koledar ... 2017, str. 116-119, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 7489882]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
20. PATE, Tanja. Agresija ter čustveno procesiranje pri moških z izkušnjo fizične in spolne zlorabe v otroštvu = Men abused as children. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 49-51, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8320090]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

21. BRATINA, Nataša, PATE, Tanja. Parental burden, anxiety and subjective well-being in type 1 diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2016, vol. 18, suppl. 1, str. a-15. ISSN 1557-8593. http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/dia.2016.2525, DOI: 10.1089/dia.2016.2525. [COBISS.SI-ID 7160922], [JCR, SNIP]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. PATE, Tanja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19 = Feelings of anxiety and frequency of alcohol use during the COVID-19 epidemic. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 328. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58199555]
23. PATE, Tanja. Analiza sprememb v izraženosti individualnih problemov in moči v terapevtskem procesu po relacijskem družinskem modelu pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 18. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121667]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
24. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
25. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
26. PATE, Tanja. Posledice partnerskega nasilja za zdravje žensk. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 29. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132442]
27. PATE, Tanja. Vloga staršev pri čustvenem spoprijemanju z otrokovo kronično boleznijo = Parents' role in emotional confrontation with child's chronic illness. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 46-47. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 8202586]
28. PATE, Tanja. Metode raziskovanja sprememb v zakonski in družinski terapiji. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016?]. Str. 37. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7249498]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
30. PATE, Tanja, PATE, Miha. Family hardiness, anxiety, and subjective well-being in families with and without a chronic illness. V: STALA, Józef (ur.), GARMAZ, Jadranka (ur.). Strengthening families. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2016. Str. 123-135, ilustr. The series Family studies, 5. ISBN 978-83-7438-563-3, ISBN 978-83-7438-564-0. [COBISS.SI-ID 7682138]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

31. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

32. PATE, Tanja. Preučevanje obrambnih mehanizmov in njihova vloga pri zasvojenosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42040323]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
33. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Repetition of trauma in intimate relationship : a relational family therapy perspective : lecture at the Mental Health Advisory Group Conference, Prague, March 9th-12th 2016. [COBISS.SI-ID 7183450]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. DOLINŠEK, Ana. Čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2021. III, 75, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125511. [COBISS.SI-ID 56876035]
35. NOVAK, Anamarija. Doživljanje odnosa z očetom in lastnega samospoštovanja pri mladih odraslih ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2020. VI, 92, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121611. [COBISS.SI-ID 34478595]
36. CAFNIK, Vita. Povezanost med enakopravnostjo in intimnostjo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Cafnik], 2020. VII, 96, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115977. [COBISS.SI-ID 17061635]
37. GOTAR, Tadeja. Povezanost med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gotar], 2020. VI, 102, V str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119639. [COBISS.SI-ID 28491779]
38. MRAVLJA, Maruša. Čustveno spoprijemanje v kriznih situacijah, samokontrola, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri poklicnih gasilcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mravlja], 2019. VIII, 92, X str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111280. [COBISS.SI-ID 8199258]
39. KOJIĆ, Monika. Diferenciacija jaza, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in navezanost v odrasli dobi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kojić], 2019. VI, 95, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108484. [COBISS.SI-ID 10980867]
40. STUDEN, Urška. Doživljanje življenjskih prehodov pri materah majhnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Studen], 2019. VI, 73, IV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108562. [COBISS.SI-ID 8151898]


NERAZPOREJENO

41. PATE, Tanja. Sistemska in duhovna perspektiva zdravja in bolezni. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 433-439. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 290568192], [SNIP]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

RAZISKOVALNI PROJEKT ARRS:

 • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349)