Prof. dr. Tanja Repič Slavič (*1979)  je leta 2004 dokončala študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Oktobra 2004 se je vpisala na podiplomski študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Februarja 2008 je uspešno doktorirala na temo Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije. Leta 2006 je bila izvoljena za asistentko, leta 2009 za docentko, leta 2014 v izredno profesorico, leta 2019 pa v redno profesorico pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije. Kot predavateljica sodeluje pri izvajanju magistrskega programa Zakonske in družinske študije, programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija ter na doktorskem programu za Zakonsko in družinsko terapijo. Je skrbnica programa za zakonsko in družinsko terapijo. Na znanstveno-raziskovalnem področju doma in v tujini objavlja članke predvsem na temo spolnih in fizičnih zlorab, partnerskih odnosov, starševstva in religioznosti človeka v povezavi s psihoanalizo. Poleg znanstveno-raziskovalnega in akademskega dela pa dela tudi kot zakonska in družinska terapevtka v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta in Sočutja. Večino svojih individualnih in skupinskih terapij namenja žrtvam spolnih zlorab ter razreševanju in predelovanju posledic te travme. V tem kontekstu se najpogosteje srečuje z osebami, ki imajo težave v partnerskih odnosih, pri starševstvu, z raznimi vrstami zasvojenosti, motnjami hranjenja, samopodobo ... Prav tako izvaja predavanja, izobraževanja in supervizije za strokovne delavce, ki se v različnih poklicih (terapevti, učitelji, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji) ukvarjajo z naštetimi področji.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPIČ SLAVIČ, Tanja. When the family becomes the most dangerous place : relations, roles and dynamics within incestuous families. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 1, str. 177-191. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3616, DOI: 10.15633/pch.3616. [COBISS.SI-ID 25628675], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
4. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Adult sexual dynamics in persons with the history of sexual abuse. Family forum. 2019, t. 9, str. 53-70. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332890]
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
9. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
10. REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Relational family therapy as an aid toward resolving the trauma of sexual abuse in childhood in the process of separation in the couple relationship. Journal of marital and family therapy. 2017, vol. 43, issue 3, str. 422-434. ISSN 1752-0606. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12212/epdf, DOI: 10.1111/jmft.12212. [COBISS.SI-ID 7590234], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
11. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
12. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Transformational analysis and religious experience. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1812-1825. ISSN 1573-6571. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10943-017-0386-0.pdf, DOI: 10.1007/s10943-017-0386-0. [COBISS.SI-ID 7597658], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
13. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 177-190. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7249754], [SNIP, WoS do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.05 Poljudni članek

14. REPIČ SLAVIČ, Tanja. O nemih krikih spolne zlorabe. Mohorjev koledar ... 2016, str. 130-133, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 7086938]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Kognitivna raven kot del relacijske družinske terapije pri predelovanju spolnega nasilja. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 41-45. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7982170]
16. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Otrokovo soočanje z izzivi ločitve. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9.-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek F = Facing demographic challenges : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October, 2017, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. Str. 19-23. ISBN 978-961-264-117-7. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20F.pdf. [COBISS.SI-ID 7738714]
17. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Otrokovo soočanje z izzivi ločitve. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 48-57. [COBISS.SI-ID 7946842]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Povezava med izkušnjo spolnega nasilja v otroštvu, samokontrolo, agresivnostjo in nekaterimi posameznikovimi problemi v odraslosti. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 16-17. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47122435]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
19. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Victims of sexual abuse by priests: their perceptions and attitudes towards the "pure" Church = Doživljanja in pogled žrtev spolnih zlorab s strani duhovnikov na "čisto" Cerkev. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 35-37. [COBISS.SI-ID 8279898]
20. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence and relational family therapy. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8256602]
21. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Samopoškodovanje kot način regulacije afekta pri spolno zlorabljenih. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 24. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131674]
22. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Življenje in odnosi po spolni zlorabi s pomočjo relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 11. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7959386]
23. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, VALENTA, Tanja. Innovative relational family therapy. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 39. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7783514]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Doživljanja in pogled žrtev spolnih zlorab s strani duhovnikov na "čisto" Cerkev = Victims of sexual abuse by priests: their perceptions and attitudes towards the "pure" Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 8-26. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34791939]
25. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Facing the consequences of sexual abuse in the daily life of the survivors. V: STALA, Józef (ur.). Families : opportunities and challenges. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 195-208. Family studies, 11. ISBN 978-83-7438-833-7. [COBISS.SI-ID 8251226]
26. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
27. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Otrok in ločitev. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 81-97, tabela. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7860570]
28. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Ločitev kot sprožilec travmatičnih spominov spolne zlorabe iz otroštva. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2016. Str. 181-190. ISBN 978-961-93880-5-1. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE.pdf. [COBISS.SI-ID 7357274]
29. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Sexual abuse in childhood and the unconscious repetition of pain in couple relationships. V: STALA, Józef (ur.), GARMAZ, Jadranka (ur.). Strengthening families. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2016. Str. 137-151. The series Family studies, 5. ISBN 978-83-7438-563-3, ISBN 978-83-7438-564-0. [COBISS.SI-ID 7682394]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

30. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Boštjan Čampa : Socialna anksioznost in proces relacijske družinske terapije. Doktorska disertacija. Mentor: Tanja Repič Slavič, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018. 272 + XI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 876-877. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8059738], [SNIP]
31. REPIČ SLAVIČ, Tanja. "Relational family therapy: the systemic, interpersonal, and intrapsychic experience", Christian Gostečnik, New York, London 2017, Routledge ... : book review. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 227-230. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8119642], [WoS]
32. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Alja Stvarnik, Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 788-790. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Stvarnik.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7816538], [SNIP, WoS]
33. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Sara Jerebic, Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 727-728. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Jerebic.pdf. [COBISS.SI-ID 7581274], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

34. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Uvodnik. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 4. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47123203]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.22 Intervju

35. MILHARČIČ, Alojz (intervjuvanec), REPIČ SLAVIČ, Tanja (intervjuvanec). Spregovorimo o pedofiliji : pogovor z Alojzom Milharčičem in dr. Tanjo Repič Slavič iz Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2017, letn. 66, št. 46, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7741530]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Regulacija afektov z zasvojenostjo kot posledica travmatične preteklosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42072323]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
37. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Samopoškodovanje kot način regulacije afekta pri spolno zlorabljenih : predavanje na 10. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo z naslovom S psihoterapijo do zdravih odnosov, Ljubljana, 29.-30. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8114778]
38. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Effectiveness and efficiency of relational family therapy with victims of sexual violence : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990874]
39. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Življenje in odnosi po spolni zlorabi s pomočjo relacijske družinske terapije : znanstveni prispevek na 9. kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 13. april 2018. [COBISS.SI-ID 7858010]
40. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, VALENTA, Tanja. Obiteljsko nasilje - pojava i razrješavanje putem relacijsko obiteljske terapije : radionica na međunarodnem znanstvenom-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, 8. prosinac 2017. [COBISS.SI-ID 7785306]
41. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Otrokovo soočanje z izzivi ločitve : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7832666]
42. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Doživljanje ločitve pri osebah z zgodovino spolne zlorabe : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7531354]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

43. ČAMPA, Boštjan. Socialna anksioznost in proces relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Čampa], 2018. XI, 272 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105285&lang=slv. [COBISS.SI-ID 8005722]
44. STVARNIK, Alja. Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Stvarnik], 2017. XXI, 329, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92598&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7650394]
45. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Jerebic], 2016. XIV, 214 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87724&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7489114]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

46. MIJOT, Liza. Povezanost med izkušnjo postaršenja v otroštvu in nagnjenostjo k sozasvojenosti v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Mijot], 2021. VI, 79 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124694. [COBISS.SI-ID 52921603]
47. KLUN, Zarja. Kronična vnetna črevesna bolezen v povezavi s telesno samopodobo in perfekcionizmom : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Klun], 2020. VI, 117 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116798. [COBISS.SI-ID 19490819]
48. HRIBAR, Anja. Povezanost med izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in simptomi anksioznosti, depresije in posttravmatske stresne motnje v času COVID-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hribar], 2020. VI, 119 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124117. [COBISS.SI-ID 45161731]
49. LIKAR, Sandra. Zaupanje, pripadnost, zadovoljstvo in reševanje konfliktov v partnerskem odnosu pri osebah z izkušnjo ločitve staršev v otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Likar], 2020. VIII, 167 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114069. [COBISS.SI-ID 8317274]
50. BRUMEC, Ana. Doživljanje bioloških otrok rejnikov v rejniških družinah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Brumec], 2019. IX, 91, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107654. [COBISS.SI-ID 8114522]
51. LOKAR, Tina. Travme iz otroštva spolnih prestopnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lokar], 2019. IV, 91 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111884. [COBISS.SI-ID 8213594]
52. STRMŠEK, Klavdija. Odnos do telesa pred zanositvijo in po prvi porodni izkušnji v povezavi z zadovoljstvom v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Strmšek], 2018. X, 92, VII str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105816. [COBISS.SI-ID 8034906]
53. PAJER, Metka. Povezanost med funkcioniranjem v izvorni družini in rokovanjem s čustvi drugih v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pajer], 2018. X, 73, VII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105867. [COBISS.SI-ID 8036698]
54. RAČKI, Jasmina. Travmatično žalovanje : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Rački], 2018. XI, 96, [III] str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104870&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7982938]
55. ŽUNKO, Zala. Zasvojenost z odnosi - doživljanje lastnih in partnerjevih staršev s strani zasvojenega : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Žunko], 2018. IV, 72, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105866. [COBISS.SI-ID 8036442]
56. TRIVIĆ, Tanja. Partnerski odnos po rojstvu donošenih in nedonošenih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trivić], 2017. VIII, 150, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98375&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7806298]
57. LUTMAN, Vid. Povezanost med izkušnjo postaršenja v otroštvu ter strahom pred intimnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Lutman], 2017. VI, 109 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96388&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7725914]
58. BRINOVEC, Anja. Vloga očeta pri doživljanju spolnosti v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Brinovec], 2017. VI, 75 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91476&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7599706]
59. BRNOT, Tončka. Povezanost med samopodobo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Brnot], 2016. V, 81 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87722&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7455578]

Mentor pri diplomskih delih

60. LOKOVŠEK, Klara. Povezava med vzdušjem v družini in odnosi z vrstniki v puberteti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Lokovšek], 2016. VI, 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86080&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10419203]
61. ANŽELJ, Klavdija. Vloga starih staršev in staršev pri vzgoji otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Anželj], 2016. VII, 78 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85878&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7361370]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

62. VUKOSAVLJEVIĆ, Anja. Anksioznost in panična motnja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vukosavljević], 2016. VII, 43 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83554&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7270234]
63. NOVAK, Neža. Partnerski odnos s spolno zlorabljenim partnerjem : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2016. VII, 41 str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85852&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7367002]

Ilustrator

64. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]

Avtor dodatnega besedila

65. ŽAVBI, Alenka. Nežka Bah in njen Plamen. Ljubljana: M. Jakšič, 2021. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0465-2. [COBISS.SI-ID 57551363]
66. IRGL, Violeta, DEBELJAK, Jana. The end of silence : how to provide support and help to children when they experience a traumatic loss of their mother or father. Markham (ON): 10-10-10 Publishing, cop. 2018. 167 str. ISBN 978-1-7260-3273-5, ISBN 1-7260-3273-6. [COBISS.SI-ID 298762752]
67. IRGL, Violeta, DEBELJAK, Jana. Konec molka : kako naj otroka, ko doživi travmatično izgubo matere ali očeta, podpremo in mu pomagamo. Ljubljana: Psihoterapija, 2017. 114 str. ISBN 978-961-285-960-2. [COBISS.SI-ID 292583424]

Recenzent

68. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
69. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]
70. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
71. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
72. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]
73. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenosti. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 343 str. Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58. ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
74. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in sakralno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 455 str. Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61. ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]
75. GOSTEČNIK, Christian. Družinske terapije in klinična praksa. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. 439 str. Monografije FDI, 20, Znanstvena knjižnica, 53. ISBN 978-961-6873-47-5, ISBN 978-961-6844-53-6. [COBISS.SI-ID 289717504]
76. GOSTEČNIK, Christian. So res vsega krivi starši?. 2. natis. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 311 str. Monografije FDI, 16, Znanstvena knjižnica. ISBN 978-961-6873-29-1, ISBN 978-961-6844-51-2. [COBISS.SI-ID 287886848]
77. GOSTEČNIK, Christian. Zakaj se te bojim?. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 419 str. Monografije FDI, 19, Znanstvena knjižnica, 49. ISBN 978-961-6873-42-0. [COBISS.SI-ID 286291968]


NERAZPOREJENO

78. MIKLIČ, Neža (intervjuvanec), REPIČ SLAVIČ, Tanja (intervjuvanec). Kriminalistika: vsak tretji ali četrti otrok je spolno zlorabljen : oddaja na radiju Ognišče, 24. maja 2017. http://radio.ognjisce.si/sl/190/utrip/23967/. [COBISS.SI-ID 4389064]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (2014 - 2017) ARRS

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (2018 - 2021) ARRS