Profesor Tomaž Erzar je koordinator doktorskega programa Zakonska in družinska terapija in predavatelj na programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija. Področja raziskovalnega dela: teorija navezanosti, psihopatologija, spremembe v terapevtskem procesu, proces in terapija odpuščanja.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ENRIGHT, Robert D., ERZAR, Tomaž, et al. Measuring intergroup forgiveness : the Enright group forgiveness inventory. Peace and conflict studies. 2020, vol. 27, no. 1, str. 1-29, tabele. ISSN 1082-7307. https://nsuworks.nova.edu/pcs/vol27/iss1/1/. [COBISS.SI-ID 17695235], [SNIP]
2. ERZAR, Tomaž. Self-perceived victimhood and forgiveness in different generations of the right and left political group in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 461-471. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Erzar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7996250], [SNIP]
3. ERZAR, Tomaž, YU, Lifan, ENRIGHT, Robert D., KOMPAN ERZAR, Katarina. Childhood victimization, recent injustice, anger, and forgiveness in a sample of imprisoned male offenders. International journal of offender therapy and comparative criminology. 2019, vol. 63, iss. 1, str. 18-31, tabele. ISSN 0306-624X. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X18781782, DOI: 10.1177/0306624X18781782. [COBISS.SI-ID 7962714], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 3. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]
4. KOMPAN ERZAR, Katarina, ERZAR, Tomaž. Zaporniška skupina za zdravljenje krivic in odpuščanje = Healing the sense of unjustness and promoting forgiveness in a male prison group. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 11, št. 3/4, str. 33-48, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 7830874], [Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. ERZAR, Tomaž. Stiska, iskanje opore, predanost in razvijanje odpornosti = Distress, seeking support, surrender, and developing resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 415-423. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Erzar. [COBISS.SI-ID 41061635], [SNIP, WoS, Scopus]
6. ERZAR, Tomaž. Trije povezovalni momenti v terapevtskem procesu odpuščanja in krščanski model odpuščanja = Three connecting moments in the therapeutic process of forgiveness and the Christian model of forgiveness. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 9-16. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Erzar. [COBISS.SI-ID 8178522], [SNIP, WoS do 8. 2. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 5. 4. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8]
7. ERZAR, Tomaž. Kdo se žrtvuje za koga? : pristna pomoč soljudem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 385-392. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7440730], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

8. ERZAR, Tomaž. O odpuščanju največkrat samo razmišljamo : zakaj žaljivcem iz srca odpustiti?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 14-16, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59930115]
9. ERZAR, Tomaž. Zakaj se delimo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19960835]
10. ERZAR, Tomaž. Moč dobrega, da ustavi zlo : spomini na drugo vojno: morda vse skupaj le ni tako nerazumljivo. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2018, št. 101, str. 15, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7972186]
11. ENRIGHT, Robert D., ERZAR, Tomaž, et al. Proposing forgiveness therapy for those in prison : an intervention strategy for reducing anger and promoting psychological health. Journal of forensic psychology. 2016, vol. 1, issue 4, str. 1-3. ISSN 2475-319X. https://www.omicsonline.org/archive-forensic-psychology.php, DOI: 10.4172/2475-319X.1000116. [COBISS.SI-ID 7565146]

1.05 Poljudni članek

12. ERZAR, Tomaž. Odpuščanje - ne, hvala?. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2017/2018, leto 28, [št.] 3, str. 5-7, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 7846234]
13. ERZAR, Tomaž. Odpuščanje : še zadnji korak do polnega življenja. Mohorjev koledar ... 2016, str. 111-113, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 7086682]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. ERZAR, Tomaž. Čas ne celi ran, ampak jih poglablja : psihične posledice druge svetovne vojne in njihovo zdravljenje. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 220-227. ISBN 978-961-6453-51-6. [COBISS.SI-ID 7446106]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

15. ERZAR, Tomaž. Ekologija odnosov. V: ŠIMENC, Mojca (ur.). Kakšno je tvoje srce? : [zbornik predavanj z 49. Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2015]. Ljubljana: Salve, 2016. Str. 34-55. Zbirka Teologija za laike, 41. ISBN 978-961-211-853-2. [COBISS.SI-ID 7511130]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. ERZAR, Tomaž. Surrendering to God : a spiritual way to foster posttraumatic growth = Izročitev Bogu : duhovna pot spodbujanja posttravmatske rasti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 23-24. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38021635]
17. ERZAR, Tomaž. "One who walks with wise men grows wise", or how a Christian transcends his limitations = "Kdor hodi z modrimi, bo postal moder", ali kako kristjan presega svoje omejenosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 8227162]
18. ERZAR, Tomaž. "Seventy times seven" : the concept of forgiveness in the New Testament in the light of current research and forgiveness therapy = "Sedemdesetkrat sedemkrat" : pojmovanje odpuščanja v Novi zavezi v luči sodobnih raziskav in terapije odpuščanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 16. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7985242]
19. KOMPAN ERZAR, Katarina, ERZAR, Tomaž. Coping with disability in family therapy. V: Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije : zbornik povzetkov = Disabilità relazione e riconoscimento sociale nell'epoca della tecnologia : dossier abstract = Social recognition and attitudes towards disability in the era of technology : book of abstracts = Handicap relation et reconnaissance sociale à l'ère de la technologie : livre des résumés. Koper: UP Pedagoška fakulteta, 2018. Str. [8]. [COBISS.SI-ID 7881818]
20. ERZAR, Tomaž. Religious prosociality and the sense of personal and collective security = Prosocialnost religij in spodbujanje občutka osebne in kolektivne varnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 23. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743066]
21. KOMPAN ERZAR, Katarina, ERZAR, Tomaž. The chalenge of forgiveness in intimate relationships. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016. Str. 68. ISBN 978-953-7823-58-0. [COBISS.SI-ID 7410522]
22. ERZAR, Tomaž. Whose sacrifice is it anyway? : authentic helping behavior = Kdo se pravzaprav žrtvuje? : pristna dobrodelnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 7446874]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. Self-sacrifice and helping behavior. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 223-229. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7869274]
24. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. The process of forgiveness : "no more a servant, but a son". V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 145-151, 180. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7541082]
25. ERZAR, Tomaž. The victim role and other covert emotional consequences of the Second World War and their Healing. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 387-397. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 7641690]
26. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. On the different integration capacities of ideology and religion. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 167-173, 202. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7137114]

1.20 Predgovor, spremna beseda

27. ERZAR, Tomaž. Odpuščanje mora priti iz srca : knjigi na pot. V: ENRIGHT, Robert D. Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. Str. 9-14. ISBN 978-961-278-307-5. [COBISS.SI-ID 7610458]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

28. ERZAR, Tomaž. Stiska je bila že pred pandemijo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2020, letn. 69, št. 21, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 17002499]

1.22 Intervju

29. ERZAR, Tomaž (intervjuvanec). Dokler boli, ne moremo odpustiti : sočutje, usmiljenje in odpuščanje nas pelje naprej. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. jun. 2018, št. 6, str. 8-10, portret. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7880794]
30. ERZAR, Tomaž (intervjuvanec), BIZANT, Milan (intervjuvanec). Trden in čuteč : družinski terapevt Tomaž Erzar in jezuit p. Milan Bizant o vlogi očeta. Božje okolje. 2017, leto 42, št. 1, str. 6-9, portreti. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7570010]
31. ERZAR, Tomaž (intervjuvanec). V globini odpuščanja si podajamo ranjenost. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2017, št. 84, str. 4-5. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7618138]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

32. ERZAR, Tomaž. Dolga pot odpuščanja : [psihološka, socialna in terapevtska spoznanja]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0419-4. [COBISS.SI-ID 290220032]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. ERZAR, Tomaž. Odpravljanje travmatičnih posledic preteklega režima in opustitev vloge žrtve : predavanje na mednarodnem simpoziju Državljani in demokracija v post-socialističnih/komunističnih državah, Ljubljana, 6. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 7492186]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. PENCELJ, Martina. Povezanost med funkcioniranjem v izvorni družini, tveganjem za motnje hranjenja in socialno fobijo pri odraslih z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pencelj], 2016. III, 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85844&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7359322]

Prevajalec

35. CANGUILHEM, Georges, VOGRINC, Jože (urednik). Epistemologija in zgodovina znanosti : izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 168 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-73-0. [COBISS.SI-ID 292975616]


NERAZPOREJENO

36. ERZAR, Tomaž. Dolga pot odpuščanja. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2018. 1 CD (352 min), stereo. [COBISS.SI-ID 13719555]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti

M4-0224            Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe                1.8.2007―31.12.2009 

M5-0190            Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju  1.6.2006―30.11.2008 

J6-7543               Literarnoteoretične in zgodovinske raziskave 1.1.1996―31.12.2000 

T6-7554             Novi slovenski biografski leksikon       1.7.1996―31.12.2000 

J6-8947               Novi slovenski biografski leksikon       1.1.1997―31.12.1999 

J6-7356               Slovensko štajersko pred marčno revolucijo 1848 (Goethova topografija) 1.1.1996―31.12.1998      

Programi

P6-0269             Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje  1.1.2004―31.12.2020 

P0-0513―0618               Biografske in bibliografske raziskave z dokumentacijo 1.1.1999―31.12.2003