Urška Jeglič (roj. Flisar) se je rodila leta 1993. Leta 2015 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz Teoloških in religijskih študijev. Dve leti pozneje (2017) je zaključila magistrski študij, smer Religiologija in etika, na Teološki fakulteti v Ljubljani. Še isto leto se je vpisala na interdisiciplinarni doktorski program Humanistika in družboslovje- Religiologija. 

V času študija na Teološki fakulteti, je bila koordinatorka tutotrjev študentov (2015-2017) in odgovorna  (2013-2015) ter glavna (2015-2017) urednica študentskega glasila Colloquia.  

Od oktobra 2018 je mlada raziskovalka na Teološki fakulteti v Ljubljani pri MR mentorici znanstveni svetnici ddr. izr. prof. Ireni Avsenik Nabergoj. Pod mentorstvom doc. dr. Maria Jožeta Osrekarja preučuje versko prakso muslimanov in islamskih družin v Republiki Sloveniji. Hkrati se ukvarja s vprašanjem integracije in sekularizacije muslimanov v RS. Ob enem je tudi asistentka v pisarni za mednardodno izmenjavo, ki vsebuje internacionalni mreži Erasmus + in Ceepus ter organizacijo poletnih šol. 

Decembra 2020 je bila izvoljena v naziv asistentka za področje religiologije in religijske antropologija. 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEGLIČ, Urška. Neujemanja z islamskimi predpisi pokopa pri muslimanih v Republiki Sloveniji = Deviations from Islamic burial regulations among Muslims in the Republic of Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 875-885. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 44583171], [SNIP, WoS, Scopus]
2. JEGLIČ, Urška. Potomstvo bibličnega Abrahama in koranskega Ibrahima = The posterity of biblical Abraham and the Quran Ibrahim. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1001-1013. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Flisar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Flisar. [COBISS.SI-ID 8267610], [SNIP, WoS, Scopus]
3. JEGLIČ, Urška. The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims = Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Flisar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Flisar. [COBISS.SI-ID 11041539]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. JEGLIČ, Urška. Mekteb v Sloveniji = Mekteb in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 277-289. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Jeglic.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Jeglic. [COBISS.SI-ID 61897731]
5. JEGLIČ, Urška, OSREDKAR, Mari Jože. Pravni sistemi islama. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1075-1086. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Flisar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8040026], [SNIP]

1.05 Poljudni članek

6. MEVEC, Janez, JEGLIČ, Urška. Kdo sem jaz? : graditi sebe in svojo identiteto. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, leto 57, št. 1, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 52765187]
7. JEGLIČ, Urška. Cerkveni očetje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48856067]
8. JEGLIČ, Urška. Spoznajmo mašno knjigo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 63-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345027]
9. JEGLIČ, Urška. Verstva kot kompas človeštva. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8293978]
10. JEGLIČ, Urška. V novo leto s Svetim pismom. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 60-65, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8270170]
11. JEGLIČ, Urška. Praznik luči. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 56, št. 2, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8303962]
12. JEGLIČ, Urška. Post v krščanstvu. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8327770]
13. JEGLIČ, Urška. Post v drugih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2020, leto 56, št. 4, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009667]
14. JEGLIČ, Urška. Pojmovanje Marije v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2020, leto 56, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009155]
15. JEGLIČ, Urška. Posebnost krščanskega zakramenta svetega zakona. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21880323]
16. JEGLIČ, Urška. Hans Zimmer : čarodej filmske glasbe. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21879555]
17. JEGLIČ, Urška. Kako se velika svetovna verstva spominjajo rojstva svojih ustanoviteljev?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2020, leto 56, št. 12, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 37875459]
18. JEGLIČ, Urška. Oblike duhovništva v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17121795]
19. URBANČIČ, Anita, JEGLIČ, Urška. Glasba nas spremlja in zaznamuje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 70-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17120771]
20. JEGLIČ, Urška. Razumevanje molitve v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2020, leto 56, št. 8, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 25512451]
21. JEGLIČ, Urška. Stvarjenje sveta. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2020, leto 56, št. 9, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 26723331]
22. JEGLIČ, Urška. Boj med dobrim in zlim. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2020, leto 56, št. 10, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 29453315]
23. JEGLIČ, Urška. Razumevanje smrti v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2020, leto 56, št. 11, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 34309379]
24. JEGLIČ, Urška. Angeli. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2019, leto 55, št. 4, str. 74-79, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8107866]
25. JEGLIČ, Urška, ERJAVEC, Matej. Cerkev in športna pastorala : zakaj v Cerkvi šport ni bolj zastopan?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8110426]
26. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]
27. JEGLIČ, Urška, GRUDEN, Ana, ERJAVEC, Matej. Bioetika ali kako branimo človekovo dostojanstvo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 54, št. 10, str. 68-73, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8002650]
28. JEGLIČ, Urška, PEZDIR KOFOL, Marjetka. Smo kristjani vraževerni?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2017, leto 53, št. 11, str. 76-81, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8001626]
29. JEGLIČ, Urška. Duhovno ali materialno kupčevanje? : zakrament svete birme z vidika obdarovanja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2016, leto 52, št. 4, str. 72-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8001882]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. JEGLIČ, Urška. Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov = The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 59-60. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8186458]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

31. JEGLIČ, Urška. Cukala, Franc : (1878-1964). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162726/. [COBISS.SI-ID 18341123]
32. JEGLIČ, Urška. Černetič, Avgust : (1918-1990). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023050/. [COBISS.SI-ID 19476483]

1.25 Drugi sestavni deli

33. JEGLIČ, Urška. Biti ponižen [ni enako] biti ponižan. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2021, leto 57, št. 4, str. 70, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 57812739]
34. JEGLIČ, Urška. Poletna šola o bioetiki in politiki na Teološki fakulteti UL. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2019, leto 55, št. 6, str. 84, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8136282]
35. JEGLIČ, Urška. Kristusova Cerkev ni supermarket. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2017, leto 53, št. 3, str. 78-79, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8001370]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

36. JEGLIČ, Urška. Odnos do smrti v misli Sartra, Marcela in Levinasa : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Flisar], 2017. VII, 68 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96273&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7723866]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Oseba, ki intervjuva

37. SIMČIČ, Klara (intervjuvanec). Zvezdosledi. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2021, leto 57, št. 3, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 53195779]
38. SOKLIČ, Ana (intervjuvanec). "Jezus ostane z mano v še tako temni noči" : Ana Soklič. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345539]
39. DEŽMAN, Ana (intervjuvanec). Ana Dežman. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8328026]
40. DITKA (intervjuvanec). Ditka. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2019, leto 55, št. 8, str. 84-86, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8166234]
41. DITKA (intervjuvanec). Operna pevka Mojca Bitenc Križaj. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2019, leto 55, št. 12, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8249178]
42. ZORAN, Jernej (intervjuvanec). Jernej Zoran : glasba. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 53, št. 617, str. 90-92, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 27595831]
43. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Intervju z upokojenim nadškofom dr. Marjanom Turnškom. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2015/2016, [št. 1], str. 23-26. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 10374659]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI