Objavljeno: 22.6.2022 | Posodobljeno: 22.6.2022

Slovenski škofje so sklenili, da ob izidu katoliškega prevoda Svetega pisma po jeruzalemski predlogi v enotni knjigi podelijo odličje sv. Cirila in Metoda duhovniku, profesorju in biblicistu akad. Jožetu Krašovcu za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.

Akad. Jože Krašovec je s svojim vrhunskim raziskovalnim in prevajalskim ter zavzetim in predanim pedagoškim delom na področju Svetega pisma neprecenljivo prispeval k razvoju biblicistike v Sloveniji. V okoliščinah, ki duhovniškemu poklicu in veri niso bile naklonjene, je s popolnim zaupanjem v Njega, ki mu daje moč (Flp 4,13), pogumno sledil Božjemu klicu. Ta ga je vodil ne le v duhovniško službo, temveč tudi v raziskovanje Svetega pisma. Branje Stare zaveze, večinoma pisane v hebrejščini, delno tudi v aramejščini in grščini, ga je tako prevzelo, da je temu posvetil leta intenzivnega asketskega študija, ki so ga zaznamovale kar štiri doktorske disertacije: na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu je dosegel doktorat iz bibličnih znanosti (1976); na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu doktorat iz filozofije (1982), v Parizu pa kombiniran doktorat (1986): iz zgodovine religijske antropologije (za Sorbono) in teologije (za Katoliški inštitut). S svojim izjemnim strokovnim in znanstvenim in prevajalskim opusom je Slovence obogatil za temeljna dela, ki se vpisujejo v zakladnico najvišje slovenske kulture in pomenijo mejnike v razvoju slovenske biblicistike.

Dolgoletnemu profesorju na naši fakulteti iskreno čestitamo!