Partnerji projekta so Združenje Mala filozofija iz Hrvaške, StePS in Italije, InternetNow! iz Grčije, Središče za integrativno bioetiko fakultete za družbene vede, Univerze v Splitu iz Hrvaške in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani iz Slovenije.

Cilj projekta je razviti smernice za bioetično vzgojo, ki bodo vključevale razvoj višjih miselnih sposobnosti na področju etičnega vrednotenja okolja in narave. Hkrati bomo razvili tudi učna gradiva ter priročnik, ki bodo na voljo vsem učiteljem in bodo tesno povezani z njihovo pedagoško prakso (delavnice, sokratski dialog, ipd.). Razvili bomo tudi mednarodni kurikulum za področje bioetične vzgoje v osnovnih šolah, ki bo reflektiral in nadgradil obstoječe bioetične vrednote in premisleke. Hkrati bomo vse učitelje povezali v mrežo, v okviru katero bo tudi repozitorij gradiv, inovativnih metod, praks in izkušenj.

Spletna stran projekta: https://beagleproject.eu/

kuzaeu

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.