Objavljeno: 31.5.2023 | Posodobljeno: 8.8.2023 | Dogodek: 7.6.2023 ob 09:00: Predavalnica 2, UL TEOF Ljubljana

V sredo, 7. junija 2023, je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, ki sta jo pod vodstvom dr. Romana Globokarja skupaj organizirali ljubljanska Teološka fakulteta ter Združenje bioetikov Srednje Evrope s sedežem na Dunaju.
 

MEDNARODNE IZKUŠNJE (v angleščini)

V prvem sklopu so bile predstavljene mednarodne izkušnje. Dr. Johann Platzer, moralni teolog iz Gradca, je predstavil, kakšne so posledice zakona o pomoči pri samomoru v Avstriji eno leto po zakonodajni uveljavitvi. Prof. dr. Sigrid Müller, moralna teologinja z Dunaja in predsednica Združenja bioetikov Srednje Evrope, je predstavila odziv Katoliške cerkve in teologov na sprejem zakona v Avstriji in pokazala, kako se spreminja pogled na vrednost življenja po sprejetju zakona. Prof. dr. Tonči Matulić, moralni teolog iz Zagreba, pa je še dodatno osvetlil različne družbene posledice legalizacije evtanazije, predvsem na odnos do življenja ranljivih ljudi.

► Prvi sklop predavanj: Mednarodne izkušnje (Platzer, Müller, Matulić):

 

MEDICINSKI IN PRAVNI POGLED

V drugem sklopu so bili na vrsti predvsem strokovnjaki medicinske stroke. Prof. dr. Matjaž Zwitter, onkolog in predavatelj medicinske etike, je spregovoril o vlogi zdravnika pri prostovoljnem končanju življenja. Opozoril je, da predlog zakona povsem spreminja vlogo zdravnika. Izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, psihiatrinja, je posebej opozorila na položaj tistih bolnikov, ki sicer niso terminalno bolni, trpijo pa za neozdravljivimi duševnimi in nevrološkimi boleznimi. Izr. prof. dr. Blaž Ivanc pa je spregovoril o nekaterih pravnih problemih glede evtanazije in varstva človekovega dostojanstva. Po njegovem prepričanju je predlog novega zakona v nasprotju z zdravniškimi kodeksi, pa tudi ustavno sporen.

Drugi sklop predavanj: Medicinski in pravni pogled (Zwitter, Rus Makovec, Ivanc):

 

TEOLOŠKO-ETIČNI POGLED

V tretjem sklopu so bili udeležencem predstavljeni teološko-etični pogledi. Izr. prof. dr. Roman Globokar je spregovoril o vprašanju avtonomije pri prostovoljnem končanju življenja in opozoril na to, da avtonomija ne pomeni samovolje. Doc. dr. Tadej Strehovec je nazorno pokazal na zavajajoč jezik, ki ga uporabljajo zagovorniki evtanazije in pomoči pri samomoru. Po njegovem prepričanju gre za kemično zastrupitev in ne za pomoč umirajočim. Asist. dr. Gabriel Kavčič je osvetlil vlogo vesti pri osebah, ki se odločajo za končanje življenja. Meta Rus, dr. med., pa je spregovorila o pomenu ranljivosti pri umirajočih, ki nalaga posebno pozornost do njih s strani medicinskega osebja in celotne družbe.

Tretji sklop predavanj: teološko-etični pogled (Globokar, Strehovec, Kavčič, Rus):

 

EKSISTENCIALNI IN DUHOVNI POGLED

Zadnji, četrti sklop, pa se je posvetil eksistencialnim in duhovnim vidikom stanja neozdravljivo bolnih. Doc. dr. Ivan Platovnjak je predstavil duhovne potrebe umirajočih oseb. Mag. Berta Kotar Jordan je podelila osebno izkušnjo spremljanja umirajočega moža in izpostavila vrednost paliativne oskrbe. Prof. dr. Branko Klun pa je spregovoril o pomenu družbenega konsenza glede razumevanja življenja.

Četrti sklop predavanj: eksistencialni in duhovni pogled (Platovnjak, Kotar Jordan, Klun):

Konferenca je osvetlila potrebo o informiranju javnosti, po dialogu med strokami, generacijami in družbenimi skupinami ljudi. Vprašanje o evtanaziji ni zgolj načelno, etično vprašanje, je tudi vprašanje o tem, v kakšni družbi želimo živeti, in koliko poguma imamo, da stiske v resnici nagovorimo in ne zgolj odpravimo s tega sveta.

→ Program