​Pri študiju na daljavo uporablja Teološka fakulteta spletno učilnico, za video klice na daljavo pa priporoča uporabo aplikacije Microsoft Teams, ki jo lahko uporabljamo na namizju, v spletu ali v mobilnih napravah (sistemi iOS ali Android) in jo pridobimo z digitalno identiteto ali brez digitalne identitete (izobraževalni videoposnetki). Več o informacijskih storitvah na spodnjih povezavah.

Informacijske storitve za študente

Digitalna identiteta

IDPortal

E-učilnica

Orodja za izvajanje študija na daljavo (MS Teams)

 

OPOZORILO GLEDE AVTORSKIH PRAVIC

Ogled predavanj in drugih oblik pedagoškega dela (seminarji in vaje) je namenjen študentom Teološke fakultete Univerze v Ljubljani za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Vse navedeno je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08110/1356/1563/16 – ZKUASP in 59/19) pravno varovano kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanj (in drugih oblik pedagoškega dela) in didaktičnih materialov (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.54/1538/16 in 27/17).


ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH

V času izrednih razmer, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, in do preklica, mora študent študijskega programa, ki za zaključek študija predpisuje izdelavo in zagovor pisnega zaključnega dela, v študijski informacijski sistem oddati elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z navodili in pravili članice. S tem se šteje, da je študent z oddajo e-oblike v sistem podal tudi izjave in soglasja, ki so sicer navedena v pisni izjavi. 

Tiskano obliko zaključnega dela je študent dolžan posredovati članici UL na zahtevo referata članice in v roku, ki ga določi članica takoj po prenehanju ukrepov zaradi epidemije, kar razglasi Vlade Republike Slovenije z odlokom. 

Odpravek sklepov Senata UL o zaključevanju študija v izrednih okoliščinah

Splošna navodila za zaključevanje študija (zagovor) v izrednih okoliščinah