EDUC8 is an interdisciplinary, multi-track project conceptualized to build resilience in children and young people against radicalization and polarisation in secondary schools and out-of-school settings.

The main outputs of the project will be:

– An education program for secondary schools that will be embedded onto the web- and tablet platforms. The whole program will be structured around storytelling (scenario-based), interactive, and will harness the popularity of tablets and their ability to address all three senses (sight, hearing, touch). The program will first raise awareness and then make the youth gain critical capabilities to reject religion-colored violence and adapt to modern daily life in Europe.

- A socialization program based on contact theory that will entail exchanges between students from different backgrounds. This will be in the form of well-planned repetitive social activities.

The project is promising in that it targets the most vulnerable age group, young people. Second, it builds transferrable capacity that can be used in school, prison, social work, and other settings. Third, its modular structure makes it easily replicable in all member states (MS) with language adjustment. Fourth, it does not point fingers to Muslims, giving the message that they are seen as a risk for society. Last, the main color of the project, storytelling is a crucial tool to develop overall personality and an age-old tradition to relate values.

 


USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA MEDVERSKI DIALOG


V sredo, 13. 10. 2021, je bilo v Zavodu sv. Stanislava usposabljanje učiteljev za pilotno izvedbo vsebin razvitih v okviru mednarodnega projekta EDUC8, Vzgoja za preprečevanje radikalizacije. Izobraževanja so se udeležili učitelji osnovnih in srednjih šol, ki pri svojih predmetih predstavljajo vsebine, ki so povezane s spoznavanjem verstev. 


Po predstavitvi projekta EDUC8 je sledil pregled gradiv in spletne strani. Sledila je razprava, v kateri so učitelji izrazili svoje mnenje o projektu, gradivu in predvsem načinu, kako vključiti načrt EDUC8 v izobraževalni proces. 


V naslednjih tednih bodo učitelji pri svojih urah uporabljali pripravljena gradiva zbrana v obliki učbenikov ter interaktivnih spletnih zbirk. Skrbno bodo sledili odzivu učencev in dijakov ter ovrednotili razvito gradivo, zbirali predloge za njegovo izboljšanje in obogatitev. Obdobje se bo sklenilo s srečanjem učencev in dijakov, ki bodo deležni pilotnega testiranja. Na tem srečanju bo priložnost za medsebojno druženje in spoznavanje ter za izmenjavo izkušenj. V okviru fokusnih skupin pa se bo tudi nadgrajevalo delo projektnih partnerjev. 


Projekt EDUC8 je interdisciplinarni, večtirni projekt, zasnovan za krepitev odpornosti otrok in mladih proti (verski) radikalizaciji in polarizaciji, ki se izvaja v srednjih šolah in izvenšolskih okoljih. Koncept je osnovan na podlagi belgijskega šolskega sistema, ki predvideva udeležbo vseh srednješolcev pri enem od modulov izobraževanja o verstvih in/ali etiki. Izbirajo lahko med poukom o judovstvu, katolištvu, pravoslavju, protestantizmu, islamu ali nekonfesionalni etiki. Vsebinsko bogat projekt je razvil gradiva osnovana na teh šestih sklopih, ki pa so uporabna tudi za slovenski prostor. 
Vsak sklop je predstavljen v krajšem preglednem modulu, katerega namen je vsakomur predstaviti poenostavljeno osnovne informacije o religiji/nekonfesionalni etiki. Za tem pa ima vsak sklop razvite tudi štiri poglobitvene module, znotraj katerih se vsaka od religij sooča z aktualnimi družbenimi vprašanji sprejemanja različnosti, skrbi za naravno okolje, vprašanji vojn in nasilja. V ozadju filozofije projekta je namreč misel, da do radikalizacije ne prihaja zaradi vere same, temveč zaradi premajhne poglobitve v lastno vero ter predsodkov, strahov in nepoznavanj drugega.


V našem prostoru so si učitelji, ki so se udeležili izobraževanja, odločili, da bodo uporabljali gradiva razvita za sklopa nekonfesionalne etike in katolištva ter te vsebine dopolnjevali tudi s (krajšimi) preglednimi moduli drugih religij. Izmed poglobitvenih modulov bodo uporabljali vse vsebine, ki so bile razvite, kar bo omogočilo, da raziskovalci na projektu pridobijo povratne informacije glede uporabnosti in kvalitete vsega, kar je bilo razvito.
V času do konca leta 2021, ko se formalno zaključi projekt, bomo v Sloveniji tako v pilotnem preizkusu izvedli večje število ur, kar bomo dopolnili tudi s predvidenim srečanjem, na katerem si bodo učenci različnih šol med seboj podelili lastna spoznanja in izkušnje, kar je tudi v projektu predviden element procesa spoznavanja religij in drugega – ter preseganja okvirov, ki pihajo veter v jadra silnic polarizacije in radikalizacije.

Spletna stran projekta: https://project-educ8.eu/

educ8

This project has received funding from the European Union’s Internal Security Fund — Police