Komisije in organi fakultete

Dekan

Prof. dr. Janez Vodičar

Fakultetni senat

Dekan prof. dr. Janez Vodičar, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Slavko Krajnc, prof. dr. Robert Cvetek, prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Mari Jože Osredkar, doc. dr. Miran Špelič, doc. dr. Marjan Turnšek, ter štirje predstavniki študentov.

Akademski zbor

Prof. dr. Janez Vodičar (predsednik), prof. dr. Slavko Krajnc (namestnik predsednika), visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, predstavniki strokovnih admistrativnih in tehničnih delavcev ter predstavniki študentov. 

Upravni odbor

Doc. dr. Roman Globokar (predsednik), prof. dr. Branko Klun (namestnik predsednika), prof. dr. Janez Vodičar, prof. dr. Robert Cvetek, prof. dr. Tanja Repič Slavič, doc. dr. Samo Skralovnik, doc. dr. Miran Špelič, predstavnik strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev ter predstavnik študentov. 

Študentski svet

Predsednik Študentskega sveta Teološke fakultete, podpredsednik Študentskega sveta Teološke fakultete in 17 predstavnikov letnikov. 

Komisija za študijske zadeve

V Ljubljani: prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Mateja Cvetek, doc. dr. Ivan Platovnjak, doc. dr. Tadej Strehovec, doc. dr. Andrej Šegula, predstavnik referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

V Mariboru: predstojnik Enote v Mariboru izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, doc. dr. Mateja Pevec Rozman, izr. prof. dr. Barbara Simonič, predstavnik referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, vodji programskih skupin prof. dr. Robert Petkovšek in viš. znan. sod. ddr. Irena Avsenik Nabergoj, koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost viš. znan. sod. dr. Vojko Strahovnik, skrbniki doktorskih študijskih področij teologija, religiologija in ZDT prof. dr. Tomaž Erzar, doc. dr. Mari Jože Osredkar, doc. dr. Roman Globokar, tajnik fakultete, predstavnik referata za doktorski študij in ZRD, predstavnik doktorskih študentov. 

Komisija za habilitacije

Prof. dr. Slavko Krajnc (predsednik), prof. dr. Stanko Gerjolj in prof. dr. Tomaž Erzar.

Komisija za kakovost

Prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, doc. dr. Igor Bahovec, predstavnik ŠS TEOF, tajnik fakultete (brez pravice glasovanja).

Komisija za nagrade in priznanja

Doc. dr. Marjan Turnšek, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Janez Vodičar.

Komisija za založništvo

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, glavni uredniki BV, AES, ED, AThS, ZK in priročnikov TEOF prof. dr. Robert Petkovšek, prof. dr. Bogdan Kolar, izr. prof. dr. Matjaž Maksimilijan, doc. dr. Miran Špelič, vodja knjižnice v Ljubljani, vodja FRS in tajnik fakultete. 

Komisija za urejanje statusa diplomantov UL TEOF

Doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Andrej Šegula, tajnik fakultete, predstavnik študentov 1., 2., in 3. stopnje in predstavnik alumnov. 

Knjižnični svet

V Ljubljani: prof. dr. Janez Vodičar (predsednik), prof. dr. Bogdan Kolar, izr. prof. dr. Anton Jamnik, prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, prof. dr. Tanja Repič Slavič, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Ljubljani.

V Mariboru:  prof. dr. Stanko Krajnc, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, izr. prof. dr. Barbara Simonič, doc. dr. Mateja Pevec Rozman, doc. dr. Marjan Turnšek, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Mariboru. 

Strateški svet

Dekan prof. dr. Robert Petkovšek, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, prof. dr. Janez Vodičar, prof. dr. Robert Cvetek, prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Jože Mari Osredkar, doc. dr. Tadej Strehovec, vodja projektne pisarne, tajnik, predstavnik ŠS TEOF, predstavnik alumnov, tajnik Slovenske škofovske konference, predstavnik Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem