Poslanstvo Teološke fakultete

Poslanstvo: UL TEOF je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev. Primarna družbena odgovornost fakultete je priprava kandidatov za duhovništvo in laiških sodelavcev za družbeno odgovorno delo v Cerkvi in drugih organizacijah.

Kot ob svojih začetkih želi Teološka fakulteta tudi na pragu tretjega tisočletja ob stalni skrbi za kvaliteto pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju v njej.

Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje.

Vizija UL TEOF

Do leta 2020 bomo uveljavljena ustanova, ki znatno prispeva k razvoju humanistične in družboslovne znanosti. Prizadevali si bomo uvrstiti se med najboljše teološke fakultete, ki izstopajo s svojo odličnostjo profesorjev, raziskovalcev in študentov ter kakovostjo študija.

Vrednote UL TEOF

Vrednote Teološke fakultete so akademska svoboda, odličnost in kakovost, družbena odgovornost, sodelovanje in solidarnost, moralen in odgovoren odnos do posameznika in sveta.