Katedre in njihovi predstojniki:

KATEDRA PREDSTOJNIK
za filozofijo prof. dr. Robert Petkovšek
za Sveto pismo in judovstvo izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano
za liturgiko prof. dr. Slavko Krajnc
za zgodovino Cerkve in patrologijo doc. dr. Miran Špelič
za osnovno bogoslovje in dialog izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar
za dogmatično teologijo doc. dr. Marjan Turnšek
za pastoralno in oznanjevalno teologijo doc. dr. Andrej Šegula
za cerkveno pravo izr. prof. dr. Stanislav Slatinek
za moralno teologijo izr. prof. Roman Globokar 
za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije prof. dr. Robert Cvetek

Inštituti:

INŠTITUT PREDSTOJNIK
za zgodovino Cerkve doc. dr. Matjaž Ambrožič
za filozofijo in družbeno etiko prof. dr. Bojan Žalec
za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo doc. dr. Samo Skralovnik
za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture doc. dr. Ivan Platovnjak
za patristične študije doc. dr. Miran Špelič
za kanonskopravne vede izr. prof. dr. Stanislav Slatinek
za psihologijo in sociologijo religije ter zakonsko in družinsko terapijo doc. dr. Igor Bahovec
za aplikativno teologijo doc. dr. Iva Nežič Glavica
Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog doc. dr. Simon Malmenvall
za bioetiko izr. prof. dr. Roman Globokar
Center za na človeka osrediščeno umetno inteligenco in etiko novih tehnologij viš. znan. sod. dr. Vojko Strahovnik

Povezava na SICRIS