Koordinatorji:

KOORDINATOR   
za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij izr. prof. dr. Vojko Strahovnik
za teološke simpozije doc. dr. Ivan Platovnjak 
za internet doc. dr. Samo Skralovnik
za digitalizacijo Mateja Norčič
za mednarodno sodelovanje Marko Weilguny
za mednarodno sodelovanje Erasmus+ in CEEPUS Urška Jeglič
slovenske sekcije Evropskega združenja katoliških teologov doc. dr. Mateja Pevec Rozman
za laiške študente (v Ljubljani) asist. dr. Matjaž Celarc
za laiške študente (v Mariboru) doc. dr. Mateja Pevec Rozman
tutorjev (v Ljubljani) doc. dr. Andrej Šegula
tutorjev (v Mariboru) asist. dr. Cecilija Oblonšek
za šport doc. dr. Andrej Šegula
za promocijo asist. dr. Matjaž Celarc
za pedagoško usposabljanje doc. dr. Iva Nežič Glavica
pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnim statusom asist. dr. Borut Pohar
pooblaščena oseba za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja izr. prof. dr. Stanislav Slatinek
za programsko opremo SPAD asist. dr. David Kraner
za anketni sistem TEOF - 1KA prof. dr. Robert Cvetek