Dekan

Prof. dr. Janez Vodičar

Fakultetni senat

Dekan prof. dr. Janez Vodičar, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, izr. prof. dr. Alenka Arko, prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Roman Globokar, prof. dr. Branko Klun, prof. dr. Slavko Krajnc, izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, prof. dr. Robert Petkovšek, doc. dr. Samo Skralovnik, doc. dr. Andrej Šegula, doc. dr. Miran Špelič, ter štirje predstavniki študentov.

Akademski zbor

Prof. dr. Slavko Krajnc (predsednik), doc. dr. Miran Špelič  (namestnik predsednika), visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, predstavniki strokovnih admistrativnih in tehničnih delavcev ter predstavniki študentov. 

Upravni odbor

Izr. prof. dr. Roman Globokar (predsednik), prof. dr. Branko Klun (namestnik predsednika), prof. dr. Robert Cvetek, prof. dr. Robert Petkovšek, prof. dr. Tanja Repič Slavič, doc. dr. Samo Skralovnik, doc. dr. Miran Špelič, dr. Lea Veber (predstavnica strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev) in predstavnik študentov. 

Študentski svet

Predsednik Študentskega sveta Teološke fakultete, podpredsednik Študentskega sveta Teološke fakultete in 17 predstavnikov letnikov. 

Komisija za študijske zadeve

V Ljubljani: prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Mateja Cvetek, doc. dr. Ivan Platovnjak, doc. dr. Tadej Strehovec, predstavnik referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

V Mariboru: predstojnik Enote v Mariboru izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, doc. dr. Drago Jerebic, doc. dr. Mateja Pevec Rozman, izr. prof. dr. Barbara Simonič, predstavnik referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, vodji programskih skupin prof. dr. Robert Petkovšek in znan. sv. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj, koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost viš. znan. sod. dr. Vojko Strahovnik, skrbniki doktorskih študijskih področij teologija, religiologija in ZDT prof. dr. Tomaž Erzar, doc. dr. Mari Jože Osredkar, doc. dr. Ivan Platovnjak, tajnik fakultete, predstavnik referata za doktorski študij in ZRD, predstavnik doktorskih študentov. 

Komisija za habilitacije

Prof. dr. Slavko Krajnc (predsednik), prof. dr. Robert Petkovšek in prof. dr. Tomaž Erzar.

Komisija za kakovost

Prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, doc. dr. Janez Ferkolj, doc. dr. Igor Bahovec, predstavnik ŠS TEOF, tajnik fakultete (brez pravice glasovanja).

Komisija za nagrade in priznanja

Prof. dr. Branko Klun (predsednik), izr. prof. dr. Barbara Simonič, prof. dr. Janez Vodičar.

Komisija za založništvo

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, glavni uredniki BV, AES, ED, AThS, ZK in priročnikov TEOF in TD: prof. dr. Robert Petkovšek, doc. dr. Miha Šimac, doc. dr. Samo Skralovnik, doc. dr. Miran Špelič, asist. Jonas Miklavčič, strokovni delavec iz knjižnice, vodja FRS in tajnik fakultete. 

Komisija za urejanje statusa diplomantov UL TEOF

Asist. dr. Cecilija Oblonšek (predsednica), doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Drago Jerebic, tajnik fakultete, predstavnik študentov 1., 2., in 3. stopnje in predstavnik alumnov. 

Komisija za izbor študentov prijavljenih na razpisih za Erasmus+, študijsko mobilnost in usposabljanje

Marko Weilguny (predsednik), doc dr. Tadej Stegu, asist. dr. Urška Jeglič.

Knjižnični svet

V Ljubljani: prof. dr. Janez Vodičar (predsednik), prof. dr. Anton Jamnik, prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, prof. dr. Tanja Repič Slavič, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Ljubljani.

V Mariboru: izr. prof. dr. Stanislav Slatinek (predsednik), prof. dr. Stanko Krajnc, doc. dr. Samo Skralovnik, prof. dr. Barbara Simonič, doc. dr. Mateja Pevec Rozman, izr. prof. dr. Alenka Arko, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Mariboru. 

Strateški svet

Dekan prof. dr. Janez Vodičar, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, prof. dr. Robert Petkovšek, prof. dr. Robert Cvetek, prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Roman Globokar, izr. prof. dr. Jože Mari Osredkar, doc. dr. Andrej Šegula, doc. dr. Iva Nežič Glavica, izr. prof. dr. Katarina Lia Kompan Erzar, prof. dr. Tanja Repič Slavič, doc. dr. Mateja Pevec Rozman, asist. dr. Tanja Valenta, doc. dr. Ivan Platovnjak, vodja projektne pisarne, tajnik, predstavnik ŠS TEOF, predstavnik alumnov, tajnik Slovenske škofovske konference, predstavnik Združenja zakonskih in družinskih terapevtov.