Alenka Arko (*1966)

Po končani gimnaziji se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1990 zaključila študij slavistike in etnologije. V Rimu in v Mariboru je študirala filozofijo in teologijo. Leta 1995 je na Vzhodnem papeškem inštitutu zaključila znanstveni magisterij vzhodne teologije in leta 1999 zagovarjala doktorat na Teološki fakulteti Papeške univerze Gregoriana v Rimu z dizertacijo “Notranji človek v delih Gregorja iz Nise. Antropološka metafora v iskanju celostnega ovrednotenja človeka".

V času študija je v Rimu delala kot redaktor slovenske redakcije Vatikanskega radia.

Od leta 1998 do 2022 je predavala patristično in dogmatično teologijo na Inštitutu sv. Janeza Krizostoma (filijal Papeške univerze Lateranum) pri Katoliškem semenišču v Sankt Peterburgu (Ruska federacija). Pri inštitutu je bila odgovorna za znanstveno revijo Folia petropolitana, za knjižni program založbe ter za organizacijo mednarodnih znanstvenih simpozijev.

V Rusiji je sodelovala tudi pri izobraževanju kandidatov za stalne diakone, katehetov in pastoralnih delavcev v Ruski federaciji v okviru Teološkega inštituta sv. Tomaža Akvinskega in katehetskega urada, pri stalni formaciji duhovnikov in redovnikov, ter kot odgovorna urednica in avtor številnih člankov v katehetski reviji Raduga.

Od leta 2007 predava teološko antropologijo in eshatologijo pri Katoliškem semenišču za Srednjo Azijo Marija kraljica Cerkve v Karagandi (Kazahstan).

V odbobju med 2017 in 2021 je predavala tudi na Teološkem inštitutu sv. Tomaža Akvinskega v Kijevu.

Papež Frančišek jo je imenoval za članico Mednarodne teološke komisije pri Dikasteriju za nauk vere (2014-2019). Sodelovala je kot soavtor dokumenta “Sinodalnost v življenju in poslanstvu Cerkve” (2018). Leta 2022 ji je sveti oče mandat podaljšal za tekoče petletno obdobje.

Področja poučevanja

 • Teologija Svete Trojice
 • Nauk o Svetem Duhu
 • Teološka antropologija
 • Teološke kreposti
 • Eshatologija

Raziskovalna področja

Teologija cerkvenih očetov, nauk o Troedinem Bogu, teologija stvarjenja, teologija milosti, eshatologija, ekleziologija, vzhodna teologija.

Članstva

Mednarodna teološka komisija (CTI - Vatikan)

Gostovanja

 • Katoliško semenišče za Srednjo Azijo Marija, kraljica Cerkve (Karaganda, Kazahstan)
 • Teološki inštitut sv. Tomaža Akvinskega v Kijevu (filijal Papeške univerze Angelicum)

Monografije

 1. L’uomo interiore secondo San Gregorio di Nissa. Una metafora antropologica alla ricerca della piena valorizzazione dell’uomo. Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae. Roma, 1999.
 2. Podgotovka k miropomazaniju. Gatčina: SCDB, 2002.
 3. Bogoslovskaja antropologija. Protologija. Sankt-Peterburg: KVDS «Marija – Carica apostolov», 2002.
 4. Eshatologija. Sankt-Peterburg: KVDS «Marija – Carica apostolov», 2007.
 5. Mariologija. Sankt-Peterburg: KVDS «Marija – Carica apostolov», 2008.
 6. Patrologija. Sankt-Peterburg: KVDS «Marija – Carica apostolov», 2013.
 7. Commissione Teologica Internazionale. La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Città del Vaticano: LEV, 2018 (soavtor).

Ni obvestil.