Dr. Barbara Kreš, univerzitetna diplomirana ekonomistka, univerzitetna diplomirana socialna delavka, specialistka in doktorica zakonske in družinske terapije se ukvarja z duševnimi težavami, motnjami in boleznimi posameznika in družine, z raziskovanjem v zakonski in družinski terapiji ter z etičnimi, pravnimi in profesionalnimi vidiki dela z družino.

Delovne izkušnje:

Po zaključeni specializaciji iz zakonske in družinske terapije leta 2004 je eno leto stažirala kot zakonska in družinska terapevtka na Frančiškanskem družinskem inštitutu, leta 2005 pa je ustanovila svoj zavod - Stik center za psihoterapijo in kakovost odnosov - v katerem že od ustanovitve dela kot zakonska in družinska terapevtka, supervizorka, mentorica, direktorica in izvajalka različnih programov za podporo družini. Od leta 2010 kot asistentka na Teološki fakulteti v okviru Katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije sodeluje pri izvajanju predavanj na programu zakonske in družinske študije.

Področje raziskovanja:

Učinkovitost relacijske družinske terapije, ključni trenutki terapevtske spremembe, dejavniki terapevtske spremembe.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KREŠ, Barbara. Izzivi materinstva v dobi instagrama = Motherhood challenges In instagram era. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. Str. 13-16. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172260099]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KREŠ, Barbara. Anxiety in young mothers and the impact of social media. V: NAKIĆ RADOŠ, Sandra (ur.). Changing life circumstances : opportunity for individual and community growth : book of abstracts : 4th International Scientific Conference University Department of Psychology, Catholic University of Croatia : 7 - 9 December 2023. [Zagreb: Sveučilišni odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2023]. Str. 105. ISBN 978-953-8014-92-5. https://www.unicath.hr/skup2023-psihologija/program#dearflip-df_257988/9/. [COBISS.SI-ID 191996163]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KREŠ, Barbara. Samorazkrivanje terapevta v terapevtskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 33. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8133210]
4. KREŠ, Barbara. Izzivi terapevtskega odnosa: ko se znajdemo pred dilemo, na katero nas študij ni pripravil. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 34. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8133466]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KREŠ, Barbara. Sprememba paradigme v diagnosticiranju osebnostnih motenj v 11. izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni : predavanje na strokovnem srečanju 2. Dan visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področju zakonske in družinske terapije ter psihologije in sociologije religije, na Frančiškanskem družinskem inštitutu v organizaciji Katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, 9.6.2023. [COBISS.SI-ID 157976067]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. KREŠ, Barbara. Samorazkrivanje in drugi izzivi terapevtskega procesa : vabljeno predavanje na 12. študijskem dnevu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 19. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8340058]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Avtor dodatnega besedila

7. JONSBERG, Barry. Drobna iskrica. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2024. 1 CD (434 min), stereo. Zbirka Z(o)renja. [COBISS.SI-ID 189181699]
8. OGRIZEK, Maša. Lisičja luna. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2024. 1 CD (150 min), stereo. [COBISS.SI-ID 190628099]
nagrada: Večernica, 2022, nagrajena dela; Desetnica, 2022, nominacije
9. OMAHEN ŠIKONJA, Nejka. Vihar v meni. 1. izd. Dob: Miš, 2024. 357 str. Zbirka Zorenja. ISBN 978-961-272-546-4. [COBISS.SI-ID 189647875]
10. VEDSØ, Mette. 130 utripov na minuto. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 1 CD (138 min), stereo. Zbirka Z(o)renja+. [COBISS.SI-ID 150331907]
11. JONSBERG, Barry. Drobna iskrica. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2023. 262 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-669-0. [COBISS.SI-ID 167486211]
12. OGRIZEK, Maša. Lisičja luna. 2. izd. Dob: Miš, 2023. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-272-652-2. [COBISS.SI-ID 159639299]
nagrada: Večernica, 2022; Desetnica, 2022, nominacije
13. OMAHEN ŠIKONJA, Nejka. Vihar v meni. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 1 CD (436 min), stereo. Zbirka Z(o)renja. [COBISS.SI-ID 157757699]
14. VEDSØ, Mette. 130 utripov na minuto. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2022. 140 str. Zbirka Z(o)renja+. ISBN 978-961-272-587-7. [COBISS.SI-ID 125496835]
nagrada: Zlata hruška, 2023
15. ALAEI, Neda. To nisva midva. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 190 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-556-3. [COBISS.SI-ID 110425603]
nagrada: Book Blogger Prize; Uprisen, 2020; Zlata hruška, 2023
16. OMAHEN ŠIKONJA, Nejka. Vihar v meni. 1. elektronska izd. Dob: Miš, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zorenja. ISBN 978-961-272-563-1. https://www.biblos.si/isbn/9789612725631, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AKWG10O9. [COBISS.SI-ID 112200707]
17. OMAHEN ŠIKONJA, Nejka. Vihar v meni. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 357 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-546-4. [COBISS.SI-ID 102389763]
18. OGRIZEK, Maša. Lisičja luna. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-272-470-2. [COBISS.SI-ID 62993667]
nagrada: Večernica, 2022, nagrajena dela; Desetnica, 2022, nominacije
19. SOKOLOV, Cvetka. Bo res vse vredu?. 1. elektronska izd. Dob: Miš, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Prva zorenja. ISBN 978-961-272-413-9. https://www.biblos.si/isbn/9789612724139, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F5X95RI8. [COBISS.SI-ID 21352195]
20. SOKOLOV, Cvetka. Bo res vse v redu?. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2019. 127 str., ilustr. Zbirka Prva z(o)renja. ISBN 978-961-272-376-7. [COBISS.SI-ID 301837824]
nagrada: Zlata hruška, 2020
21. MCCAFFREY, Kate. Tista noč. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (369 min), stereo. Zbirka Z(o)renja+. [COBISS.SI-ID 2048515413]
nagrada: Nagrada Združenja družinskih terapevtov Avstralije, 2017

Recenzent

22. REPIČ SLAVIČ, Tanja, ŠVAJNCER VREČKO, Zmago (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara, JAKOB ROBAN, Renata, KRIŽNIK, Alenka, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, DEMŠAR PEČAK, Nataša, KOZLOVIČ, Katja, VUKMIR, Andreja, STVARNIK, Alja (urednik). XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M5505X1S. [COBISS.SI-ID 90329859]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 13. 05. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI