Barbara Simonič (*1975)

Prof. dr. Barbara Simonič je doktorica znanosti (2010), specialistka zakonske in družinske terapije (2004) ter univerzitetna diplomirana teologinja (2000). Na Teološki fakulteti je predavateljica na drugostopenjskem magistrskem študiju Zakonski in družinski študiji v Ljubljani in Mariboru (od 2009), sodeluje pa tudi kot izvajalka in nosilka predmetov na programih izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija ter Karitativno in humanitarno delo. Od 2004 je bila mlada raziskovalka na Teološki fakulteti, 2010 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije«. Empatija in različne dimenzije medsebojnih odnosov in duhovnosti so glavna tema njenega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. Barbara Simonič je avtorica monografije »Empatija – moč sočutja v medosebnih odnosih«, prav tako pa avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov ter predavateljica na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Od leta 2004 je zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta v Ljubljani, kjer opravlja in raziskuje proces terapevtskega dela s posamezniki, pari in družinami.

Področja poučevanja

 • Družinski in zakonski sistem;
 • psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije;
 • vera in religija v odnosih in družini; svetovanje,
 • vzgoja in izobraževanje za zakonsko in družinsko življenje;
 • preventivno delo na področju zakona in družine v šolstvu, pastorali in socialnem varstvu;
 • razvojna psihologija za zakonske in družinske terapevte.

Raziskovalna področja

Kvaliteta medosebnih odnosov, empatija, družinski odnosi in procesi ter psihosocialni razvoj, proces zakonske in družinske terapije, spremembe v psihoterapiji, psihologija religije in pomen duhovnosti v medosebnih odnosih, zasvojenost in družina.

Članstva in gostovanja

Članstvo:
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZDT.SI), 
International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP), Evropsko združenje za katoliško teologijo (ESCT)

Gostovanje: 
Hrvatsko katoličko sveučilište (Oddelek za psihologijo), Zagreb (Hrvaška), februar 2018 – junij 2018.

Monografije 

 1. Empatija. Moč sočutja v medosebnih. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
 2. SIMONIČ, Barbara (urednik). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi. Ljubljana: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitu, 2015.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta. Emotional experience and consequences of growing up in a family with alcoholism in adult children of alcoholics. The person and the challenges. 2023, vol. 13, no. 1, str. 63-81, tabele. ISSN 2083-8018. https://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/4555, DOI: 10.15633/pch.13105. [COBISS.SI-ID 158932739], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Alcoholismas a way of dealing with emotions and transformation in relational family therapy. Family forum. 2022, vol. 12, str. 121-138. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/268, DOI: 10.25167/FF/4875. [COBISS.SI-ID 140596995]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
3. SIMONIČ, Barbara. The power of women's faith in coping with intimate partner violence : systematic literature review. Journal of religion and health. 2021, vol. 60, str. 4278-4295. ISSN 0022-4197. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-021-01222-9, DOI: 10.1007/s10943-021-01222-9. [COBISS.SI-ID 55291395], [JCR, SNIP, WoS do 21. 1. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
5. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS do 1. 7. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.44]
6. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. SIMONIČ, Barbara. The importance of dignity and faith in God in women in the process of coping with intimate partner violence. Soter : religijos mokslo žurnalas. 2020, nr. 76 (104), str. 41-52. ISSN 2335-8785. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128084/1/ISSN2335-8785_2020_N_76_104.PG_41-52.pdf, DOI: 10.7220/2335-8785.76(104).4. [COBISS.SI-ID 56564995]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta. Traumatic bonding in intimate partner violence : a relational family therapy approach. Family forum. 2019, t. 9, str. 71-90. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8333146]
9. OSEWSKA, Elžbieta, SIMONIČ, Barbara. A civilization of love according to John Paul II. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 23-32. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3359/3266, DOI: 10.15633/pch.3359. [COBISS.SI-ID 8182618], [WoS do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
10. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spiritual and religious factors of recovery from alcoholism = Duhovni in verski dejavniki okrevanja po alkoholizmu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 469-483, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Lukek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7OQOD9KD, DOI: 10.34291/BV2022/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 125675267], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
12. PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara. Intimate partner violence and physical health problems in women : a systematic review of the literature = Intimnopartnersko nasilje in telesne zdravstvene težave pri ženskah : pregled literature. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2021, letn. 90, št. 7/8, str. 390-398, tabele. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 83232003], [SNIP]
13. SIMONIČ, Barbara. Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein = Dialogic dimensions of empathy at Edith Stein. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 311-321. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9JJLEKLQ, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 44127235], [SNIP, Scopus do 16. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
14. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-44PMD3YA, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349

1.04 Strokovni članek

15. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, ŠTAJER, Dušan, GOSTEČNIK, Christian, et al. Psihosocialna obravnava preživelih po nenadnem srčnem zastoju in njihovih svojcev = Psychosocial treatment of survivors of sudden cardiac arrest and their relatives. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 20, št. 1, str. 84-89, ilustr. ISSN 1580-9315. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_No1_p84-89.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T9UO7DT0. [COBISS.SI-ID 73122051]
16. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Življenjske izgube in proces poslavljanja. Plameneči križ. 2020, leto 24, [št.] 1, str. 1-11, ilustr. ISSN 1854-0872. [COBISS.SI-ID 68664835]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. SIMONIČ, Barbara. Čustvovanje in psihosocialna funkcionalnost odraslih otrok alkoholikov = Emotion regulation and psychosocial functioning of adult children of alcoholics. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). 11. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj za varnost in dostojanstvo = The 11th scientific conference with international participation Itʹs about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje = education and mental health : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov = proceedings book with peer review on scholarly papers : Maribor, 10. -17. Marec 2023 = Maribor, 10 - 17 March 2023. 1. izd = 1st online ed. Maribor: Alma Mater Press, 2023. Str. 7-16, tabeli, graf. prikaz. ISBN 978-961-7183-27-6. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/80/97/207-2. [COBISS.SI-ID 173154563]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
18. SIMONIČ, Barbara. Parentification of children of alcoholics as emotional abuse and relational family therapy : a case study. V: KNEŽEVIĆ, Martina (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis - pathways towards resilience : selected proceedings. Zagreb: Catholic University of Croatia, 2023. Str. 53-69. ISBN 978-953-8014-75-8, ISBN 978-953-8014-74-1. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2023/02/Coping-with-Crisis-Pathways-Towards-Resilience-E-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 142583299]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
19. SIMONIČ, Barbara. Problematična raba alkohola, težave v čustveni regulaciji in vloga spola = Problematic alcohol use, difficulties in emotion regulation and the role of gender. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. Str. 40-45, tabele, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172301315]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
20. SIMONIČ, Barbara. Alkoholizem, regulacija afekta in relacijska družinska terapija. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov : 12. maj 2023, Ljubljana, Slovenija = Dynamic of Alcoholism/Addiction and Family Life: Theory, Research, and Good Practice : international scientific conference : proceedings book with peer review on scientific papers : 12 May, 2023, Ljubljana, Slovenia. 1. spletna izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 21-31. ISBN 978-961-7167-16-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 179252227]
financer: ARIS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
21. SIMONIČ, Barbara. Funkcionalnost družinskega življenja v družinah z alkoholizmom in odrasli otroci alkoholikov = Functionality of family life in alcoholic families and adult children of alcoholics. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 54-58, tabela, graf. prikaz. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130034435]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
22. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti družinske dinamike z odvisnim članom in implikacije za psihoterapevtsko prakso = Characteristics of family dynamics with addicted member and implications for psychotherapeutic practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 12-20. ISBN 978-961-6966-89-4. [COBISS.SI-ID 96162307]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
23. SIMONIČ, Barbara. Odrasla funkcionalnost in čustveno procesiranje v luči fizičnega nasilja v otroštvu = Adult functionality and emotional processing in the light of childhood physical abuse. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 56-63, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59294467]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
24. SIMONIČ, Barbara. Čustvena predelava partnerskega nasilja v relacijski družinski terapiji = Emotional processing of partner violence in relational family therapy. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 585-593, ilustr. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13294083]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. SIMONIČ, Barbara. Emotion regulation and psychosocial functioning of adult children of alcoholic. V: 11th Annual Alma Mater Europaea International Scientific Conference : It's about people 2023: Social and technological development in service of security and dignity : online, from March 10 till 17, 2023. [Maribor: Alma Mater Europaea. 2023, [1] str. https://submission2023.almamater.si/mobile/#t:21. [COBISS.SI-ID 145672707]
26. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Emotion dysregulation as a mediator between individual problems and the problematic use of alcohol. V: NAKIĆ RADOŠ, Sandra (ur.). Changing life circumstances : opportunity for individual and community growth : book of abstracts : 4th International Scientific Conference University Department of Psychology, Catholic University of Croatia : 7 - 9 December 2023. [Zagreb: Sveučilišni odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2023]. Str. 161. ISBN 978-953-8014-92-5. https://www.unicath.hr/skup2023-psihologija/program#dearflip-df_257988/9/. [COBISS.SI-ID 177807363]
27. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spirituality as a resilience factor in the addiction recovery process. V: NAKIĆ RADOŠ, Sandra (ur.). Changing life circumstances : opportunity for individual and community growth : book of abstracts : 4th International Scientific Conference University Department of Psychology, Catholic University of Croatia : 7 - 9 December 2023. [Zagreb: Sveučilišni odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2023]. Str. 123. ISBN 978-953-8014-92-5. https://www.unicath.hr/skup2023-psihologija/program#dearflip-df_257988/9/. [COBISS.SI-ID 177807107]
28. SIMONIČ, Barbara. Alkoholizem, regulacija afekta in relacijska družinska terapija. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 7. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 152057859]
29. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Affect regulation in therapy - research of the therapeutic process with the TAR coding system. V: International family therapy: 36 years of change : 2023 World Family Therapy Congress : Malaga, Spain, March 30 - April 1, 2023. Malaga: International Family Therapy Association, 2023. [1 str.]. https://www.ifta-congress.org/. [COBISS.SI-ID 150595587]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
30. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Relational family therapy approach to addiction in the family system. V: International family therapy: 36 years of change : 2023 World Family Therapy Congress : Malaga, Spain, March 30 - April 1, 2023. Malaga: International Family Therapy Association, 2023. [1 str.]. https://www.ifta-congress.org/. [COBISS.SI-ID 150596099]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
31. SIMONIČ, Barbara. Emotion regulation and psychosocial functioning of adult children of alcoholics. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 76. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-2. [COBISS.SI-ID 155868419]
32. SIMONIČ, Barbara. Hidden victims of alcoholism : the dynamics of growing up in an alcoholic family and adult children of alcoholics. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 124. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113070083]
33. SIMONIČ, Barbara. Family life and psychosocial functioning of adult children of alcoholics. V: Conference abstract book. [Lisbon: s. n.], 2022. Str. 187-188. [COBISS.SI-ID 122129667]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
34. SIMONIČ, Barbara. Action research approach in the process of relational family therapy with an alcoholic client. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122349827]
35. SIMONIČ, Barbara. Adult children of alcoholics : emotional, behavioral and relational difficulties and implications for psychotherapeutic practice. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=146&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122355203]
36. SIMONIČ, Barbara. Action research approach in psychotherapy : a case of relational family therapy with an alcoholic client. V: Abstract book : QRMH8. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 44. http://www.qrmh8.com/images/QRMH8_ABSTRACT_BOOK_9_9_m.pdf. [COBISS.SI-ID 77867011]
37. SIMONIČ, Barbara. Paradigmatic approaches in qualitative addictions research. V: Abstract book : QRMH8. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 67. http://www.qrmh8.com/images/QRMH8_ABSTRACT_BOOK_9_9_m.pdf. [COBISS.SI-ID 77867267]
38. SIMONIČ, Barbara. Parentification of children of alcoholics as an emotional abuse and relational family therapy. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 50. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90078979]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
39. SIMONIČ, Barbara. Affect regulation in the process of the relational family therapy with an alcoholic client. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 181. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90080259]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
40. SIMONIČ, Barbara. Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein = Dialogic dimensions of empathy at Edith Stein. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 81-82. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63294467]
41. SIMONIČ, Barbara. Adult children of alcoholics : emotional experiencing in childhood and consequences in adulthood. V: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021. Str. 106-107. ISBN 978-86-6065-677-5. http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP2021.pdf. [COBISS.SI-ID 85807619]
42. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse. V: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021. Str. 212-213. ISBN 978-86-6065-677-5. http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP2021.pdf. [COBISS.SI-ID 85809155]
43. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša. Odnos, ki zdravi : vloga in pomen duhovnosti v procesu okrevanja po alkoholizmu. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 17-18. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84375555]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
44. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti doživljanja odraslih otrok alkoholikov in relacijska družinska terapija. V: STVARNIK, Alja (ur.), et al. XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. Str. 21. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 91010819]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
45. SIMONIČ, Barbara. Getting the lost dignity back : the power of women's faith in coping with intimate partner violence. V: Dignity and vocation of woman : international scientific conference on the 100th anniversary of John Paul II's birth : 2nd of October 2020, Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus Univeristy. [Kaunas]: Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus University. http://teologija.vdu.lt/mokslas/konferencijos/. [COBISS.SI-ID 32085763]
46. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti čustvene dinamike in vezi v nasilnem partnerskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 20. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119875]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
47. SIMONIČ, Barbara. Odrasla funkcionalnost v povezavi s čustvenim procesiranjem v luči fizičnega nasilja v otroštvu = Adult functionality in relation to emotional processing in the light of childhood physical abuse. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 294. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17505027]
48. SIMONIČ, Barbara. Family recovery after alcoholism : support of relational family therapy. V: Webinar on addiction & psychology : Greenwich mean time, December 07-08, 2020. Greenville: Coalesce Research Group, [2020]. Str. 13. https://crgconferences.com/addiction/downloadbrochure. [COBISS.SI-ID 41830915]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
49. SIMONIČ, Barbara. Čustvena predelava partnerskega nasilja v relacijski družinski terapiji = Emotional processing of partner violence in relational family therapy. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 251. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 8139610]
50. SIMONIČ, Barbara. Affect regulation and intimate partner violence. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8253786]
51. SIMONIČ, Barbara. Early relational trauma and the development of predisposition to violence. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8253530]
52. SIMONIČ, Barbara. Cyle of violence as affect dysregulation and interventions. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=simoni%C4%8D. [COBISS.SI-ID 8191066]
53. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Intimate partner violence as traumatic bond and relational family therapy. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=simoni%C4%8D. [COBISS.SI-ID 8190810]
54. SIMONIČ, Barbara. Travmatična vez v intimnem partnerskem nasilju in relacijska družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 25. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131930]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

55. RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel, SIMONIČ, Barbara. Doživljanje svoje ranljivosti pri delu s klienti v relacijski družinski terapiji. V: Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu. [Maribor]: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2019. Str. 14. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/05/Program-sre%C4%8Danja.pdf. [COBISS.SI-ID 8140634]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

56. SIMONIČ, Barbara. Odrasli otroci alkoholikov. V: SIMONIČ, Barbara (ur.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 155-174. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169200643]
financer: ARIS, Ciljni projekti, J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
57. SIMONIČ, Barbara. Skrite žrtve alkoholizma : dinamika odraščanja v alkoholični družini in odrasli otroci alkoholikov. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.), PANGRČIČ, Polonca (ur.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2022, str. 183-194. ISBN 978-961-7183-08-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1. [COBISS.SI-ID 140587523]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
58. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. A healing relationship : the role and meaning of spirituality in the recovery process from alcohol addiction. V: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.), JEREBIC, Drago (ur.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 203-217. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142063875]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
59. SIMONIČ, Barbara. Čustvena dinamika in navezanost v nasilnem partnerskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 47-64. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73421059]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
60. SIMONIČ, Barbara. Family relationships and the development of a predisposition to violence. V: STALA, Józef (ur.). Families : opportunities and challenges. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 209-223. Family studies, 11. ISBN 978-83-7438-833-7. [COBISS.SI-ID 8251482]
61. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

62. SIMONIČ, Barbara. Proces odvisnosti in alkoholizma v družinah. V: KOCIPER, Jožef, KOCIPER, Lidija, SIMONIČ, Barbara. Piti ali ne piti : pot v odvisnost in iz nje. Predelana izd. Radenci: Le SKUPAJ: Društvo Nova Pot, 2022. Str. 104-115. [COBISS.SI-ID 122100483]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

63. SIMONIČ, Barbara. Alja Fabjan : Značilnosti čustvovanja in stilov navezanosti pri spolno promiskuitetnih mladostnikih in razreševanje promiskuitetnega vedenja v psihoterapevtskem procesu ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1026-1027. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5Q7EXRB2. [COBISS.SI-ID 91474691], [SNIP]
64. SIMONIČ, Barbara. Mateja Vrhunc Tomazin : Pomen in učinki procesa fokusinga v kontekstu relacijske družinske terapije ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1033-1034. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Simonic1.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G1Y6SVFU. [COBISS.SI-ID 91476483], [SNIP]
65. SIMONIČ, Barbara. Karmen Pevc, Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 947. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88408323], [SNIP]
66. SIMONIČ, Barbara. Karmen Pevc : Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 947. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/04/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O6WZOW93. [COBISS.SI-ID 44893955], [SNIP]
67. SIMONIČ, Barbara. Recenzija knjige Paula Blooma : Proti empatiji: razlogi za razumno sočutje = Book review: Pul Bloom : Against empathy: the case for rational compassion. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 3/4, str. 391-395. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 51828995], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

68. SIMONIČ, Barbara. Uvod. V: SIMONIČ, Barbara (ur.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 7-13. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169199363]
financer: ARIS, Ciljni projekti, J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

69. SIMONIČ, Barbara. "Štala" lahko postane prijeten dom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. dec. 2021, letn. 70, št. 49, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 87554307]

1.22 Intervju

70. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Dr. Barbara Simonič: Vsak samski človek je svoja zgodba : zakaj je danes več samskih kot v preteklosti. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. nov. 2023, št. 46, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 172497155]
71. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). "Gre za čustveno zlorabo otrok" : z Barbaro Simonič, psihoterapevtko in predavateljico na Teološki fakulteti, smo se pogovarjali o alkoholizmu v slovenskih družinah. Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 8. jan. 2023. ISSN 1855-0959. https://www.zurnal24.si/zdravje/gre-za-custveno-zlorabo-otrok-398889. [COBISS.SI-ID 140603139]
72. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Priložnost, da vsak izrazi svoje mnenje : dr. Barbara Simonič o sinodalnosti kot naravi Cerkve, izhajajoče iz odnosa. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. mar. 2022, letn. 71, št. 12, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 102151427]
73. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Veselje je "nalezljivo" : "če ne vidimo obraza sočloveka, ne moremo doseči prave sreče", pravi družinska terapevtka Barbara Simonič. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. jul. 2022, letn. 71, št. 30, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 116840707]
74. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). "Otrok alkoholika mora iti skozi proces žalovanja za otroštvom, ki ga ni imel.". Iskreni.net. 4. 12. 2022, ilustr. ISSN 1854-0589. https://www.iskreni.net/dr-barbara-simonic-otroci-so-skrite-zrtve-alkoholizma/?fbclid=IwAR28GbkNddmf1D9uI7STV_H6UUsaK-4X3Zw7B-7Jk0u0AD-fl2CxOyodZLk. [COBISS.SI-ID 133932547]
75. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). "Ne zrastemo kar na drevesu" : dr. Barbara Simonič, mama, profesorica, zakonska in družinska terapevtka, o materinstvu. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 6, str. 6-9, portreta. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 91324675]
76. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Prostor za nekaj novega : o koristnosti počitka in dopusta, o poslavljanju od pričakovanj in izzivu letošnjih počitnic. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. jul. 2020, letn. 68 [i. e. 69], št. 29, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 22885379]
77. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec), SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Nežnost vidi drugega : Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, in Barbara Simonič, predavateljica in družinska terapevtka, o Božji nežnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 1, str. 6-9, portreti. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8075098]

1.25 Drugi sestavni deli

78. SIMONIČ, Barbara. Metka Skubic : Doživljanje materinstva in podporni model terapevtske obravnave na prehodu v starševstvo pri ženskah z izkušnjo rojstva otroka s carskim rezom, doktorska disertacija, mentorica: Barbara Simonič. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2023, XIV, 532 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1106-1107. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IL4OF4TQ. [COBISS.SI-ID 179226627], [SNIP]
79. SIMONIČ, Barbara. Vloga očeta pri razvoju hčerke ali sina. V: GRUDEN, Nika (ur.). Baby book. Malček : priročnik od 1. do 6. leta. Ljubljana: Mogenas, 2018. Str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 78115843]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

80. DAJČAR, Monika, HOČEVAR, Ana Lucija, KOCBEK, Adriana, KOSTANJŠEK, Urška, LAZNIK, Gašper, OBAHA, Kim, RAČEL, Tadeja, SRNKO RAUH, Tjaša, ULES, Jakob, VAČOVNIK, Julija, ZAFRED, Jasna Ida, OBAHA BRODNJAK, Sanja (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara (avtor, urednik). Moč mladosti : delavnice za osebnostno rast mladih : priročnik. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Društvo Salezijanski mladinski center, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (83 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6844-85-7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/MO%C4%8C%20MLADOSTI%20priro%C4%8Dnik.pdf, https://maribor.donbosko.si/wp-content/uploads/2020/07/MOČ-MLADOSTI-CIP.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RF6IDLJ8. [COBISS.SI-ID 23279107]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

81. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Difficulties in emotion regulation in adult children of alcoholics : predavanje v poster sekciji na SPR, 54th International Annual Meeting, Dublin, Wednesday. 21st June to Saturday. 24th June 2023. [COBISS.SI-ID 158303235]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
82. VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Harmful use of alcohol in the light of difficulties in emotion regulation : predavanje v poster sekciji na SPR, 54th International Annual Meeting, Dublin, Wednesday. 21st June to Saturday. 24th June 2023. [COBISS.SI-ID 158299139]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
83. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Relational family therapy and affect regulation : the case of addiction : predavanje v poster sekciji na SPR, 54th International Annual Meeting, Dublin, Wednesday. 21st June to Saturday. 24th June 2023. [COBISS.SI-ID 158300931]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
84. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. TAR coding system for psychotherapy process research in addiction treatment : predavanje na SPR, 54th International Annual Meeting, Dublin, Wednesday. 21st June to Saturday. 24th June 2023. [COBISS.SI-ID 158298371]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
85. SIMONIČ, Barbara. The legacy of family relationships : adult children of alcoholics in search of new prosperities : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127955203]
86. SIMONIČ, Barbara. Procesi čustvene regulacije in terapevtska obravnava odraslih otrok alkoholikov : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112627459]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
87. SIMONIČ, Barbara. Sinodalnost v odnosih : predavanje na Teološkem simpoziju 2022: Sinodalnost Cerkve, 16. marca 2022, aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 102162435]
88. SIMONIČ, Barbara. Adult children of alcoholics : emotional experiencing in childhood and consequences in adulthood : predavanje na konferenci Savremeni trendovi u psihologiji 2021, Filozofski fakultet Novi Sad, 28-30. oktobar 2021. [COBISS.SI-ID 85004291]
89. SIMONIČ, Barbara. Family therapy in the process of recovery after alcoholism : lecture at the Międzynarodowa konferencja "All are called to love and cherish family life - Wszyscy są wezwani, by kochać i pielęgnować życie rodzinne", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 24 września 2021 r. [COBISS.SI-ID 78217731]
90. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse : predavanje na konferenci Savremeni trendovi u psihologiji 2021, Filozofski fakultet Novi Sad, 28-30. oktobar 2021. [COBISS.SI-ID 85004803]
91. SIMONIČ, Barbara. Terapevtske in supervizijske intervencije pri delu z družino, kjer je prisoten alkoholizem : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42028035]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
92. SIMONIČ, Barbara. Pomembnost relacijskih procesov znotraj različnih sistemov (v razredu, skupini, med sodelavci, ---) : predavanje na mednarodni konferenci Personal growth as a tool in youth and pedagogical work, 10. december 2019, Don Boskov center Maribor. [COBISS.SI-ID 8241498]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

93. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SIMONIČ, Barbara (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, https://www.teof.uni-lj.si/publications/theological-quarterly. [COBISS.SI-ID 8745472]
94. SIMONIČ, Barbara (urednik). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov : 12. maj 2023, Ljubljana, Slovenija = Dynamic of Alcoholism/Addiction and Family Life: Theory, Research, and Good Practice : international scientific conference : proceedings book with peer review on scientific papers : 12 May, 2023, Ljubljana, Slovenia. 1. spletna izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (71 str.)), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7167-16-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/ZBORNIK.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GR1B1Y8W. [COBISS.SI-ID 178708483]
95. SIMONIČ, Barbara (urednik). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (17 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 152050435]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
96. SIMONIČ, Barbara, SIMONIČ, Barbara (urednik). Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. 243 str. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 164214531]
financer: ARIS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

97. SKUBIC, Metka. Doživljanje materinstva in podporni model terapevtske obravnave na prehodu v starševstvo pri ženskah z izkušnjo rojstva otroka s carskim rezom = Experience of motherhood and a supportive therapeutic model in the transition period to parenthood in women with the experience of giving birth by caesarean section : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Skubic], 2023. XIV, 532 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145811. [COBISS.SI-ID 153442563]
98. FABJAN, Alja. Značilnosti čustvovanja in stilov navezanosti pri spolno promiskuitetnih mladostnikih in razreševanje promiskuitetnega vedenja v psihoterapevtskem procesu : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Fabjan], 2021. IX, 261, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134099, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-COUIKASA. [COBISS.SI-ID 90107395]
99. VRHUNC TOMAZIN, Mateja. Pomen in učinki procesa fokusinga v kontekstu relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Vrhunc Tomazin], 2020. XIV, 352, XXXIII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134098, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7V4OIJVA. [COBISS.SI-ID 90111235]
100. PEVC, Karmen. Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Pevc], 2019. XI, 212, II str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115958, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115958, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CGJLZF8I. [COBISS.SI-ID 18602499]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

101. REBERNIK, Maja. Čustvena regulacija, soočanje s konflikti in zadovoljstvo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Rebernik], 2023. VII, 62 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147385. [COBISS.SI-ID 157699843]
102. JERETINA, Brigita. Diferenciacija jaza v povezavi s konflikti v partnerskem odnosu in starševsko avtoriteto v primarni družini : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [B. Jeretina], 2023. VI, 81 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146762. [COBISS.SI-ID 157564163]
103. KUMŠE, Katja. Doživljanje perfekcionizma pri mladih na prehodu v odraslost : magistrsto delo. Ljubljana: [K. Kumše], 2023. III, 76, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147488. [COBISS.SI-ID 158443267]
104. MRAVLJE, Leja. Doživljanje tesnobe v partnerskem odnosu in epidemija COVID-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Mravlje], 2023. V, 101, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147419. [COBISS.SI-ID 158432771]
105. PETEK, Nadja. Izkušnje iz primarne družine, navezanost in zaupanje v intimnih odnosih pri odraslih z izkušnjo ločitve staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Petek], 2023. IX, 78 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152075. [COBISS.SI-ID 172956419]
106. LAŠIČ, Kaja. Odnos do pandemije COVID-19 glede na tip navezanosti in izbrane demografske značilnosti : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [K. Lašič], 2023. VIII, 95, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152919. [COBISS.SI-ID 178567683]
107. OVČAR, Laura. Pomen partnerskega odnosa po odstranitvi dojke pri ženskah po diagnozi rak dojke : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ovčar], 2023. V, 79, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147421. [COBISS.SI-ID 158436611]
108. KRANER, Urška. Povezanost kvalitete odnosov v primarni družini, življenja v skladu z vrednotami in zadovoljstva z življenjem : magistrsko delo. Ljubljana ; Maribor: [U. Kraner], 2023. 66, III str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144104. [COBISS.SI-ID 142286339]
109. SLADIČ, Valerija. Povezanost vzgojnih stilov s tesnobnostjo in strahom pred intimo v medosebnih odnosih : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Sladič], 2023. VI, 60, XI str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145651. [COBISS.SI-ID 152067331]
110. CVITANIČ, Eva. Značilnosti in izzivi partnerske zveze v obdobju mlade odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [E. Cvitanič], 2023. VI, 107, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146025. [COBISS.SI-ID 153435907]
111. DULAR JAVORNIK, Lara. Čustvena kompetentnost odvetnika in doživljanje čustev v sodnih postopkih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Dular Javornik], 2022. VIII, 84, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141998. [COBISS.SI-ID 127050755]
112. CUPIN, Helena. Discipliniranje v otroštvu v povezavi s čustveno regulacijo v odraslosti in emocionalnim starševstvom : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Šijanec], 2022. VI, 71 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137450. [COBISS.SI-ID 112536579]
113. FIŠTER, Anja. Doživljanje izražanja in sprejemanja čustev v partnerskih konfliktih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Fišter], 2022. X, 71, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139136. [COBISS.SI-ID 119890179]
114. MLAKER, Nežka. Doživljanje povezovanja z otrokom v nosečnosti po predhodnem spontanem splavu : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [N. Mlaker], 2022. VI, 65, [II] str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137877. [COBISS.SI-ID 114092803]
115. BIZJAK, Petra. Doživljanje sprave in odpuščanja pri odraslih osebah z izkušnjo izdaje v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Bizjak], 2022. IV, 92, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136492. [COBISS.SI-ID 109155843]
116. RAČEL, Tadeja. Duhovnost, smisel življenja in želja po alkoholu v procesu zdravljenja alkoholizma : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Račel], 2022. VI, 88, IV str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141894. [COBISS.SI-ID 126126595]
117. STRADOVNIK, Mojca. Hčerino doživljanje materinstva v luči odnosa z mamo : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Stradovnik], 2022. VI, 70 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136981. [COBISS.SI-ID 112500483]
118. KOTNIK, Danijela. Medgeneracijski prenos doživljanja in regulacije strahu v družinskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [D. Kotnik], 2022. IV, 90, I str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142202. [COBISS.SI-ID 127887619]
119. MATJAŠIČ, Tanja. Odnosi v družini, vpletenost staršev in odklanjanje šole pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Matjašič], 2022. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135514. [COBISS.SI-ID 104577283]
120. STARC, Nina. Pomen osebnega odnosa med uporabnikom in osebnim asistentom : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Starc], 2022. IV, 86, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141031. [COBISS.SI-ID 126968067]
121. JURGEC, Elvira. Povezanost med čustveno izraznostjo družine, psihosomatiko in zadovoljstvom z družino : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [E. Jurgec], 2022. VII, 73, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138053. [COBISS.SI-ID 115250947]
122. MESTEK, Tanja. Čustveno doživljanje žensk v procesu soočanja z razpadom partnerske zveze : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mestek], 2021. XI, 92, II str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131697. [COBISS.SI-ID 80342787]
123. GERM, Eva. Doživljanje izvajalske treme pri glasbenikih v povezavi z njihovo samopodobo : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [E. Germ], 2021. VIII, 99, I cm, tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125530, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125530. [COBISS.SI-ID 56999171]
124. IVANC, Clara. Doživljanje jeze pri odraslih otrocih alkoholikov : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [C. Gracej], 2021. VI, 87, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134063. [COBISS.SI-ID 92744707]
125. ZAJC, Maja. Doživljanje odločitve za posvečeno življenje pri ženskah v luči odnosov v primarni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zajc], 2021. IV, 92, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124590, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124590. [COBISS.SI-ID 52869891]
126. BIRTIČ REMŠKAR, Vesna. Doživljanje soočanja z bolečimi čustvi v meditaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Remškar], 2021. II, 66, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133334. [COBISS.SI-ID 86743555]
127. DOVEČAR, Klementina. Doživljanje vpliva materinstva na partnersko zvezo : magistrsko delo. Ljubljana ; Maribor: [K. Dovečar], 2021. VI, 90, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127456, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127456. [COBISS.SI-ID 66880771]
128. OBREZA, Brigita. Doživljanje zdravstvenega osebja ob izvajanju paliativne oskrbe v domovih za starejše občane : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Obreza], 2021. VII, 70, V str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127793. [COBISS.SI-ID 71054339]
129. HOČEVAR, Ana Lucija. Internetni stil starševstva in učinek na uporabo interneta osnovnošolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [A. L. Hočevar], 2021. III, 61, IX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132114. [COBISS.SI-ID 81920515]
130. KOTNIK, Polona. Navezanost na starše, kakovost družinskega življenja in samospoštovanje pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [P. Kotnik], 2021. VII, 66, XVIII str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132113. [COBISS.SI-ID 81908227]
131. KOTNIK, Anja. Občutek samokontrole in medvrstniško nasilje pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [A. Kotnik], 2021. IX, 68, VII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132112. [COBISS.SI-ID 81912067]
132. MAKOVEC, Urša. Shizofrenija in zgodnja travma v družini : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [U. Makovec], 2021. V, 68 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127970, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127970. [COBISS.SI-ID 69135875]
133. FLANSER, Izabella. Spreminjanje zaznavanja in razumevanja odnosov pri udeležencih metode Postavitev družine : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [I. Flanser], 2021. IV, 105, I str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132283. [COBISS.SI-ID 81952259]
134. SOTIROSKA, Martina. Stili navezanosti v odraslosti v povezavi s strahom pred intimo in socioseksualno orientiranostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sotiroska], 2021. VII, 59, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124587, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124587. [COBISS.SI-ID 50404099]
135. SOVEC, Sanja. Terapevtski proces in terapevtski odnos ob izvedbi terapije preko videoklica v primerjavi s terapijo v terapevtski pisarni : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Sovec], 2021. V, 122, VIII str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134101. [COBISS.SI-ID 92739843]
136. ZAGORANSKI, Nastja. Čustvena kompetentnost in depresija pri odraslih otrocih alkoholikov : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [N. Zagoranski], 2020. VII, 69, VI str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120893, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120893. [COBISS.SI-ID 30986755]
137. NEMEC, Tjaša. Čustveni vidiki odnosov v primarni družini in emocionalna kompetentnost v odraslem življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Nemec], 2020. VI, 52, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121578, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121578. [COBISS.SI-ID 34461699]
138. JODL, Anita. Discipliniranje v otroštvu v povezavi z avtonomijo in intimnostjo v primarni družini, samospoštovanjem in zadovoljstvom z življenjem v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jodl], 2020. IX, 110, VII str., tabele, graf. prikaziž. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116795, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116795. [COBISS.SI-ID 19264771]
139. MASTNAK, Marjana. Doživljanje krivde, sočutja in samoodpuščanja v soočanju s stresnimi situacijami pri zdravstvenih delavcih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Mastnak], 2020. VIII, 117, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122026, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122026. [COBISS.SI-ID 42432515]
140. VIDMAR, Anamarija. Doživljanje materinstva pri materah otrok s cerebralno paralizo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2020. X, 73, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116794, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116794. [COBISS.SI-ID 19246339]
141. ŽABERL, Eva. Doživljanje partnerskih odnosov odraslih otrok ločenih staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Žaberl], 2020. IV, 85, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121936, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121936. [COBISS.SI-ID 42479875]
142. VUK, Monika. Funkcionalnost primarne družine in zgodnja travma v povezavi z razvojem osebnostnih značilnosti mejne osebnostne motnje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vuk], 2020. VII, 104, VI str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121731, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121731. [COBISS.SI-ID 36871171]
143. BOBEK, Vesna. Perfekcionizem, vzgojni stili in samopodoba pri mladih na prehodu v odraslost : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Bobek], 2020. [VII], 96, XIX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117300, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117300. [COBISS.SI-ID 21672195]
144. SRNKO RAUH, Tjaša. Perfekcionizem, zadovoljstvo z življenjem in doživljanje stresa : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Srnko Rauh], 2020. VI, 80, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122025, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122025. [COBISS.SI-ID 42475779]
145. ŽUPAN, Eva. Preventivno delo z družinami in razvoj medosebnih veščin v programu Krepitve družin : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Župan], 2020. VI, 74, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115980, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115980. [COBISS.SI-ID 18557955]
146. SMODIŠ, Martina. Čustveno doživljanje rejnic ob namestitvi otroka v rejniško družino : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Smodiš], 2019. VI, 82, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106158, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106158. [COBISS.SI-ID 10923523]
147. HORVAT, Julija. Doživljanje odnosov v primarni družini pri osebah, obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo : magistrsko delo. Maribor: [J. Horvat], 2019. V, 100, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111485, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111485. [COBISS.SI-ID 11014147]
148. MATJAŠIČ, Laura. Doživljanje partnerskega odnosa ob soočanju z rojstvom otroka s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Matjašič], 2019. IV, 82, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106811, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106811. [COBISS.SI-ID 10935811]
149. KOPRIVNIK, Mirjam. Doživljanje partnerskega odnosa v procesu zdravljenja odvisnih od alkohola : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Koprivnik], 2019. V, 93, II str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108007, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108007. [COBISS.SI-ID 10968323]
150. KOVAČ, Zinka. Doživljanje pomena duhovnosti pri potravmatski rasti : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Kovač], 2019. V, 74, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111279, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111279. [COBISS.SI-ID 8199002]
151. HOHLER, Veronika. Doživljanje sramu pri ženskah v nasilnem partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Hohler], 2019. VI, 99, II f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111541, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111541. [COBISS.SI-ID 11004163]
152. ŽIŽEK, Anja. Doživljanje uživanja sladkorja kot načina čustvene regulacije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Žižek], 2019. V, 67, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111683, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111683. [COBISS.SI-ID 11004419]
153. MARCEN, Patricija. Izkušnja postaršenosti ter nagnjenost k sramu in krivdi pri odraslih otrocih alkoholikov : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Marcen], 2019. IX, 87, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113011, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113011. [COBISS.SI-ID 11037187]
154. MATKO, Eva. Motnje hranjenja in doživljanje odnosa med očetom in hčerko : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Matko], 2019. V, 133, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108209, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108209. [COBISS.SI-ID 10989827]
155. BREZNIK, Ana. Starševski stres, težave v čustveni regulaciji ter oblike discipliniranja otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Breznik], 2019. XI, 101 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107944, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107944. [COBISS.SI-ID 10957315]
156. KOROŠEC, Claudio. Temeljna čustva, depresivno razpoloženje in različni vidiki prehranjevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [C. Korošec], 2019. VII, 72, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112871, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112871. [COBISS.SI-ID 11032067]

Recenzent

157. STRADOVNIK, Mojca. Hčerino doživljanje materinstva v luči odnosa z materjo. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2023. XI, 89 str., tabele, grafi. Zbirka Znanstvena monografija, 040. ISBN 978-961-7186-44-4. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 145431811]
158. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. 238 str., ilustr. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170172931]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, si, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
159. ŽALEC, Bojan. Personalistična filozofija edukacije : odnosi in etika v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 163 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 85. ISBN 978-961-7167-10-8. [COBISS.SI-ID 142210051]
160. REPIČ SLAVIČ, Tanja, ŠVAJNCER VREČKO, Zmago (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara, JAKOB ROBAN, Renata, KRIŽNIK, Alenka, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, DEMŠAR PEČAK, Nataša, KOZLOVIČ, Katja, VUKMIR, Andreja, STVARNIK, Alja (urednik). XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M5505X1S. [COBISS.SI-ID 90329859]
161. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-67F3T4B4. [COBISS.SI-ID 37524995]
162. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EKS3IT06. [COBISS.SI-ID 300196096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 19. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

 • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349) 1.7.2018 - 30.06.2021.
 • Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) 1.7.2014 - 30.6.2017.
 • Razvoj in raziskovanje psihoterapevtske obravnave za družine oseb preživelih nenadni srčni zastoj (Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja) 1.2.2020-30.6.2020.
 • Delavnice za osebnostno rast mladih (Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist) 1.3.2020-30.6.2020.
 • Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570) 1.9.2020 – 31.8.2023.