Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan, PRIJATELJ, Erika. Lifelong catechesis as a response to people’s life need. Studia Gdańskie. 2022, t. 51, str. 124-136. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10591/9731, DOI: 10.26142/stgd-2022-025. [COBISS.SI-ID 136119299]
2. PRIJATELJ, Erika. Itinéraire d'un bouc emissaire = A scapegoat's journey. The person and the challenges. 2018, vol. 18, no. 1, str. 171-181. ISSN 2391-6559. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2432, DOI: 10.15633/pch.2432. [COBISS.SI-ID 8017498], [WoS]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. PRIJATELJ, Erika. Pomen kontekstualne formacije za razvijanje človekove rezilientnosti = The importance of contextual formation for the development of human resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 371-378. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Prijatelj. [COBISS.SI-ID 40984835], [SNIP, WoS, Scopus]
4. PRIJATELJ, Erika. En Bog, Sveta Trojica in etična praksa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 443-450. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Prijatelj.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995738], [SNIP]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PRIJATELJ, Erika. From hearing to listening from a psychoeducational perspective. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 8. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136250371]
6. PRIJATELJ, Erika. Perichoresis and dance movement therapy. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 121380611]
7. PRIJATELJ, Erika. Health and spirituality on an individual and societal level. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85218051]
8. PRIJATELJ, Erika. The relevance of breath to heart intelligence. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 12. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97285123]
9. PRIJATELJ, Erika. Hunger for hope = Lakota po upanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 40-41. [COBISS.SI-ID 84733443]
10. PRIJATELJ, Erika. Psychology of food. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85088515]
11. PRIJATELJ, Erika. Kenosis as a condition for resilience = Kenosis kot pogoj za trdoživost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 44. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38967299]
12. PRIJATELJ, Erika. The Triune God and care ethics = Troedini Bog in etika skrbi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986778]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. PRIJATELJ, Erika. Digital culture and religion in intercultural dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 165-171. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155994]
14. PRIJATELJ, Erika. Scapegoating : from ancient cultures to contemporary times. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 215-222, 299. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7892570]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

15. PRIJATELJ, Erika. History of marriage and the family : marriage and the family. Boston: [E. Prijatelj, 2019?]. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8185690]
16. PRIJATELJ, Erika. Psychology and theology of marriage and the family. Boston: [E. Prijatelj, 2019?]. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8185946]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. PRIJATELJ, Erika. Mental health by the numbers and client spiritual issues in counseling : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136260867]
18. PRIJATELJ, Erika. Rest and pastoral burnout : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86833411]
19. PRIJATELJ, Erika. The merit of devotion in the healing process of traumatic experiences : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42306819]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

20. The person and the challenges. PRIJATELJ, Erika (član uredniškega odbora 2011-). W Krakowie; = In Cracow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: = The Pontificial University of John Paul II, 2011-. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 5580122]
21. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik), International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 111465731]
22. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97278467]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
23. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85213699]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
24. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]
25. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (9 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85084419]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje