Ivan Platovnjak (*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1989) posvečen za duhovnika Mariborske škofije. V času kaplanovanja študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992–1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962–1996). Leta 2005 vstopil v noviciat Družbe Jezusove in sedaj kot jezuit sodeluje v ekipi Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani pri različnih duhovnih programih. 

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Predstojnik Inštituta za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij Obnovljeni život in Studia Gdańskie. Član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilja (P6-0269).

Raziskovalna področja

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovnega zorenja, uvajanje v duhovno življenje, odpuščanje, duhovno spremljanje, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, ekologija in ekonomija, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, priprava na zakon, duhovnost v paliativni oskrbi, žalovanje itd.

Področja poučevanja

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje;
  • vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • spremljanje žalujočih in trimesečni program za žalujoče;
  • uvajanje v molitveno življenje;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

GOVORILNE URE

Objavljeno: 15.2.2021

Govorilne ure v Ljubljani in Mariboru po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Ancient Greek and Christian understanding of contemplation in terms of a resonant attitude towards the world = Starogrško in krščansko razumevanje kontemplacije v smislu resonančne drže do sveta. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 623-637. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 134738435], [SNIP]
2. PLATOVNJAK, Ivan. Meeting the spiritual needs of a dying person. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2022, god. 20, br. 1, str. 57-72. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/clanak/397298, DOI: 10.31192/np.20.1.4. [COBISS.SI-ID 106774531], [SNIP, WoS]
3. PLATOVNJAK, Ivan. Emotional and spiritual healing after abortion in the Rachel’s Vineyard retreat. Studia Gdańskie. 2022, t. 50, str. 42-51. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10497/9684, DOI: 10.26142/stgd-2022-004. [COBISS.SI-ID 136128259]
4. PLATOVNJAK, Ivan, PRIJATELJ, Erika. Lifelong catechesis as a response to people’s life need. Studia Gdańskie. 2022, t. 51, str. 124-136. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10591/9731, DOI: 10.26142/stgd-2022-025. [COBISS.SI-ID 136119299]
5. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Chronos and kairos of hope = Chronos in kairos upanja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 797-806. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 91379971], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50, Scopus do 11. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
6. PLATOVNJAK, Ivan. Food and spirituality : contemplation of God’s love while eating. Studia Gdańskie. 2021, tom 48, str. 81-92. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/9095/8359, DOI: 10.26142/stgd-2021-005. [COBISS.SI-ID 96568579]
7. PLATOVNJAK, Ivan. Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu posredovanja vere več razumevanja, sprejetosti in bližine v Cerkvi na Slovenskem = Slovenian families with pre-school children need more understanding, acceptance and closeness from the Church in passing their faith down to their children. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 355-370, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 40976387], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 3. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
8. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2020, god. 18, br. 2, str. 259-277. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=350358, DOI: 10.31192/np.18.2.3. [COBISS.SI-ID 25516803], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
9. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovene Catholics on the basis of the survey "Sacrifice in Christian spirituality". Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. 2020, vol. 35, no. 1, str. 217-234, ilustr. ISSN 0352-7875. DOI: 10.21464/sp35112. [COBISS.SI-ID 46695939], [SNIP, WoS, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
10. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. To live a life in Christ's way : the answer to a truncated view of transhumanism on human life = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 669-682. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8263002], [SNIP, WoS do 3. 1. 2023: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,50, Scopus do 19. 12. 2022: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,50]
11. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2019, god. 17, br. 1, str. 75-91. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318461, DOI: 10.31192/np.17.1.5. [COBISS.SI-ID 8095578], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
financer: Članek je nastal v okviru bilateralnega projekta Etični temelji trajnostno usmerjenih tehnologij z vidika pametne lokalne skupnosti: primerjalna analiza med Silicijevo dolino in Slovenijo, BI-US/17-18-048, ki ga financira ARRS
12. PLATOVNJAK, Ivan. The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si'. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 73-86. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224037, DOI: 10.21464/sp34106. [COBISS.SI-ID 8200026], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 25. 5. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
13. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 375-386. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Platovnjak.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994458], [SNIP]
14. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice?. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2018, god. 16, br. 1, str. 21-38, graf. prikazi. ISSN 1334-2312. [COBISS.SI-ID 7856218], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
15. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or "dead" tradition?. Studia Gdańskie. 2018, tom 42, str. 105-118. ISSN 0137-4338. DOI: 10.26142/stgd-2018-007. [COBISS.SI-ID 8084314]

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. PLATOVNJAK, Ivan. Rest in God − the spirituality of rest = Počitek v Bogu – duhovnost počitka. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 1, str. 259-277. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/01/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/01/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 119351555], [SNIP, Scopus]
17. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani smemo žalovati! : spodbuda za pastoralo žalujočih = Christians are allowed to grieve! : encouragement for the pastoral care of the bereaved. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 681-694. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 90713859], [SNIP, WoS, Scopus]
18. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of imagination in Ignatian spirituality. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 4, str. 1035-1055, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311307. [COBISS.SI-ID 8084826], [SNIP, WoS do 28. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

1.04 Strokovni članek

19. PLATOVNJAK, Ivan. Bog in hrana : komtemplacija Božje ljubezni med prehranjevanjem. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 1, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 97442563]
20. PLATOVNJAK, Ivan. Vsakogar gledati z Jezusovimi očmi : krščanska duhovnost v učenju papeža Frančiška. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 126881539]
21. PLATOVNJAK, Ivan. Razočaranje v molitvi : kako moliti za hudo bolno ali umirajočo ljubljeno osebo. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 6, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 135479299]
22. PLATOVNJAK, Ivan. Okušanje Ljubezni med jedjo : postni čas - poglobitev odnosa do Boga po hrani. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 1, str. 11-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 98286595]
23. PLATOVNJAK, Ivan. Nujnost spremljanja žalujočih v župniji : "družine, ki trpijo zaradi smrti ljubljene osebe, je potrebno spremljati z velikim usmiljenjem in z lučjo vere". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 27-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105399299]
24. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovna ponudba na spletu : lectio divina nedeljskega evangelija. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 29-31, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112846851]
25. PLATOVNJAK, Ivan. Pastorala družin s predšolskimi otroki je potrebna prenove : nekatere smernice za prenovo pastorale družin s predšolskimi otroki v Cerkvi na Slovenskem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 23-26, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119393283]
26. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovne potrebe umirajočih : "to je eno izmed zelo pomembnih del usmiljenja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135468803]
27. PLATOVNJAK, Ivan. Epidemija današnjega časa : ljudje z depresijo potrebujejo tudi duhovno pomoč. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 6, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 91327235]
28. PLATOVNJAK, Ivan. Bog ni števec grehov : če iščemo v spraševanju vesti predvsem grehe, Oče lahko za nas postane zgolj neizprosen tiran. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34307075]
29. PLATOVNJAK, Ivan. Gre le za modno muho?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108890]
30. PLATOVNJAK, Ivan. Neznanec v telesu. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8109146]
31. PLATOVNJAK, Ivan. Ne zmoremo tega tempa : kaj vse je pokazala anketa vernih staršev predšolskih otrok. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 6, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8034650]

1.05 Poljudni članek

32. PLATOVNJAK, Ivan. Vsak utrip je Tvoj dar : molitev ob utripu srca. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 112566531]
33. PLATOVNJAK, Ivan. Trimesečni program za žalujoče : "pomembno je, da je velikost skupine v programu omejena". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 8-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135469827]
34. PLATOVNJAK, Ivan. Bliže Bogu, bliže drug drugemu in obratno!. Družina in Življenje. sep. 2022, letn. 21, št. 3, str. 6-7, ilustr. ISSN 1855-2110. [COBISS.SI-ID 136346627]
35. PLATOVNJAK, Ivan. Čistost, duhovna "energija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. jan. 2021, let. 70, št. 5, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51836675]
36. PLATOVNJAK, Ivan. Kaj si želim od župnije : starši predšolskih otrok o svojih izkušnjah in pričakovanjih glede obiska svete maše. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259418]
37. PLATOVNJAK, Ivan. Zakaj bi se sploh odpovedovali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8083034]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

38. PLATOVNJAK, Ivan. Listening prayer. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 10. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136247811]
39. PLATOVNJAK, Ivan. Emotional and spiritual healing after abortion. V: Međunarodni znanstveni skup O abortusu interdisciplinarno : [27. listopada 2022]. [S. l.: s. n.], 2022. Str. 26. [COBISS.SI-ID 137761283]
40. PLATOVNJAK, Ivan. "In Him we live and move and have our being." (Acts 17:28) : prayer in movement. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 121379843]
41. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Contemplation as a resonant attitude towards the world = Kontemplacija kot resonančna drža do sveta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 38. [COBISS.SI-ID 130092035]
42. PLATOVNJAK, Ivan, TÜRKAN, Ahmet. Mogućnost izgradnje bratstva i/ili prijateljstva između kršćana i muslimana = The possibility of building brotherhood and/or friendship between Christians and Muslims. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.), JURIĆ, Hrvoje (ur.), ALIĆ, Sead (ur.). Vjera u Boga - spaja ili dijeli? : Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, 25. i 26. III. 2022. godine, Europska akademija, Kralja Petra I. Karađorđevića, BIH = Faith in God - unites or divides? : International academy of science and arts in Bosnia and Herzegovina, March 25 and 26, 2022. [Sarajevo]: Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, 2022. Str. 78-79. http://bosniaks.net/wp-content/uploads/2022/03/Knjizica-simpozija-VJERA-U-BOGA-spaja-ili-dijeli-Banja-Luka-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 104487939]
43. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. Relevance of understanding indifference as taught by St. Ignatius of Loyola and Eihei Dogen = Relevantnost shvaćanja indiferencije u naucima svetog Ignacija Lojolskog i Eiheija Dogena. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 29. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 26. rujna - 2. listopada 2021 = 29th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 26 - October 2, 2021 = 29. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 26. September - 2. oktober 2021 = 29. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 26 settembre - 2 ottobre 2021. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. Str. 110-111. Dani Frane Petrića, 29. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 85045251]
44. PLATOVNJAK, Ivan. Paliativna oskrba v študijskih programih na UL TEOF. V: ŽIST, Andrej (ur.), GUMILAR, Ines (ur.), EBERT MOLTARA, Maja (ur.). 4. slovenski kongres paliativne oskrbe : "Skupaj na pravi poti." : 12.-13. november 2021, virtualno : zbornik. Ljubljana: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD, 2021. Str. 60. ISBN 978-961-94301-5-6. http://www.szpho.si/po-kongres-arhiv.html. [COBISS.SI-ID 85042691]
45. PLATOVNJAK, Ivan. Impact of spirituality of goodness on health. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85234435]
46. PLATOVNJAK, Ivan. Ignatian mysticism − letting God teach and guide us. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/IGNATIUS'%20AUTOBIOGRAPHY%20_Conference_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 89214467]
47. PLATOVNJAK, Ivan. Prayer as breathing. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97282307]
48. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Aesthetical dimensions of hope = Estetična razsežnost upanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 84728579]
49. PLATOVNJAK, Ivan. Razumevanje odrešenjske smrti Jezusa Kristusa zgolj kot zadostitev popači evangeljsko podobo Boga Očeta. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 75-77. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84387843]
50. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality of discipleship in connection with food. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.), PRIJATELJ, Erika (ur.). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. Str. 6. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85086723]
51. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Resiliance : challenge for spirituality in the 21st Century = Odpornost : izziv za duhovnost 21. stoletja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38966019]
52. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. How living in Christ or living the Buddha-nature influences the human mind = Kako živjeti u Kristu ili živjeti Buddhinu prirodu utječe na ljudski um. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 89. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8200282]
53. PLATOVNJAK, Ivan. Living a life in Christ's way : an answer to limited view of transhumanists' understanding of human live = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 8231514]
54. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovenian Catholics = Razumijevanje duhovnosti kod slovenskih katolika. V: KNORR, Lidija (ur.), ĆURKO, Bruno (ur.). 27. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 23. - 29. runja 2018 : glavna tema: Ljudska priroda : stalna tema: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu = 27th days of Frane Petrić : main theme: Human nature : regular annual theme: Croation Philosophy in Interaction and Contex = 27. Frane-Petrić-Tage = 27. giorni di Francesco Patrizi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2018. Str. 101-102. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 27. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8004698]
55. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity = Anateizem - spodbuda za odkrivanje pomembnosti učenčevstva v krščanstvu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987034]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

56. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Spiritual resiliency : challenge for spirituality in the 21st century. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 181-188, 250. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119952643]
57. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Transhumanist and Christian view on completion of human nature. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 103-109, 218. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75677955]
58. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - search for certainty in the world of uncertainty. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 53-59, 185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21764867]
59. PLATOVNJAK, Ivan. Apostolat duhovnih vaj med slovenskimi jezuiti po njihovi vrnitvi v Slovenijo. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 119-136, tabela. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329306]
60. PLATOVNJAK, Ivan. Ignacijev dom duhovnosti : začetki in njegovo delovanje v obdobju 2010-2018. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 137-155, tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329562]
61. PLATOVNJAK, Ivan. Problematic aspects of sacrifice as atonement in Christian spirituality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 231-239, ilustr. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7869530]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

62. PLATOVNJAK, Ivan. Cerar, Franc. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 139-140, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022610/. [COBISS.SI-ID 18128387]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

63. PLATOVNJAK, Ivan. Franjo Podgorelec, Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Karmelska izdanja, Zagreb, 2007., 127 str. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 1, str. 235-238, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/200762. [COBISS.SI-ID 8230234], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

64. PLATOVNJAK, Ivan. Uvod. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 5-6. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329818]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

65. PLATOVNJAK, Ivan. Počitek - Božji dar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2022, letn. 71, št. 29, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 116092419]
66. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen je naš odnos do stvarstva?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194138]

1.22 Intervju

67. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). P. Ivan Platovnjak: "Pogosto manjka nekdo, ki bi spoštljivo in čuteče poslušal" : jezuit p. Ivan Platovnjak o trimesečnem programu za žalujoče, ki ga pripravljajo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. mar. 2021, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 54161155]
68. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Šteje bližina in moč vere : p. dr. Ivan Platovnjak o smrti, žalovanju in odnosu do pokojnih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2020, letn. 69, št. 44, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34610435]

1.25 Drugi sestavni deli

69. PLATOVNJAK, Ivan. "Hvala ti, da si z menoj v tej bolezni" : molitev v času neozdravljive bolezni in umiranja. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 31-33, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135475715]
70. PLATOVNJAK, Ivan. Telo in duh v gibanju : mednarodna konferenca o gibanju in duhovnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2022, letn. 71, št. 22, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110453251]
71. PLATOVNJAK, Ivan. Srce - središče človekove misli in življenja : 8. nedelja med letom : 27. 2. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86602755]
72. PLATOVNJAK, Ivan. Darovati darovano : Jezusovo darovanje - svečnica : 2. 2. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 39501315]
73. PLATOVNJAK, Ivan. Njegova križana ljubezen nas odrešuje : Veliki petek : 2. 4. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 2, str. 128-129. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 53530883]
74. PLATOVNJAK, Ivan. Biti z njim : 15. nedelja med letom : 11. 7. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 3, str. 207-209. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 65544195]
75. PLATOVNJAK, Ivan. Pridi in me pouči : 33. nedelja med letom : 14. 11. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 4, str. 310-312. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 74693379]
76. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 35-37, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8218202]
77. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani - učenci in učitelji : 3. 3. 2019 : 8. nedelja med letom : Sir 27, 4-7; Ps 91; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 1, str. 77-79. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8012634]
78. PLATOVNJAK, Ivan. Vloga Svetega Duha v življenju kristjana : 6. velikonočna nedelja : 26. 5. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 2, str. 66-68. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8084058]
79. PLATOVNJAK, Ivan. Jezus, človek, nam razodeva, kaj sem : 12. nedelja med letom : 23. 6. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 3, str. 19-21. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8147034]
80. PLATOVNJAK, Ivan. Božje kraljestvo in njegove razsežnosti : praznik Kristusa Kralja : 24. 11. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 4, str. 64-66. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8184922]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

81. NOVAK, Marko, PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. O zdravju in duhovnosti. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Globine. http://avdio.ognjisce.si/share/globine_2019_02_12.mp3, https://avdio.ognjisce.si/cikel/globine. [COBISS.SI-ID 8333658]
82. PLATOVNJAK, Ivan, LANG, Nataša. "Telesni post naj bo povezan z duhovnim postom". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-125/. [COBISS.SI-ID 8333402]
83. PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. Podobe Boga. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2019_01_08___Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8067162]
84. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]
85. PLATOVNJAK, Ivan, LIČEN, Nataša. Žalovanje nima pravil. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_31_p_dr_Ivan_Platovnjak_zalovanje. [COBISS.SI-ID 8230490]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

86. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of marriage groups for family life : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127951619]
87. PLATOVNJAK, Ivan. Our truth about God can separate us from Him! : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136256515]
88. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality of rest : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86828803]
89. PLATOVNJAK, Ivan. The role of devotion in Catholic spirituality according to the teachings of Pope Francis : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42305539]
90. PLATOVNJAK, Ivan, BLICHER MØRK, Lotte. Spiritual care in Last Aid : lecture at the 2nd International Last Aid Conference, Online, Oct. 30th 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 36479747]
91. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146010]
92. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Maribor, 13. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207194]
93. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Stična, 20. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207450]
94. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or dead tradition : predavanje na konferenci Tradycja: jej wartość i pielęgnowanie, Colloquia Gedanensia 10, Gdansk, 9. jun. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886682]
95. PLATOVNJAK, Ivan. Temeljne smernice pastoralnega spremljanja družin z otroki od krsta do verouka : predavanje na Teološkem simpoziju 2018 Pastoralno spremljanje družin z otroki od krsta do prvega razreda, Stična, 3.-11. apr. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886938]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

96. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2013-). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971-. ISSN 0351-3947. http://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot. [COBISS.SI-ID 12335362]
97. Studia Gdańskie. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2014-). Gdańsk-Oliwa: Kuria Biskupia, 1973-. ISSN 0137-4338. [COBISS.SI-ID 6904666]
98. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136151299]
99. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik), International Scientific Conference Movement and Spirituality, Ljubljana, May 28th, 2022, on-line. Movement and spirituality : International Scientific Conference : Ljubljana, May 28th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: Faculty of Theology, Institute of Moral Theology and Spiritual Questions of Modern Culture, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-mednarodno-znanstveno-konferenco-movement-and-spirituality. [COBISS.SI-ID 111465731]
100. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20BREATHING%20AND%20SPIRITUALITY%20.pdf. [COBISS.SI-ID 97278467]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
101. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/IGNATIUS'%20AUTOBIOGRAPHY%20_Conference_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 89210883]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
102. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Health.pdf. [COBISS.SI-ID 85213699]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
103. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]
104. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). Program in abstracts. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (9 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20Spirituality%20and%20Food.pdf. [COBISS.SI-ID 85084419]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
105. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. 156 str., tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 303711488]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

106. PAPEŽ, Dominik. Duhovno spremljanje v paliativni oskrbi bolnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Papež], 2021. VI, 89 str. [COBISS.SI-ID 80410371]
107. SLAMNIK, Jurij. Duhovnost moških : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Slamnik], 2020. VI, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121218. [COBISS.SI-ID 34455555]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

108. MEHLE, Maria Gloria. Pustiti v trpljenju Boga blizu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. G. Mehle], 2020. IV, 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122226. [COBISS.SI-ID 42169347]

Avtor dodatnega besedila

109. VESEL MUŠIČ, Polona. Skoči ven : birma = Sveti Duh = ljubezen. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2018. 336 str., avtor. sl. Zbirka Birmanska pastorala, 6. ISBN 978-961-211-929-4. [COBISS.SI-ID 293345536]

Intervjuvanec

110. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

Recenzent

111. VODIČAR, Janez (urednik). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 200 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 127511299]
112. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 658 str. ISBN 978-961-01-6308-4. [COBISS.SI-ID 67766787]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).