Janez Ferkolj (*1979)

Rojen 20. aprila 1979 v Novem mestu, duhovnik Nadškofije Ljubljana, župnik Župnije Bled. Po maturi na Gimnaziji Novo mesto je sledil dodiplomski študij teologije na Teološki in francoskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se povzema z diplomskim delom z naslovom L'Inspiration poétique et religieuse chez Charles Péguy. Magistrski študij se osredotoča na zakrament svete evharistije, iz česar je nastalo magistrsko delo Evharistija, vir in vrhunec življenja in poslanstva Cerkve. Doktorski študij, prav tako na Teološki fakulteti v Ljubljani, se je zaključil z disertacijo Prenova iz izvira. Kardinal Henri de Lubac kot interpret cerkvenih očetov in živega izročila. 

Področja poučevanja

Katedra za sistematično in dogemsko teologijo za predmete Kristologija in Marijologija, Nauk o zakramentih in Eshatologija. 

Raziskovalna področja

 • Katekizem katoliške Cerkve
 • Nauk o Kristusu
 • Marijologija
 • Zakramenti Cerkve
 • Liturgija
 • Življenje Cerkve
 • Cerkveni očetje
 • Poslednje reči
 • Življenjski opus
 • Teološka misel pri kardinalu Henriju de Lubacu …

Članstva in gostovanja

Član uredništva mednarodne katoliške revije Communio.

Monografije

 1. Prenova iz izvira
 2. Prevodi knjig: Joseph Ratzinger/papež Benedikt XVI.: Bog na je blizu; kardinal Christoph Schönborn: Duhovnikova sreča; André Daingeault: Duhovnik tretjega tisočletja; kardinal Robert Sarah: Bog ali nič, Moč tihote, Proti večeru gre ali dan se je že nagnil; Nicolas Diat: Je čas umiranja; Jean Corbon: Liturgija iz izvira. 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. FERKOLJ, Janez. Ljubezen do Boga in do Cerkve pri Henriju de Lubacu = Love towards God and the Church in the life of cardinal Henri De Lubac. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 105-114. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VSCLVBRH, DOI: 10.34291/BV2019/01/Ferkolj. [COBISS.SI-ID 8180314], [SNIP, WoS do 5. 2. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 7. 6. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]

1.04 Strokovni članek

2. FERKOLJ, Janez. Poslušanje v tihoti ; Pomen tihote za sveto liturgijo. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 4, str. 367-380. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 178906115]
3. FERKOLJ, Janez. Temveč reši nas hudega. Communio : mednarodna katoliška revija. 2020, letn. 30, [št.] 1, str. 18-24. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AJY5IG6T. [COBISS.SI-ID 8336730]

1.05 Poljudni članek

4. FERKOLJ, Janez. Križa teža in plačilo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2020, letn. 69, št. 2, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8277082]
5. FERKOLJ, Janez. "Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod!". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360026]
6. FERKOLJ, Janez. Grška tragedija : izšla je druga letošnja številka revije Communio. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. avg. 2020, letn. 69, št. 34, str. 11. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25652227]
7. FERKOLJ, Janez. Človek popotnik - Homo viator. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 19, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8058458]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. FERKOLJ, Janez. Henri de Lubac, pričevalec ljubezni do Boga in do Kristusove neveste - Cerkve. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 358-374, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8303194]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

9. FERKOLJ, Janez. Uvodnik. Communio : mednarodna katoliška revija. 2019, letn. 29, [št.] 1, str. 1-2. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TH4PLIZ5. [COBISS.SI-ID 8110682]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. PAGON, Tadej. Življenje je več kot jed : pomen posta v življenju kristjana : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pagon], 2022. V, 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136312. [COBISS.SI-ID 109163011]
11. PILETIČ, Jakob. Christus corona Beatæ Mariæ : izročilo češčenja Božje Matere Device Marije pri svetem Amadeju Lozanskem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Piletič], 2021. X, 139 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124405, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124405. [COBISS.SI-ID 52941315]

Prevajalec

12. BENEDIKTINSKI MENIH. In Sinu Jesu = V Jezusovem Srcu : ko Srce spregovori srcu - dnevnik duhovnika pri molitvi. 1. izd. Bled: Blejski otok, 2024. ISBN 978-961-96547-0-5, ISBN 978-961-96547-1-2. [COBISS.SI-ID 182579971]
13. SARAH, Robert. Mnogo nam je podaril : papežu Benediktu XVI. v hvaležen spomin. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2023. 196 str. ISBN 978-961-289-194-7. [COBISS.SI-ID 170112771]
14. BENEDICTUS. Nagovor predstavnikom kulture : Collège des Bernardins, Pariz, petek, 12. september 2008. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 1, str. 62-71. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 146014723]
15. MARMION, Columba. In Sinu Jesu : ko Srce spregovori srcu ; dnevnik duhovnika pri molitvi. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 2, str. 162-179. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 153653251]
16. VOPŘADA, David. Vprašanje vesti?. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 3, str. 275-290. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 168012547]
17. MARMION, Columba. In Sinu Jesu - v Jezusovem Srcu. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 4, str. 403-414. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 178907651]
18. TOURNADE, Michel. Bog je Bog človeškega srca : Filoteja svetega Frančiška Saleškega za današnji čas. Ljubljana: Salve, 2022. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-289-144-2. [COBISS.SI-ID 106162435]
19. SARAH, Robert. Katekizem duhovnega življenja : [meditacije o podobi duhovnika]. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2022. 307 str. ISBN 978-961-289-155-8. [COBISS.SI-ID 123228675]
20. SARAH, Robert. Ti si duhovnik vekomaj : meditacije o podobi duhovnika. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2022. 225 str. ISBN 978-961-289-150-3. [COBISS.SI-ID 111853059]
21. VOPŘADA, David. Liturgija in patristična kateheza kot prehod od vidnega k nevidnemu. Communio : mednarodna katoliška revija. 2022, letn. 32, [št.] 1, str. 68-81. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 104903171]
22. SARAH, Robert. Ti si duhovnik vekomaj. Communio : mednarodna katoliška revija. 2022, letn. 32, [št.] 2, str. 177-191. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 112970755]
23. SARAH, Robert. Cerkev in poslanstvo. Communio : mednarodna katoliška revija. 2022, letn. 32, [št.] 2, str. 199-220. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 123185155]
24. DIAT, Nicolas (oseba, ki intervjuva), SARAH, Robert (intervjuvanec). Moč tihote : proti diktaturi hrupa. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0833-8. https://www.biblos.si/isbn/9789610408338, https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/Robert-Sarah-Moc-tihote?Open, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2HS4BIZH. [COBISS.SI-ID 69980419]
25. LASSUS, Dysmas de. Nevarnosti in stranpota v posvečenem življenju. Ljubljana: Salve, 2021. 349 str. ISBN 978-961-289-117-6. [COBISS.SI-ID 81785603]
26. LASSUS, Dysmas de. Nevsiljiva lepota. Communio : mednarodna katoliška revija. 2021, letn. 31, [št.] 2, str. 158-169. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 65931523]
27. DIAT, Nicolas. Je čas umiranja : zadnji dnevi iz življenja menihov. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2020. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0640-2. [COBISS.SI-ID 304521216]
28. DIAT, Nicolas. Je čas umiranja : zadnji dnevi iz življenja menihov. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0674-7. https://www.biblos.si/isbn/9789610406747, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/je-cas-umiranja?Open, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KZRX8GHC. [COBISS.SI-ID 22133251]
29. CORBON, Jean. Liturgija iz izvira. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2020. 262 str. ISBN 978-961-04-0770-6. [COBISS.SI-ID 38099203]
30. DIAT, Nicolas, SARAH, Robert. Proti večeru gre in dan se je že nagnil. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0657-0. https://www.biblos.si/isbn/9789610406570, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JX19G8UH. [COBISS.SI-ID 17226499]
31. SARAH, Robert. "Epidemija razpihava dim varljivosti". Communio : mednarodna katoliška revija. 2020, letn. 30, [št.] 2, str. 172-184. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G7LIMZ6L. [COBISS.SI-ID 18427651]
32. BATUT, Jean-Pierre. Edinstvenost in očetovstvo Boga. Communio : mednarodna katoliška revija. 2020, letn. 30, [št.] 3, str. 263-279. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9YYZNCFY. [COBISS.SI-ID 27772675]
33. BRAGUE, Rémi. Edini Odrešenik. Communio : mednarodna katoliška revija. 2020, letn. 30, [št.] 3, str. 280-292. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SFPJS0L5. [COBISS.SI-ID 27773955]
34. CORBON, Jean. Zakrament zakramentov. Communio : mednarodna katoliška revija. 2020, letn. 30, [št.] 3, str. 293-296. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1EY90S1M. [COBISS.SI-ID 27775235]
35. DIAT, Nicolas (oseba, ki intervjuva), SARAH, Robert (intervjuvanec). Moč tihote : proti diktaturi hrupa. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 308 str. ISBN 978-961-04-0577-1. [COBISS.SI-ID 299406848]
36. OUELLET, Marc. Prijatelji Ženina : prenovljen pogled na duhovništvo. Ljubljana: Marijina kongregacija, 2019. 223 str. ISBN 978-961-6514-11-8. [COBISS.SI-ID 302800896]
37. DIAT, Nicolas (oseba, ki intervjuva), SARAH, Robert (intervjuvanec). Proti večeru gre in dan se je že nagnil. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 420 str. ISBN 978-961-04-0598-6. [COBISS.SI-ID 301475328]
38. SARAH, Robert. Humanae vitae. Pot svetosti. Communio : mednarodna katoliška revija. 2019, letn. 29, [št.] 1, str. 65-86. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5RAZONSE. [COBISS.SI-ID 8112218]
39. SARAH, Robert (intervjuvanec). Sinoda o Amazoniji. Communio : mednarodna katoliška revija. 2019, letn. 29, [št.] 3, str. 268-288. ISSN 1408-9580. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WZTGL79Y. [COBISS.SI-ID 8196698]

Recenzent

40. LAVRIČ, Ana (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik, prevajalec povzetka). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 299386880]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 08. 04. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI