(*1964, Ljubljana) Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991) je magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1994). Istega leta je začel poučevati filozofijo na Gimnaziji Želimlje, kjer še vedno poučuje. Leta 2003 je pod mentorstvom dr. Edvarda Kovača doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s tezo: Poetika kot vrh ali konec filozofije s poudarkom na iskanju govorice o Bogu pri Paulu Ricoeurju. Je tudi geštalt trener in član EEC-a in AIPh-ja. Leta 2015 je pol leta predaval na Don Bosco college for philosophy and education Moshi Tanzania, CUEA Nairobi.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VODIČAR, Janez. Kritika sekularizacije : tradicija kot pot do trdožive prihodnosti = Critique of secularization : tradition as a way to a resilient future. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 253-266. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Vodicar. [COBISS.SI-ID 40816387], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00, Scopus do 10. 5. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
2. VODIČAR, Janez. Transhumanizem in katoliška vzgoja = Transhumanism and Catholic education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 693-704. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8264026], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 25. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
3. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. The lay person and his Christian vocation in the teaching of pope John Paul II. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 49-63. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3361, DOI: 10.15633/pch.3361. [COBISS.SI-ID 8182874], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
4. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Monoteizem in okoljska vzgoja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 415-427. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995226], [SNIP]
5. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. Der Umbruch in den modernen Gesellschaften = Transformation of contemporary societies. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 181-193. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2569. [COBISS.SI-ID 8128090], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. VODIČAR, Janez. Holarhični model celostne resonančne pedagogike za novo katehezo = A holarchical model of holistic resonance pedagogy for a new catechesis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 691-704. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 134634755], [SNIP]
7. VODIČAR, Janez. Odprtost pomenu kot temelj upanja v vzgoji in izobraževanju = Openness to meaning as a foundation for hope in education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 893-904. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 91441155], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 8. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
8. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Kateheza v službi vzgoje za kulturo poklicanost = Catechesis in the service of education for a vocational culture. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1087-1096. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8268378], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 2. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. VODIČAR, Janez. "In boste moje priče" (Apd 1,8). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 9-15. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR. [COBISS.SI-ID 7951194], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

10. VODIČAR, Janez. Katehet, pastoralni delavec in iskanje novega zaupanja v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 29-36, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91298563]
11. VODIČAR, Janez. Vloga tradicije in vrlin pri moralnem presojanju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2020, letn. 27, [št.] 1/4, str. 112-117. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 38843395]
12. VODIČAR, Janez. Kateheza na medmrežju - nuja ali priložnost?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 5-10, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848195]
13. VODIČAR, Janez. Med pravičnostjo in dobrim pri Paulu Ricoeurju in Ivanu Cankarju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2019, letn. 26, št. 1/4, str. 54-59. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 8293722]
14. VODIČAR, Janez. Klic, poklicanost in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 12-16, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8217946]
15. VODIČAR, Janez. Gestalt und die Erziehung für die Zukunft. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 91, str. 130-132, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 8035930]
16. VODIČAR, Janez. Igra in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 58, str. 12-16, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7721818]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. VODIČAR, Janez. Komparativna teologija kao jedan od mogućih izazova vjerskoga odgoja u kontekstu globalnih migracija. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ŠEGULA, Andrej (ur.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 45-56. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104879107]
18. VODIČAR, Janez. Religija kao sadržaj u školskom sustavu Republike Slovenije : neophodna za toleranciju, a htjeli bismo je zaobići. V: RAZUM, Ružica (ur.), MALOVIĆ, Nenad (ur.), VUJICA, Kristina (ur.). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. Str. 177-191. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103900419]
19. VODIČAR, Janez. The returning to God - anatheism and novels by E. E. Schmitt. V: KONDRLA, Peter (ur.). Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia = Religiosity, spirituality and alternative religious movements. Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020. Str. 9-19. ISBN 978-80-558-1595-4. [COBISS.SI-ID 76395267]
20. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. V: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ur.), RAZUM, Ružica (ur.), BARIĆ, Denis (ur.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 89-104, tabele. Biblioteka Zbornici radova, knj. 7. ISBN 978-953-6420-13-1, ISBN 978-953-11-1207-9. [COBISS.SI-ID 8099930]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. VODIČAR, Janez. A holarchical model of holistic resonance pedagogy for a new catechesis = Holarhični model celostne resonančne pedagogike za novo katehezo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 46. [COBISS.SI-ID 130089731]
22. VODIČAR, Janez. Comparative theology as a possible response for the religious education in the context of global migrations. V: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 77229827]
23. VODIČAR, Janez. Mjesto svjedočenja u novom "Direktoriju za katehezu" = Place of testimony in the new "Directory for catechesis". V: MOHORIĆ, Marijana (ur.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 79-80. [COBISS.SI-ID 79663107]
24. VODIČAR, Janez. Openness to meaning as a foundation for hope in education = Odprtost pomenu kot temelj upanja v vzgoji in izobraževanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 50. [COBISS.SI-ID 84804355]
25. VODIČAR, Janez. Homily as a way to a communal Church = Homilija kot pot do občestvene Cerkve. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 53-55. [COBISS.SI-ID 70959875]
26. VODIČAR, Janez. Ricoeur in politika : kvadratura kroga = Ricoeur and politics : square footage of a circle. V: REPAR, Primož (ur.). Državljan kot svetovljan v luči fenomena apokalypsis : mednarodna filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard 2018 : 7. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka 2019 : in memoriam dr. Cvetka H. Tóth. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. Str. 461-462. Zbirka Revija v reviji, 16, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-33-0. [COBISS.SI-ID 77707523]
27. VODIČAR, Janez. Catechesis and the pastoral of salvation or sin? = Kateheza in pastorala odrešenja ali greha?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-43. [COBISS.SI-ID 8280666]
28. VODIČAR, Janez. Critique of secularization : tradition as a path to resilient future = Kritika sekularizacije : tradicija kot pod do trdožive prihodnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 51-52. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968579]
29. VODIČAR, Janez. E. E. Schmitt's symbol of the way as a possibility of living religion today. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [18]. [COBISS.SI-ID 8246106]
30. VODIČAR, Janez. Transhumanism and Catholic education = Transhumanizem in katoliška vzgoja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 54. [COBISS.SI-ID 8232538]
31. VODIČAR, Janez. The influence of Ricoeur's biblical hermeneutics on the returning to God - anatheism. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 36. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964250]
32. VODIČAR, Janez. Monotheism and place of authority in education = Monoteizem in mesto avtoritete v vzgoji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988314]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

33. VODIČAR, Janez. Homilija kot pod do občestvene Cerkve = Homily as a way to a communal Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 21-34. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137432835]
34. VODIČAR, Janez. Distanzierung in der gestaltpädagogischen Theorie und Praxis. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), et al. Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. Str. 58-73. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 62257667]
35. VODIČAR, Janez. Delo za kristjana v Cerkvi v somraku zlorab = Working for a christian in the Church in the twilight of abuse. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 94-106. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34838531]
36. VODIČAR, Janez. Ricoeurjeva podoba Boga: odmikanje in vračanje. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 37-54. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088922]
37. VODIČAR, Janez. Homilija med besedo in pričevanjem. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 81-91. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7844698]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

38. VODIČAR, Janez. Telesnost in spolnost od nekoč do danes : (biblično-antropološki pogled na človeka kot telesno in spolno bitje). V: TOMAŽIČ, Benjamin (ur.), GERJOLJ, Stanko. Iskreno in celostno o spolnosti : rastem, okušam, ustvarjam, porajam iz telesa v telo. 1. izd. Škofljica: Inštitut Integrum, 2018. Str. 39-48. ISBN 978-961-288-571-7. [COBISS.SI-ID 7977050]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

39. VODIČAR, Janez. Wychowanie religijne w Słowenii. V: KOCHEL, Jan (ur.), KOSTORZ, Jerzy (ur.). Leksykon katechetyczny. Kielce: Jedność, cop. 2022. Str. 764-769. ISBN 978-83-8144-615-0. [COBISS.SI-ID 105250051]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. VODIČAR, Janez. Zoran Turza. Razgovori o Jobu: filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu. Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 197 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 765-767. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Vodicar1.pdf. [COBISS.SI-ID 134736643], [SNIP]
41. VODIČAR, Janez. Pietro Braido, Janez Bosko duhovnik mladih v stoletju svoboščin ... Ricerche storiche salesiane : rivista semestrale di storia religiosa e civile. 2020, anno 39, n. 1=74, str. 189-191. ISSN 0393-3830. [COBISS.SI-ID 21829635]
42. VODIČAR, Janez. Recenzija zbornika = Review of the conference proceedings. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. Str. 262-265. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 8061018]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

43. VODIČAR, Janez. About the project Theology, digital culture and the challenges of human-centered artificial intelligence. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 131652611]
44. VODIČAR, Janez. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 5-8. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137420547]
45. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 11-14. [COBISS.SI-ID 70961411]
46. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 14-17. [COBISS.SI-ID 70961923]
47. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]
48. VODIČAR, Janez. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 5-7. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34784771]

1.22 Intervju

49. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). Vaja za glasno in odločno oznanilo : oktobra 2020 je bil dr. Janez Vodičar izvoljen za dveletni mandat dekana Teološke fakultete v Ljubljani. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53202691]
50. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). "Nepopolnost v meni odpira hrepenenje" : pogovor z duhovnikom dr. Janezom Vodičarjem, dolgoletnim predavateljem in pedagogom, o ponižnosti in človeški nepopolnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 6-8, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259162]

1.25 Drugi sestavni deli

51. VODIČAR, Janez. Searching for answers in difficult times. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 15. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119995395]
52. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
53. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 10-12. [COBISS.SI-ID 8280922]
54. VODIČAR, Janez. Moj vodnjak poklicanosti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 60, str. 22-23, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7805274]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

55. VODIČAR, Janez. Pogačnikova katehetska dejavnost : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284995]
56. VODIČAR, Janez. Vzgoja za solidarnost : prispevek na simpoziju z mednarodno udeležbo Solidarnost v poslovnem svetu, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 8. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8141914]
57. VODIČAR, Janez. Distanciranje v geštalt pedagoškem delu in teoriji : predavanje na 2. evropskem kongresu integrativne geštalt pedagogike in pastorale, Celje, 3.-5. avg. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7953754]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

58. VODIČAR, Janez. Religion as content of educational system in Slovenia : required for tolerance, but rather avoided : main session speaker's lecture at the Three-day Workshop "The contribution of religious education to coexistence in a multicultural society", Zagreb, July, 6-8. 2021. [COBISS.SI-ID 70433283]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

59. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. VODIČAR, Janez (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
60. Konštantínove listy. VODIČAR, Janez (član uredniškega odbora 2016-). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008-. ISSN 2453-7675. http://www.constantinesletters.ukf.sk/. [COBISS.SI-ID 7251290]
61. VODIČAR, Janez (urednik). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 200 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 127511299]
62. GERJOLJ, Stanko (urednik), FEINER, Franz (urednik), NEUHOLD, Hans (urednik), VODIČAR, Janez (urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva (urednik). Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 58041859]
63. VODIČAR, Janez (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 59 str. [COBISS.SI-ID 70950915]
64. VODIČAR, Janez (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 43 str. [COBISS.SI-ID 8278618]
65. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

66. CEVZAR, Anja. Rezilienca pedagogov in mladostnikov v povezavi z religijskim poukom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Cevzar], 2021. V, 60, II str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74469891]
67. PRIMC, Nejc. Etične dileme in vera v času vietnamske vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Primc], 2020. 102 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122106&lang=slv. [COBISS.SI-ID 42180611]
68. MEVEC, Janez. Kriza identitete in iskanje smisla pri mladi generaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mevec], 2020. VII, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124076. [COBISS.SI-ID 52830979]
69. JANČIČ, Nika. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri verskem pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2020. V, 46, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117995. [COBISS.SI-ID 21996291]
70. DOLINŠEK, Ana. Pot do smisla preko predmeta Vera in kultura : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2018. V, 60, V str., tabele. [COBISS.SI-ID 7905114]
71. NAGLOST, Gašper. Smrt - pot učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Naglost], 2018. VIII, 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100120&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7838810]
72. MESARIČ, Blanka. Strah pred umiranjem in lastno smrtjo : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mesarič], 2018. VII, 64 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103984&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7972698]
73. MIHELIČ, Tina. Svetopisemska literarna besedila pri pouku književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mihelič], 2018. VII, str. 6-73, [42] str. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 67608418]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

74. BERLIČ, Meta. Metoda jigsaw pri katehezi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Berlič], 2021. IV, 32, II str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74887427]
75. POLJANŠEK, Veronika. Religijski motivi v trilogiji Njegova temna tvar : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Poljanšek], 2021. VI, 46, III str. [COBISS.SI-ID 71051011]
76. OBLAK, Veronika. Religiozna razsežnost otroka v pedagogiki montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Oblak], 2020. VI, 58, XIV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117211. [COBISS.SI-ID 21950979]
77. TADIĆ, Marija. Iskanje odnosa - digitalna antropologija : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Tadić], 2019. V, 23, III str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111484. [COBISS.SI-ID 8197722]
78. MEDVED, Mojca. Kateheza na Svetovnem dnevu mladih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Medved], 2018. V, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102691&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960666]
79. PORI, Nežka. Komunikacija se začne v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pori], 2018. III, 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103095&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7966042]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

80. KASTELIC, Meta. Sveti Rok, zavetnik pred kužnimi boleznimi, v cerkvah Ljubljanske nadškofije = Saint Roch, patron saint of infectious diseases in the churches of the Ljubljana Archdiocese : enoviti magistrski študijski program Farmacija. Ljubljana: [M. Kastelic], 2022. 191 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 123707907]

Recenzent

81. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, ŠPARL, Monika, LIČEN, Nives (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 121417475]
82. KOLAR, Bogdan. Zgodba »rajske Radne« : ob stoletnici ustanovitve salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda. Ljubljana: Salve, 2022. 214 str., ilustr. Salezijanska duhovna knjižnica, 58. ISBN 978-961-289-156-5. [COBISS.SI-ID 125837827]
83. KOLAR, Bogdan (urednik). Sto let salezijanskega poslanstva na Kodeljevem 1919-2019. Ljubljana: Salezijanski zavod Kodeljevo: Salve, 2019. 295 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-289-032-2. [COBISS.SI-ID 301316352]
84. REPAR, Primož (urednik, prevajalec). Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard: = Central European Research Institute, 2019. 148 str., ilustr. Zbirka Revija v reviji, 15, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-20-0. [COBISS.SI-ID 303325952]
85. RIFEL, Tadej (urednik). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. 272 str., ilustr. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 297726720]
86. MILIĆ, Uroš, REPAR, Primož (urednik). Posamičnost in eksistencialna komunikacija. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. 442 str. Posebne izdaje, 43. ISBN 978-961-6894-99-9. [COBISS.SI-ID 294793472]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI