Lucija Rožman (*1994) je leta 2017 prejela s strani Univerze v Ljubljani priznanje za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Nagrado je prejela za ročen prepis celotnega Svetega pisma. Leta 2019 je na Teološki fakulteti (UL) končala magistrski študij teologije z nalogo Kultura simbolne miselnosti, leta 2021 pa je v Rimu zaključila teološki atelje kardinala Špidlika (Centro studi e ricerche "Ezio Aletti", Atelier di Teologia "Cardinal Špidlik").

Leta 2023 se je vpisala na doktorski študij teologije in kot mlada raziskovalka začela pod mentorstvom doc. dr. Tadejem Stegujem raziskovati teologijo lepote pri Hans Urs von Balthasarju.

Ni obvestil.