Profesor Tomaž Erzar je koordinator doktorskega programa Zakonska in družinska terapija in predavatelj na programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija. Področja raziskovalnega dela: teorija navezanosti, psihopatologija, spremembe v terapevtskem procesu, proces in terapija odpuščanja.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERZAR, Tomaž. Pasti spletne pornografije in pasti raziskovanja pornografije = Traps of internet pornography and traps of its researching. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1061-1070. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Erzar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JK5VMYDB, DOI: 10.34291/BV2023/04/Erzar. [COBISS.SI-ID 179040259], [SNIP, Scopus]
2. ERZAR, Tomaž. Spremembe v pojmovanju psihičnih obramb v psihoanalizi, odnosi izključevanja in empatičnega usklajevanja = Changes in the conceptualization of psychic defenses in psychoanalysis, relationships of exclusion and empathic coordination. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 667-676. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Erzar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-98BKNF6D, DOI: 10.34291/BV2022/03/Erzar. [COBISS.SI-ID 134644483], [SNIP, WoS, Scopus]
3. ERZAR, Tomaž. Uničeno zaupanje, ustvarjanje pomena ter zdravljenje moralnih ran v sekulariziranem svetu in religioznem soočanju = Shattered assumptions, meaning making, and healing moral injuries in a secularized world and through religious coping. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 925-933. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Erzar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IQWJ2NHO, DOI: 10.34291/BV2021/04/Erzar. [COBISS.SI-ID 91441923], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 11. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. ENRIGHT, Robert D., ERZAR, Tomaž, et al. Measuring intergroup forgiveness : the Enright group forgiveness inventory. Peace and conflict studies. 2020, vol. 27, no. 1, str. 1-29, tabele. ISSN 1082-7307. https://nsuworks.nova.edu/pcs/vol27/iss1/1/. [COBISS.SI-ID 17695235], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. ERZAR, Tomaž. Stiska, iskanje opore, predanost in razvijanje odpornosti = Distress, seeking support, surrender, and developing resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 415-423. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MOMUK57I, DOI: 10.34291/BV2020/02/Erzar. [COBISS.SI-ID 41061635], [SNIP, WoS do 26. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 27. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
6. ERZAR, Tomaž. Trije povezovalni momenti v terapevtskem procesu odpuščanja in krščanski model odpuščanja = Three connecting moments in the therapeutic process of forgiveness and the Christian model of forgiveness. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 9-16. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C3C0K3YG, DOI: 10.34291/BV2019/01/Erzar. [COBISS.SI-ID 8178522], [SNIP, WoS do 8. 2. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 4. 4. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]

1.04 Strokovni članek

7. ERZAR, Tomaž. O odpuščanju največkrat samo razmišljamo : zakaj žaljivcem iz srca odpustiti?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 14-16, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59930115]
8. ERZAR, Tomaž. Odpuščanje zdaj : sprava v slovenskem narodu? Kdaj?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 3, str. 21-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 70632195]
9. ERZAR, Tomaž. Zakaj se delimo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19960835]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

10. ERZAR, Tomaž. "Žal mi je, ampak ---". V: BAJD, Tadej (ur.). Slovenska sprava : zbornik s prispevki simpozija ob tridesetletnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 24. junija 2020 na SAZU. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 201-205. ISBN 978-961-268-076-3. [COBISS.SI-ID 69083139]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. ERZAR, Tomaž. The lure of pornography and bias and traps of pornography studies = Slepilo pornografije ter izkrivljenja in pasti preučevanja pornografije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 20-21. [COBISS.SI-ID 172118531]
12. ERZAR, Tomaž. How do you grieve after war-related violent, traumatic events?. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/sessions.php. [COBISS.SI-ID 130002435]
13. ERZAR, Tomaž. A disconnect between thoughts and emotions lead to a disconnect between words and actions = Razkoraku med mislimi in čustvi sledi razkorak med besedami in dejanji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 130096387]
14. ERZAR, Tomaž. Shattered assumptions, meaning making, and healing moral injuries in a secularized world and through religious coping = Uničeno zaupanje, ustvarjanje pomena ter zdravljenje moralnih ran v sekulariziranem svetu in religioznem soočanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. [COBISS.SI-ID 84699139]
15. ERZAR, Tomaž. Stik z Bogom in drža predanosti ter izročanja. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 15-16. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84372995]
16. ERZAR, Tomaž. Surrendering to God : a spiritual way to foster posttraumatic growth = Izročitev Bogu : duhovna pot spodbujanja posttravmatske rasti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 23-24. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38021635]
17. ERZAR, Tomaž. "One who walks with wise men grows wise", or how a Christian transcends his limitations = "Kdor hodi z modrimi, bo postal moder", ali kako kristjan presega svoje omejenosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 8227162]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. ERZAR, Tomaž. Healing trauma in the modern secularized world. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 151-158, 229. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170268931]
19. ERZAR, Tomaž. Building resilience and promoting growth through surrender coping. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 133-140, 247. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119951363]
20. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. From acceptance to self-acceptance and self-transformation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 127-134, 219. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75684611]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

21. ERZAR, Tomaž. Jeza ali hvaležnost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. nov. 2021, letn. 70, št. 45, str. 5. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84805891]
22. ERZAR, Tomaž. Stiska je bila že pred pandemijo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2020, letn. 69, št. 21, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 17002499]

1.22 Intervju

23. ERZAR, Tomaž (intervjuvanec). Navidezna civilna družba se bo izpela : zakonski in družinski terapevt dr. Tomaž Erzar o pojavih deviantne spolnosti, žalitvah ter o liku sodobnega politika in vlogi civilne družbe. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2022, letn. 71, št. 38, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 122496259]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

24. MARKOVIĆ, Milena. Ljubosumje v partnerskem odnosu z vidika relacijske družinske paradigme in klinične prakse : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Marković], 2024. XII, 323, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=154192. [COBISS.SI-ID 183580419]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. BAJLEC, Maruša. Duševno zdravje mladih v času epidemije COVIDA-19 : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Bajlec], 2023. 62 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=154080. [COBISS.SI-ID 183597571]
26. KUNAVER, Zana. Povezanost med odnosom staršev do posameznika in njegovo nagnjenostjo k narcisizmu : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Kunaver], 2023. V, 68 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146364. [COBISS.SI-ID 153929475]
27. DOMJAN, Doroteja. Doživljanje intimnosti in procesa žalovanja v partnerstvu po izgubi otroka : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [D. Domjan], 2022. VII, 102, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135962. [COBISS.SI-ID 104773635]
28. TURK, Jernej. Kako socialno ogroženi doživljajo iskanje in prejemanje finančne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [J. Turk], 2022. V, 116 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137043. [COBISS.SI-ID 112498435]
29. TROŠT, Deni. Povezava med zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji in pojavom depresije pri mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Trošt], 2022. VIII, 130 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141142. [COBISS.SI-ID 122878211]
30. PONIKVAR, Karmen. Spremembe v zaznavanju samega sebe po zdravljenju z zvokom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ponikvar], 2022. 71 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141970. [COBISS.SI-ID 127054083]
31. KOREN, Manca. Družinsko življenje v pismih aleksandrinke Felicite Koglot Peric in njenega moža Franca Perica ter percepcija aleksandrinstva v takratni slovenski družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Koren], 2021. II, 116 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130087. [COBISS.SI-ID 80304899]
nagrada: Nagrada SLORI za leto 2022/2023


NERAZPOREJENO

32. ERZAR, Tomaž. Kdor je lahko iskreno hvaležen, bo vsak dan doživel nekaj dobrega in lepega. Mohorjev koledar ... 2023, str. 107-109. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 143885827]
33. ERZAR, Tomaž. Recenzija knjige Tatjane Rožič Supervizija v psihoterapiji: regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji : 2015, založba Sigmud Freud Univerity Press = Review of Tatjana Rožič's book Supervision in Psychotherapy: Regulation of Affect in Relational Supervision and Therapy : 2015, Sigmund Freud University Press. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 16, št. 3/4, str. 413-414, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 159062019], [SNIP]
34. ERZAR, Tomaž (intervjuvanec). Dom in domovina na dolgi poti odpuščanja in sprave : pogovor z dr. Tomažem Erzarjem. Oglar : glasilo Kulturnega društva Zavratec. 2021, št. 40, str. 22-24, portret. ISSN 2630-189X. [COBISS.SI-ID 71730691]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 26. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti

M4-0224            Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe                1.8.2007―31.12.2009 

M5-0190            Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju  1.6.2006―30.11.2008 

J6-7543               Literarnoteoretične in zgodovinske raziskave 1.1.1996―31.12.2000 

T6-7554             Novi slovenski biografski leksikon       1.7.1996―31.12.2000 

J6-8947               Novi slovenski biografski leksikon       1.1.1997―31.12.1999 

J6-7356               Slovensko štajersko pred marčno revolucijo 1848 (Goethova topografija) 1.1.1996―31.12.1998      

Programi

P6-0269             Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje  1.1.2004―31.12.2020 

P0-0513―0618               Biografske in bibliografske raziskave z dokumentacijo 1.1.1999―31.12.2003