VELIKI KANCLER

Msgr. Stanislav Zore (2014)
ljubljanski nadškof metropolit


DEKAN

Prof. dr. Janez Vodičar (ponovno 2022, 2020)
e-naslov: dekan@teof.uni-lj.si


PRODEKANA

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek (ponovno 2022, 2020, 2018)
za znanstveno-raziskovalno dejavnost,
predstojnik Enote v Mariboru

e-naslov: stanislav.slatinek@teof.uni-lj.si

Doc. dr. Tadej Stegu (ponovno 2022, 2020, 2018, 2016, 2014)
za študijske zadeve
e-naslov: tadej.stegu@teof.uni-lj.si


ZAPOSLENI V UPRAVI

Tajnik fakultete

Mojca Kucler Dolinar, univ. dipl. prav.
e-naslov: mojca.kucler-dolinar@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka v tajništvu

Anamarija Dolenc, mag. zak. in druž. štud.
e-naslov: anamarija.dolenc@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka
za kadrovske zadeve

Lea Veber, dr. znanosti
e-naslov: lea.veber@teof.uni-lj.si 

Vodja finančno računovodske službe

Marija Božič, univ. dipl. oec. spec.;
e-naslov: marija.bozic@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka
v finančno računovodski službi

Adriana Košak, računovodkinja:
e-naslov: adriana.kosak@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka
na Enoti v Mariboru

Jerneja Antlej, dipl. nov., mag. inf. ved; 
e-naslov: jerneja.antlej@teof.uni-lj.si

Samostojni strokovni delavec
referata za študentske zadeve

Miha Pate, univ. dipl. teol.; 
e-naslov: miha.pate@teof.uni-lj.si 

Samostojna strokovna delavka
referata za izpopolnjevanje

Ana Rožman, mag. zakonskih in družinskih študijev;
e-naslov: ana.rozman@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka
referata za študentske zadeve v Mariboru

Jerneja Antlej, dipl. nov., mag. inf. ved; 
e-naslov: jerneja.antlej@teof.uni-lj.si

Samostojni strokovni delavec
za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo

Dejan Levičnik, mag. religiologije in etike
e-naslov: dejan.levicnik@teof.uni-lj.si

Organizator informatike

 

 

ZAPOSLENI V KNJIŽNICI V LJUBLJANI

Vodja področja / enote

Mateja Norčič, univ. dipl. bibliotekarka in prof. teologije, višja bibliotekarka;
e-naslov: mateja.norcic@teof.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka

Anja Jerše Bone, mag. bibl. in info. znan., bibliotekarka;
e-naslov: anja.jerse@teof.uni-lj.si

ZAPOSLENI V KNJIŽNICI V MARIBORU

Vodja področja / enote

Leja Borovnjak, v.d., univ. dipl. bibliotekarka in prof. teologije, višja bibliotekarka;
e-naslov: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si

Strokovna delavka

Marjetka Tuš;
e-naslov: marjetka.tus@teof.uni-lj.si