Objavljeno: 4.3.2022 | Posodobljeno: 8.3.2022

Včeraj smo ponudili gostoljubje teološki fakulteti iz Lvova, Ukrajina, kjer deluje tudi prof. dr. Ihor Boyka, ki je lani vodil ekipo za mednarodno evalvacijo s strani agencije AVEPRO. Skupaj z rektorjem semenišča, izr. prof. dr. Romanom Globokarjem, sta dekan TEOF UL, prof. dr. Janez Vodiča, ponudila na razpolago naše prostore, če bi jih potrebovali. Danes smo dobili tale odgovor:

Dragi prof. Janez Vodičar,

vam osebno in vsem profesorjem Teološke fakultete v Ljubljani sem neizmerno hvaležen za vašo solidarnost z našim ukrajinskim narodom v času vojne v Ukrajini. Zelo smo vam hvaležni za vaše molitve in post za mir v Ukrajini.

Mi se upiramo. Naši vojaki so zelo motivirani in delajo vse, da bi nas zaščitili. Več kot milijon ukrajinskih moških je izjavilo, da so se pripravljeni boriti proti Putinu. Smo na svoji zemlji in ta zemlja pripada ukrajinskemu ljudstvu. Gorje tistim, ki jo želijo zavzeti z vojaško invazijo. Hvala Evropi in vsemu svetu, ki v teh dneh izraža solidarnost z Ukrajino. Svet prosimo, naj dobro prisluhne našim potrebam, ki jih sporoča naš predsednik Volodymyr Zelensky. Naš predsednik je izjemen voditelj in je že pokazal svoj pogum vsemu svetu.

Prosim vas, da ste z nami! Prosim vas, da ste v tem obdobju naše zgodovine z Ukrajino! Še veliko bomo trpeli, vendar je to cena za našo svobodo. Za svobodo, ki nam je nihče nikoli ne more vzeti!

V Ukrajini prestajamo zelo težke čase. Bombni napadi, Putinove grožnje, številni ljudje, ki zapuščajo svoje domove v različnih mestih in si skušajo rešiti življenje v tujini, ranjeni, ubiti, mrtvi ..., toda v vsem tem imamo tudi upanje v Gospoda. Ne vemo, kako dolgo bo ta vojna trajala. Upamo, da se bo čim prej končala.

Večina bogoslovcev v našem semenišču se je takoj po začetku vojne vrnila domov in opravlja različna prostovoljna dela. Pomagajo v župnijah, ki sprejemajo begunce. V semenišču je ostalo približno 45-50 bogoslovcev, ki tudi opravljajo različne oblike prostovoljnega dela in služenja. V našem semenišču poteka neprekinjena molitev 24 ur na dan.

Zelo sem vam hvaležen za vašo pripravljenost ponuditi prostore vašega semenišča v Ljubljani. Vaš predlog bom imel v mislih. Ne razmišljam o tem, da bi zapustili Ukrajino. Želimo ostati s svojimi ljudmi. Potrebujejo nas v Cerkvi. Močno upam, da se bo nekega dne vse končalo in bo življenje zmagalo nad smrtjo, svetloba pa bo premagala temo. "Če je Gospod z nami, kdo bo proti nam?"

Topel objem vsem vam.

Ste v mojem srcu.

P. Ihor Boyko


Caro prof. Janez Vodičar

Sono morto grato a Lei personalmente e a tutti i professori della Facoltà di Teologia di Lubiana per la vostra solidarietà con il nostro popolo ucraino in questo periodo di guerra in Ucraina. Vi siamo molto grati per le vostre preghiere e digiuno nell’intenzione della pace in Ucraina.

Noi resistiamo. I nostri militari sono molto motivati e fanno di tutto per proteggerci. Oltre un milione di uomini ucraini si sono dichiarati disposti di combattere contro putin. Siamo sulla nostra terra e questa terra appartiene al popolo ucraino. Guai a coloro che vogliono prenderla con invasione militare. Grazie all’Europa e a tutto il mondo che in questi giorni esprime la solidarietà con Ucraina. Chiediamo al mondo di ascoltare bene i nostri bisogni che vengono comunicati dal nostro Presidente Volodymyr Zelenskyy. Il nostro Presidente è uno leader straordinario e ha mostrato già il suo coraggio a tutto il mondo.

Vi chiedo di essere con noi! Vi chiedo di essere con Ucraina in questo periodo della nostra storia! Soffriremo ancora molto, ma questo è il prezzo della nostra libertà. Libertà che nessuno potrà mai toglierci!

Viviamo i tempi molto difficili in Ucraina. Bombardamenti, minacce di putin, tanta gente che abbandona loro case in diverse città e cerca di salvare la loro vita all’estero, feriti, uccisi, morti…, ma in tutto questo abbiamo anche una speranza nel Signore. Non sappiamo quanto tempo durerà questa guerra. Speriamo che possa finire al più presto possibile.

La maggior parte dei seminaristi del nostro Seminario appena iniziata la guerra sono tornati a casa e fanno vari tipi di volontariato. Aiutano nelle parrocchie che accolgono i rifugiati. Nel Seminario sono rimasti intorno a 45-50 seminaristi che si dedicano anche loro a vari tipi di volontariato e servizio. Nel nostro Seminario abbiamo una preghiera senza interruzione 24 su 24.

Vi sono molto riconoscente per la vostra disponibilità di offrire i vostri spazi del Seminario a Lubiana. Terrò presente la vostra proposta. Non penso di abbandonare Ucraina. Vogliamo rimanete con il nostro popolo. Loro hanno bisogno di noi della Chiesa. Spero tanto che un giorno tutto finirà e la vittoria della vita trionferà sulla morte, la luce combatterà il buio. “Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi”?

Un caloroso abbraccio a tutti.

Siete nel mio cuore.

p. Ihor Boyko.

Lviv, 2022-03-04.