Projekt Learn together to live together/Skupaj se učimo, da skupaj živimo (LITTLE) je mednarodni projekt, v katerem sodelujemo z irskim združenjem šol Educate Together, društvom Mala filozofija iz Hrvaške in inštitutom Steps iz Italije. Glavni cilj projekta Little je okrepiti sposobnosti in veščine učiteljev za naslavljanje tem s področja etike in vrednot v okviru predšolske in šolske vzgoje. Pri tem sledimo usmeritvam EU, ki spodbuja aktivno državljanstvo in gojenje skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije, h krepitvi družbene kohezije in k nudenju pomoči mladim, da postanejo odgovorni, odprti in aktivni člani naše raznolike in vključujoče družbe.

Projekt temelji na predhodnih evropskih projektih in drugih dejavnostih, ki so razvile učna gradiva in orodja, ki jih lahko uporabimo v osnovni šoli ali v vrtcu. Izkazalo se je, da je potrebno za uporabo le-teh usposobiti tudi učitelje in vzgojitelje. Projekt LITTLE za razliko od predhodnih projektov ne osredotoča več toliko na učna gradiva, temveč je usmerjen v krepitev (samo)zaupanja učiteljev in njihovih veščin glede ustreznih pedagoških pristopov in metodologij za etično vzgojo. V okviru projekta bodo nastali:

  • zanimiv, povezovalen in prosto dostopen spletni tečaj o metodologijah in pedagoških pristopih za učitelje etike in sorodnih predmetov,
  • vodič za učitelje, ki bo temeljil na omenjenem tečaju in bo učitelje usmerjal ter jih pomagal pri (so)ustvarjanju učnih vsebin in gradiv na temo etike v okviru različnih predmetov
  • in pregled stanja in nabor predlogov ukrepov, ki bo namenjen ozaveščanju odločevalcev pri oblikovanju politik v EU, in sicer s poudarkom na tem, kako lahko vzgoja za etiko in vrednote prispeva k vključevalni pluralistični družbi.

Spletni tečaj bo zaživel do konca leta 2017 ter bo prosto dostopen vsem, ki jih te teme zanimajo. Vseboval bo šest samostojnih modulov:

  • Uvod v etično vzgojo
  • Kritično mišljenje in ustvarjalno mišljenje
  • Etilne dileme in odločanje
  • Holistično in biografsko učenje
  • Upravljanje s konflikti in naslavljanje kontroverznih tem
  • Etika skrbi

Več o projektu lahko izveste na spletni strani:  http://ethicaleducation.eu.

Projekt LITTLE - Learn Together to Live Together je financiran s strani Evropske komisije (program Erasmus+).

30 let programa Erasmus+