Objavljeno: 23.8.2021 | Posodobljeno: 15.9.2021

Vlada Republike Slovenije je 12. septembra sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. S tem Odlokom so zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  začasno določeni tudi pogoji prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. 

Odlok določa, da morajo vse osebe, ki opravljajo delo in so uporabniki storitev v visokošolskih zavodih in so starejše od 12 let, IZPOLNJEVATI pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (t.i. PCT pogoj). 

Prosimo vas, da ob prihodu na fakulteto izpolnjujete PCT pogoj, ki ga boste lahko dokazali z ustreznimi dokazili (potrdilom o cepljenju, prebolevnosti ali PCR oz. hitrim antigenskim testom na virus SARS-CoV-2; testiranje se opravi enkrat tedensko). Zaenkrat je v veljavi tudi samotestiranje, ki ga zaposleni in študentje opravijo na fakulteti. Podrobna navodila boste prejeli po e-pošti.

Študentke in študente, ki na fakulteto prihajate na izpite prosimo, da si pravočasno priskrbite ustrezna dokazila. 

Prosimo vas, da še naprej skrbite za vse varnostne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, razkužujete roke, držite ustrezno varnostno razdaljo ter nosite zaščitno masko, v primeru akutne ukužbe dihal oz. slabega počutja pa ostanite doma in obvestite svojega zdravnika. 

Zahvaljujemo se vam za spoštovanje ukrepov, s katerimi želimo omejiti širjenje okužb in omogočiti izvajanje študijskega procesa v živo.
 

 


V soboto, 4. septembra 2021, je bil v Uradnem listu RS, št. 142/21 objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju Odlok). Odlok začne veljati 6. septembra 2021.

Obvestilo MIZŠ v zvezi z novim Odlokom:

Iz Odloka izpostavljamo določbo, da za izpolnjevanje pogoja testiranja šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje:

  • Za osebe, ki delajo v visokošolski dejavnosti in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen Odloka, se samotestiranje izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odlok podrobneje ureja organizacijo samotestiranja.
  • Študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen Odloka, se obvezno testirajo s testi HAG za samotestiranje enkrat tedensko. Teste brezplačno dobijo v lekarnah na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu. Tuji študenti, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, predložijo osebni dokument. Pozor: Študentje na kliničnem usposabljanju na področju zdravstva morajo izpolnjevati pogoj PCT enako kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti. Samotestiranje zanje ni dovolj.

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

To pomeni, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V kolikor se otroka prevzame pred vhodom v stavbo zavoda, izpolnjevanje pogoja ni potrebno.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s  hitrim antigenskim testom (test HAG)..

Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.

Več na: Izpolnjevanje PCT pogoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih | GOV.SI