Objavljeno: 27.3.2017 | Dogodek: 29.3.2017: Dvorana Teološke fakultete

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, obvešča:

 

da bo imel red. prof. dr. ROBERT PETKOVŠEK javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje filozofija, v sredo, 29. marca 2017 ob 19:30 uri v dvorani Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanska cesta 4.

 

Naslov predavanja:

Nedolžnost resnice v mimetični teoriji

 

 

Povezava do vabila v elektronski obliki