Za redno zaposlene na Teološki fakulteti je vnos bibliografije brezplačen.
Vnos bibliografij za na novo zaposlene na Teološki fakulteti je brezplačen od tekočega leta zaposlitve na TEOF naprej za čas, ko je oseba zaposlena na TEOF. Za obdobje pred letom zaposlitve je vnos plačljiv. Storitev se obračuna po veljavnem ceniku
Izjemoma, odvisno od obremenjenosti zaposlenih, se bibliografije vnašajo tudi za zunanje uporabnike.
Za vnos zapisov za bibliografijo morajo avtorji predložiti bibliografu primarni dokument. Za pravilno dodelitev tipologije so odgovorni avtorji v sodelovanju z bibliografom. Ustreznost tipologije se preverja in verificira v Osrednjih specializiranih informacijskih centrih glede na znanstveno področje objave.

Povezave:

Tipologija dokumentov - dopolnjeno 30. 9. 2016
Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti
Osebne bibliografije COBISS
SICRIS
Osrednji specializirani informacijski centri – OSIC
ARRS Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
ARRS točkovanje: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti
Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
WoS - Web of Science
SCOPUS
JCR - Journal Citation Reports
Portal COBISS/SciMet za spremljanje znanstvene produkcije slovenskih avtorjev

Habilitacija

Habilitacije - Univerza v Ljubljani
SICRIS - Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
Vloga za izvolitev v naziv un UL - navodila za pravilen izpis bibliografije