BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV

Knjižnica vodi bibliografije raziskovalcev za zaposlene na TEOF brezplačno, za zunanje raziskovalce vodenje bibliografije zaračunava po veljavnem ceniku.

Raziskovalec bibliografu predloži primarni dokument objave (knjiga, zbornik, revija, URL spletni naslov … ) in predlaga tipologijo svojega dela. Prav tako bibliografa seznani, kateri ustanovi pripisuje svoje raziskovalno delo (v primeru delne zaposlitve je to še posebej pomembno), saj se po »pripisanih objavah« meri kakovost raziskovalne organizacije. Za pravilno razvrstitev enot so primarno odgovorni avtorji v sodelovanju s svojimi bibliografi in uredniki serijskih publikacij.

Knjižnica na zahtevo OSIC-a za potrebe verifikacije posreduje kopijo dokumenta/objave OSIC-u.

Raziskovalci sproti spremljajo vodenje svoje bibliografije v SICRIS-u, v alineji »Vrednotenje« bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS in poglavju »Bibliografija« reprezentativne bibliografske enote.

Za pregled citatov se uporablja »Citiranost« bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih baz (WoS in Scopus).

Tipologija del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS raziskovalcem omogoča, da za svoje objave izberejo ustrezno tipologijo.

ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sproti objavlja aktualne akte v zvezi z raziskovalno dejavnostjo in vrednotenjem bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

Objave na spletu (prosti dostop/odprti dostop)  so opredeljene na portalu odprtega dostopa OPENACCES Slovenia.

Ob vse pogostejši uporabi spletnih storitev in odprtega dostopa je za raziskovalce vse bolj pomembno vprašanje avtorskih pravic.

Povezave - pripomočki:

Tipologija dokumentov - dopolnjeno (20. 2. 2023)
Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti - dopolnjeno (23. 3. 2022)

Osrednji specializirani informacijski centri – OSIC

Osebne bibliografije COBISS
Habilitacije - Univerza v Ljubljani

SICRIS
SICRIS - Dokumenti, baze in seznami

ARRS - splošni akti

Urednica bibliografije na TEOF:
Leja Borovnjak
, vodja Teološke knjižnice Maribor
e-naslov: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si (tel.: 0590 80 145)

Vnos bibliografije na TEOF:
Leja Borovnjak, e-naslov: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si
Marjetka Tuš, e-naslov: marjetka.tus@teof.uni-lj.si
Mateja Norčič, e-naslov: mateja.norcic@teof.uni-lj.si