ODDALJENI DOSTOP

Oddaljeni dostop do baz podatkov je omogočen:

  • redno vpisanim študentom;
  • zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.

(pogoj je, da članstvo v knjižnici ni poteklo in da ima uporabnik vpisano geslo)

Aktivno članstvo se preverja s številko izkaznice in geslom. To je isto geslo, kot ga član uporablja pri pregledu izposojenega gradiva, elektronskem podaljševanju itn. Za vpis ali spremembo gesla se je treba oglasiti v knjižnici.

Informacijski vir izberete preko mrežnika. Informacijski viri, kjer licenčna pogodba dovoljuje oddaljeni dostop, so označeni z besedilom: "Oddaljeni dostop za …". Seznam virov najdete na spletni strani Seznam informacijskih virov, do katerih je možen dostop z oddaljenih lokacij.

Ko sledite povezavi na vir, se pojavi prijavna stran, kjer izberete knjižnico, vpišete številko članske izkaznice in člansko geslo. Čez nekaj trenutkov se bo odprl poprej izbrani inf. vir.

Opozarjamo vas, da morate spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki inf. virov. Dovoljena je samo uporaba za osebne namene.

Z računalnikov v Teološki knjižnici Maribor lahko uporabljate revije s polnimi besedili člankov na spletnih straneh

V tiskani in elektronski verziji so poleg številnih drugih revij v Teološki knjižnici Maribor dostopne naslednje teološke revije:

DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI (DIKUL)

DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE dLib.si

TEOLOGIJA

DRUGE BAZE PODATKOV

Popolni seznam baz podatkov je na spletni strani NUK . Do njih lahko dostopate prek mrežnika iz lokacij Univerze v Ljubljani. Zaposleni na UL in redni študenti lahko do baz podatkov dostopajo od doma s pomočjo oddaljenega dostopa (podrobnejša navodila so na dnu strani).

Portal e-revij Univerze v Ljubljani - dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru
EBSCOhost (EIFL DIRECT) - dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru
E-časopisi SAGE Journals online - dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru
E-knjige - dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani
Web of Science - citatni indeks, dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru
OCLC First Search Electronic Collections Online - dostop lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru
Oxford Scholarship Online - dostop iz lokacij Univerze v Ljubljani in Mariboru

RAZISKOVALCI

RAZNO

  • COLIB - podatki o slovenskih knjižnicah
  • NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
  • UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
  • Univerza v Ljubljani
  • IZUM Maribor
  • MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo