Komisija za etiko Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: KETEOF) sprejema v obravnavo vloge za etično presojo raziskav, raziskovalnih nalog in projektov, ki potekajo v okviru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL TEOF) ter vključujejo delo z ljudmi v obliki in na način, ki zahteva etično presojo. V obravnavo sprejema vloge vlagateljev, ki delujejo na UL TEOF (visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev) ter študentov UL TEOF.
 

KAJ MORA OBSEGATI VLOGA ZA ETIČNO PRESOJO?

Vloga za etično presojo raziskovalnega dela mora vključevati naslednjo dokumentacijo:

1. Vlogo za etično presojo raziskave
2. Obrazec obveščenega soglasja
3. Izjava raziskovalca o spoštovanju Etičnega kodeksa
4. Izjava mentorja o spoštovanju Etičnega kodeksa in o znanstveni veljavnosti predlagane raziskave
5. Podpisano in skenirano izjavo o avtorstvu vloge

 

OPIS POSAMEZNE DOKUMENTACIJE:

1. Vloga za etično presojo raziskave

Izpolniti je potrebno vse točke obrazca vloge za etično presojo. Izpolnjen obrazec podpišeta kandidat in mentor, ki s svojim podpisom izraža soglasje in potrjuje pravilnost obrazca.  

Za izpolnjevanje vloge natančno preberite NAVODILA za pripravo vloge za etično presojo raziskave.

Obrazec: Vloga za etično presojo

V primeru, da organizacija nima svojega obrazca oz. bi želela imeti obrazec (omenjeno v 12. točki vloge), si lahko pomagate s tem vzorcem obrazca.


2. Obrazec obveščenega soglasja

Obrazec obveščenega soglasja mora vsebovati izjavo o zavestni in svobodni privolitvi udeleženca za sodelovanje v raziskavi ter pojasnilo o raziskavi za sodelujoče osebe.

Priloženi obrazec je samo vzorec obrazca, ki ga mora vsak raziskovalec prilagoditi za svojo raziskavo. 

Vzorec obrazcaObrazec obveščenega soglasja


3. Izjava raziskovalca o spoštovanju Etičnega kodeksa

Izpolnjena in podpisana izjava raziskovalca o spoštovanju Etičnega kodeksa.

ObrazecIzjava raziskovalca o spoštovanju Etičnega kodeksa


4. Izjava mentorja o spoštovanju Etičnega kodeksa in o znanstveni veljavnosti predlagane raziskave

Izpolnjena in podpisana izjava mentorja o spoštovanju Etičnega kodeksa in o znanstveni veljavnosti predlagane raziskave.

ObrazecIzjava mentorja o Etičnem kodeksu in veljavnosti raziskave


5. Podpisana in skenirana izjava o avtorstvu vloge

Napišete izjavo o avtorstvu vloge in jo podpišete ter skenirano pošljite.POMEMBNO:

  • popolne vloge morajo prispeti na mail KomisijazaEtiko@teof.uni-lj.si vsaj 2 tedna pred sejo KETEOF
  • vloga mora prispeti iz študentove elektronske pošte, ki mu je bila ob vpisu dodeljena s strani Univerze v Ljubljani
  • pri pošiljanju vloge mora študent med prejemnike dodati tudi svojega mentorja