Objavljeno: 15.10.2021 | Posodobljeno: 15.10.2021 | Dogodek: 30.9.2021 ob 16:00: Preko spletnih povezav

V sodelovanju Teološke in Filozofske fakultete UL, Slovenske frančiškanske province sv. Križa in rimskega Kolegija sv. Bonaventura smo 30. septembra in 1. oktobra 2021 tudi v Sloveniji obeležili osemstoletnico rojstva sv. Bonaventura, tega velikana srednjeveške teologije.

V četrtek, 30. septembra, je pod vodstvom br. Williama Shorta OFM (Collegium s. Bonaventurae) najprej potekala delavnica s frančiškanskimi viri, kjer je bil serafski učitelj predstavljen kot posrednik življenja sv. Frančiška. Zvečer je v atriju Frančiškanskega samostana na Tromostovju najprej potekala predstavitev dveh novih knjig s prevodi del sv. Bonaventura: br. Jan Dominik Bogataj OFM (TEOF UL) je kot urednik in prevajalec predstavil njegovo delo Brevilokvij, edinstven učbenik srednjeveške teologije, Nena Bobovnik (KU Leuven) pa dve krajši deli, ki ju je tudi prevedla: O trojni poti in Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo. Drugi del večera je bil posvečen vprašanju glede aktualnosti srednjeveške misli v splošnem. Svoje misli so predstavili br. William Short OFM, Marianne Schlosser (Univerza na Dunaju) in Gorazd Kocijančič.

Petek, 1. oktober, je bil v znamenju mednarodne znanstvene konference, ki je potekala na Teološki fakulteti. Petnajst domačih in tujih (Italija, Anglija, Nemčija, Belgija, Hrvaška) predavateljev je spregovorilo o najrazličnejših vidikih Bonaventurove misli: od filozofskih vprašanj, biblične hermenevtike in eksegeze, duhovne in zakramentalne teologije, do slovenske baročne recepcije. Med sodelujočimi so se tudi ob robu konference stkale številne vezi, ki bodo v prihodnosti gotovo prinesle lepe sadove.
 

PROGRAM ZBORNIK


Organizatorji: Teološka in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kolegij sv. Bonaventura/Quaracchi (Rim), Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa, Inštitut za študije meništva in kontemplativne znanosti

Pripravljalni odbor: doc. dr. Miran Špelič OFM, Jan Dominik Bogataj OFM, Nena Bobovnik