Objavljeno: 2.11.2020 | Posodobljeno: 13.11.2020

Od 5. do 7. novembra 2020 je prek spletne platforme Zoom v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani potekala 16. zaporedna mednarodna znanstvena konferenca iz vrste srečanj, ki od leta 2005 neprekinjeno potekajo v Celju ali Ljubljani.

Polni naslov konference, katere delovni jezik je bila angleščina, se je glasil: Ethics of Resilience: Vulnerability and Survival in Times of Pandemics and Global Uncertainty (Etika rezilientnosti: ranljivost in preživetje v času pandemije in globalne negotovosti). Konferenca je bila tudi letos zasnovana kot osrednji dogodek v sklopu raziskovalnega programa »P6–0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«, ki se izvaja na Teološki fakulteti s finančno podporo Agencije Republike Slovenije za raziskovalni dejavnost (ARRS).

Omenjena znanstvena srečanja so usmerjena na presek tematskih sklopov religije in etike. Zadevajo aktualna vprašanja, ki jih skušajo osvetliti predvsem z vidikov humanistike, čeprav tudi drugih ved ne izključujejo, saj so konference vselej interdisciplinarne narave. Tokratna tema je bila posvečena etiki rezilientnosti (ali vzdržljivosti, odpornosti), ki postaja eden najbolj prepoznavnih konceptualnih okvirov v trenutnem času pandemije Covid-19. Ekstremni pojavi – vremenski, zdravstveni, varnostni – so v zadnjem obdobju v porastu in na novo razkrivajo resnico o ranljivosti človeka in stvarstva. Med sodelujočimi strokovnjaki, ki so konferenco obogatili z različnimi metodološkimi in družbenimi izhodišči, je prevladalo soglasje o nujnem upoštevanju filozofskih in religijskih izročil pri iskanju ustvarjalnih odgovorov na izzive sedanjega časa. 

Na konferenci je nastopilo 36 predavateljev iz devetih držav: ZDA, Finske, Nemčije, Madžarske, Romunije, Poljske, Slovaške, Hrvaške in Slovenije.

Glavni predavanji sta oblikovala prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec z Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter filozof prof. dr. Hans Otto Seitschek z Univerze Ludwiga Maximiliana v Münchnu. 

Prispevki na osnovi konferenčnih referatov bodo, kakor že v preteklih letih, izšli v znanstveni monografiji pri ugledni založbi Lit v zbirki Theology East - West / Theologie Ost - West.

⇒ KNJIŽICA

⇒ Članek o konferenci na Družina.si