Aktualni razpisi in pomembni obrazci

AKTUALNI RAZPISI 


SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA (IN USPOSABLJANJA) NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020

Naknadni razpis bo odprt do 1. 5. 2021. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 10. 2020 do najkasneje 31. 5. 2021. 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru razpisa 2019/20 ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Zaposleni lahko v okviru tega razpisa prijavi tudi več mobilnosti, vendar skupno trajanje (tudi že izvedenih) mobilnosti v okviru razpisov projekta KA1-HE-36/19  ne sme presegati 60 dni. 

Prijavo pošljite na elektronski naslov erasmus@teof.uni-lj.si, na katerega se lahko obrente tudi z morebitnimi vprašanji. 

 


NAKNADNI RAZPIS ZA ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2019/2020


Obveščamo vas, da bodo izmenjave v 2. semestru dovoljenje. Aktiviran je tudi Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020, ki bo odprt do porabe sredstev.

Za študente, ki bi se želeli naknadno prijaviti je pogoj prijave, da imajo za prakso že potrjen Learning Agreement (torej že urejeno prakso pri izbranem delodajalcu). Upravičeno obdobje opravljanja prakse je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.


Za prijavo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno s strani oddelka potrjeno prijavnico ter že potrjen Learning Agreement. Zahtevano dokumentacijo pošljite po e-pošti na naslov: erasmus@teof.uni-lj.si
Rok prijave za študente je vsaj 15 delovnih dni pred začetkom prakse.


Pogoji za prijavitelje:

 • Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.
 • Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.
 • Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.
 • Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.
 • Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Vljudno vabljeni! 


JAVNI REDNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 2020/2021

 

Na razpis se prijavite tako, da izpolnite priloženo prijavo (pazite pri izbiri obrazca glede na tip mobilnosti). Prijave je potrebno oddati do 3. maja 2021 na elektronski naslov: erasmus@teof.uni-lj.si.

Na kratko o razpisu: 

 • Opravičeno obdobje za opravljanje mobilnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 (morebiti dlje zaradi epidemioloških razmer);
 • Mobilnost mora trajati najmanj 5 dni do največ 60 dni (+ 2 dodatna dneva za pot);
 • Mobilnosti lahko potekajo fizično ali online. V primeru online izvedbe mobilnosti ta ni financirana;
 • Prijavite se lahko na katero koli institucijo znotraj držav Erasmus+ (glej razpis). Tokrat so še možne mobilnosti v Veliki Britaniji; 
 • Vsi tisti, ki ste pred časom omenili, da bi radi šli na izmenjavo v Beograd, se sedaj lahko prijavite na ta razpis!
   

Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Urško Jeglič, na mail erasmus@teof.uni-lj.si. 

Prijava STA in STA/STAT

Prijava STT


POTREBNI OBRAZCI 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem