Pogosta vprašanja

Erasmus+ pogosta vprašanja

Erasmus brošura za študente

§  Kje najdem več informacij o programu Erasmus+?

Več informacij o programu Erasmus+ lahko najdete na naslednjih povezavah:

Univerza v Ljubljani, Mednarodna pisarna

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja

http://www.cmepius.si/o-nas/programi/erasmus/

 

§  Kdaj je objavljen razpis za študijsko izmenjavo in prakso?

Predvidoma januarja na spletnih straneh TEOF. Čas objave je odvisen od Univerze v Ljubljani, ki nam posreduje informacije pomembne za pripravo razpisa, zato spremljajte spletne strani TEOF. V štud. letu 2018/2019 bo razpis objavljen v novembru, decembru. 

 

§  Ali se lahko hkrati prijavim na Erasmus+ izmenjavo in prakso?

Lahko, vendar se v tem primeru prijavljate na dva različna razpisa, zaradi česar boste morali prijavo in dokumentacijo oddati dvakrat.

 

§  Ali grem lahko dvakrat na Erasmus+ študentsko izmenjavo ali prakso?

Lahko, vendar greste lahko na vsaki stopnji le enkrat na izmenjavo in/ali prakso.

 

§  Ali grem lahko na študentsko izmenjavo v času dodatnega letnika?

Lahko, vendar greste z namenom pisanja diplomskega/magistrskega/doktorskega dela, zaradi česar vam ni potrebno obiskovati predmetov ali iskati novega mentorja. Nekatere fakultete v tujini s tem sistemom študija še niso seznanjene, zato lahko vseeno zahtevajo obiskovanje predmetov. V tem primeru se dogovorimo, da vpišete predmete v povezavi z vašim delom, ki pa se vam ob prihodu nazaj ne morejo priznati. Pri izbiri tuje fakultete se posvetujete s koordinatorjem, da boste lahko uresničili cilj izmenjave-pisanje diplomskega/magistrskega/doktorskega dela.

 

§  Ali grem lahko na študijsko izmenjavo tudi na 3. stopnji študija?

Lahko, v kolikor ima fakulteta sklenjen sporazum za izmenjavo študentov na 3. stopnji.

 

§  Kaj moram oddati ob prijavi na študentsko izmenjavo ali prakso?

Prijavi oziroma prijavnemu obrazcu morate priložiti še potrdilo o povprečni oceni vseh opravljenih izpitov in motivacijsko pismo v tujem jeziku.

 

§  Ali lahko odidem na poljubno fakulteto (univerzo)?

Odidete lahko na izmenjavo na eno izmed partnerskih fakultet. Seznam partnerskih fakultet, s katerimi ima Teološka fakulteta sklenjen sporazum je objavljen na spletnih straneh.

 

§  Kaj v razpisu pomeni število mest in število mesecev?

Število mest pove koliko študentov je lahko izbranih na določeno fakulteto, število mesecev pa za koliko časa. Če sta ponujeni mesti dve in skupaj za 20 mesecev, to pomeni, da lahko dva študenta odideta na izmenjavo za vsak po 10 mesecev, oziroma oba za največ celo študijsko leto.

 

§  Kako dolgo sem lahko na Erasmus izmenjavi ali praksi?

Na izmenjavi ste lahko najmanj tri mesece oziroma en semester in največ dva semestra oziroma eno študijsko leto.

 

§  Kakšni so pogoji za izmenjavo ali prakso v tujini?

Pogoji za študij so naslednji: status študenta, vpisani morate biti najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija ter pogoji, ki jih ob omejitvi izmenjav/praks postavi matična fakulteta.

 

§  Moram pri prijavi izbrati zgolj fakulteto z mojega področja študija?

Študentom je predlagano, da izbirajo fakultete, ki nudijo primerljive programe izobraževanja, saj bodo tako lahko izbrali največ predmetov, ki se jim bodo tudi priznali ob prihodu z izmenjave.

 

§  Katere predmete lahko opravljam v tujini?

Praviloma lahko opravljate v tujini le predmete tekočega semestra. V kolikor tuja fakulteta ne ponuja dovolj predmetov, ki bi jih lahko priznali na TEOF,  lahko poiščete zamenjavo tudi s predmeti iz kasnejših semestrov. Predmete nižjih letnikov ne morete opravljati v tujini.

 

§  Ali so predavanja povsod v angleškem jeziku?

Na večini fakultet so predavanja v angleškem jeziku, predavanja v nemškem jeziku lahko pričakujete v nemško govorečih državah, predavanja v francoskem jeziku lahko pričakujete v francosko govorečih državah.

 

§  Kakšen je postopek od odobritve izmenjave do odhoda na izmenjavo?

Ko vam matična fakulteta odobri izmenjavo, vas nominira tuji fakulteti in Univerzi v Ljubljani. Tuja fakulteta vas nato kontaktira, da se vpišete na njihovo fakulteto.

Nadalje skupaj s koordinatorjem pripravite »Learning Agreement«, ki ga boste podpisanega od obeh koordinatorjev posredovali na Univerzo.

Mednarodna pisarna Univerze v Ljubljani vas bo kontaktirala z vsemi podrobnostmi glede Erasmus+ finančne dotacije in preizkusom znanja jezika.

 

§  Kaj je »Learning Agreement«?

»Learning Agreement« ali študijski sporazum je dokument, kjer predvidite predmete, ki jih boste opravljali v tujini in predmete, ki se vam bodo priznali na matični fakulteti.

 

§  Ali lahko spremenim »Learning Agreement«, ko sem že v tujini?

Lahko, v kolikor prejmete soglasje koordinatorjev na matični in tuji fakulteti.  Sprememba »Learning Agreementa« je priložena obrazcu »Learning Agreement«.

 

§  Do kdaj je potrebno urediti dokumente za izmenjavo ali prakso?

Dokumentacijo morate urediti do odhod na izmenjavo oziroma prakso. Načeloma dokumentacijo urejate od aprila do oktobra, tako da imate več kot dovolj časa.

 

§  Kaj, če sem sprejet/a na izmenjavo ali prakso, vendar ponavljam?

Eden od pogojev za izmenjavo ali prakso je aktiven status študenta, tako da vam ponavljanje ne ogrozi možnosti izmenjave ali prakse. V tem primeru opravljate predmete, ki vam manjkajo iz zadnjega letnika, saj na izmenjavi lahko opravljate le predmete tekočega letnika.

 

§  Ali lahko odstopim od izmenjave ali prakse?

Seveda lahko. V kolikor se odločiti, da na študentsko izmenjavo ali prakso ne boste odšli, pošljite elektronsko pošto z obvestilo o odstopu od izmenjave svojemu koordinatorju, Univerzi v Ljubljani ter tuji fakulteti.

 

§  Ali lahko podaljšam študij ali prakso v tujini?

Lahko, v kolikor prejmete soglasje koordinatorjev na matični in tuji fakulteti.  Podaljšanje je možno le do izteka tekočega študijskega leta, podaljšanje vam ne zagotavlja, da boste prejeli Erasmus+ dotacijo.

 

§  Ali lahko tečaj tujega jezika ali obiskovanje predmeta »tuji jezik« v tujini uveljavljam na TEOF?

Tečaj tujega jezika ali opravljen predmet »tuji jezik« na univerzi gostiteljici lahko uveljavljate v primeru, da zanj dobite potrdilo s pridobljenim številom kreditnih točk. Prav tako se mora s priznavanjem tujega jezika strinjati predstavnik katedre ter to podpisati na študijskem sporazumu.

 

§  Kakšne so moje obveznosti ob zaključku študijske izmenjave?

Univerza v Ljubljani vam bo sporočila, kaj morate narediti ob zaključku izmenjave.
V Mednarodno pisarno TEOF pa boste morali prinesti potrdilo o izmenjavi (Confirmation of Stay), potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records) ter originalni dokument študijski sporazum (Learning Agreement). Na podlagi popolno priložene dokumentacije bomo lahko zaključili postopek priznavanja predmetov. Mednarodna pisarna bo pripravila predlog priznavanja izpitov, vi pa boste na Komisijo za študijske zadeve TEOF predložili prošnjo za priznavanje izpitov.

 

§  Kaj so moje obveznosti ob zaključku študijske izmenjave, če sem bil/a v tujini z namenom pisanja diplomskega/magistrskega/doktorskega dela?

V kolikor ste v tujini pisali diplomsko/magistrsko/doktorsko delo, nam dostavite potrdilo o izmenjavi (Confirmation of Stay) ter potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records), če ste ga seveda dobili. To bomo nadalje tudi posredovali v Referat, kjer bodo zabeležili informacije o vaši izmenjavi.

 

§  Kaj, če ob odhodu nisem prejel/a potrdila o opravljenih predmetih?

V kolikor prejmete potrdilo kasneje, nas o tem obvestite, ko dostavite preostalo dokumentacijo. Nekatere fakultete pošljejo dokument vam osebno ali k nam na fakulteto. V tem primeru vas obvestimo o prejetju dokumentacije. 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem