Objavljeno: 5.12.2018 | Posodobljeno: 5.12.2018 | Dogodek: 5.12.2018: Teološka fakulteta UL

Vabimo Vas, da se prijavite na študijski modul z naslovom Izzivi Evrope in Evropske unije: Identiteta, vrednote in dialog. Modul je priložnost za pridobitev dodatnega multidisciplinarnega znanja o kulturnih temeljih Evrope, o ključnih izzivih Evrope in EU, s katerimi se soočata, ter o rešitvah za prihodnost. V okviru modula bodo predavali vodilni domači in tuji strokovnjaki. Ob koncu modula bodo vsi udeleženci prejeli certifikate o osvojenem znanju s področja EU ter izpis vsebin in učnih izidov (v slovenščini in angleščini). Udeležba, skupaj z vsemi gradivi, je brezplačna ter tako odlična priložnost za nadgraditev obstoječih znanj ter obogatitev CV-ja. Prav tako za študente TEOF obstaja možnost, da z udeležbo na modulu nadomestite obveznosti pri katerem izmed vaših siceršnjih predmetov (po predhodnem dogovoru s profesorjem; doktorski študenti imajo priznane kreditne točke). Prijavijo se lahko študenti vseh študijskih smeri in letnikov. Letos se bomo od problemov premaknili k iskanju rešitev, tako da so na modul vabljeni tudi tisti študenti, ki so se ga že udeležili, saj bodo vsebine nove.

Modul bo obsegal 9 srečanj v obsegu 4-5 šolskih ur. Srečanja bodo potekala ob torkih med 14. in 18. uro na Teološki fakulteti. (Številko predavalnice sporočimo kasneje.) Urnik oz. program modula je

  • 19. februar 2019: prof. dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta): Uvod: Izzivi Evrope in Evropske unije: identiteta, vrednote in dialog / Demokracija v EU: izvori, temelji in izzivi
  • 26. februar 2019: prof. dr. Rafal Smoczyinski (Poljska akademija znanosti, Varšava, Poljska): Migracije in EU
  • 12. marec 2019: prof. dr. Jernej Letnar Černič (Fakulteta za državne in evropska študije, Kranj, Slovenija): Evropske vrednote in identiteta
  • 19. marec 2019: doc. dr. Vojko Strahovnik (Teološka fakulteta): Svoboda govora in Evropa
  • 2. april 2019: prof. dr. Matej Avbelj (Fakulteta za državne in evropska študije, Kranj, Slovenija): EU in Evropa: Predlogi rešitev za njune izzive
  • 10. april 2019: prof. dr. Robert Petkovšek (Teološka fakulteta): Evropa kot možnost nenehne renesanse
  • 16. april 2019: prof. dr. Stanko Gerjolj (Teološka fakulteta): Pomen vrednot, vzgoje in izobraževanja v EU
  • 7. maj 2019: prof. dr. Dragica Vujadinović (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu, Srbija): Socialna, zelena, solidarna in bolj vključujoča EU
  • 14. maj 2019: prof. dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta): Demokracija v EU: izvori, temelji in izzivi (2. del); zaključek in podelitev certifikatov.

prof. dr. Bojan Žalec, znanstveni svetnik
predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko, vodja modula

 

PRIJAVA
Za prijavo pošljite e-pošto doc. dr. Vojku Strahovniku na vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si najkasneje do 18. januarja 2019. V e-pošti navedite: ime, priimek, letnik ter študijski program. Hvala. Na istem naslovu lahko prejmete tudi dodatne informacije in pojasnila glede izvedbe ter glede nadomestitve drugih obveznosti.

Modul je sofinanciran s strani Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+ Jean Monnet.