Objavljeno: 25.4.2022 | Posodobljeno: 18.5.2022 | Dogodek: 12.5.2022 ob 19:00: Ekonomska fakulteta Ljubljana (predavalnica 250)

Letošnji Nikodemovi večeri so govoril o etičnih izzivih umetne inteligence in so potekali na treh različnih lokacijah.

Katoliška mladina in Center za na človeka osrediščeno umetno inteligenco, ki deluje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, sta med 9. in 12. majem organizirala Nikodemove večere na temo etičnih izzivov umetne inteligence (UI). Na treh večerih, ki so potekali na treh različnih fakultetah ljubljanske univerze, so povabljeni strokovnjaki spregovorili o tej pomembni in vse bolj aktualni temi.

Prvi večer je potekal v obliki pogovora ob okrogli mizi, ki ga je vodil novinar RTV Slovenija Nejc Krevs. Gostje – dr. Marko Pahor, dr. Aleš Gorišek, dr. David Gosar in Jonas Miklavčič – so spregovorili o vplivu UI na uporabnika ter etičnih izzivih, ki jih UI vnaša v življenja uporabnikov. 

Drugi večer je potekal je pod naslovom »Etični izzivi umetne inteligence« in sicer v obliki pogovora med dr. Ivanom Bratkom ter dr. Vojkom Strahovnikom. Dr. Ivan Bratko, profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko, je spregovoril o etičnih izzivih UI, ki jih postavljajo sodobna sofisticirana računalniška in informacijska orodja. Dr. Vojko Strahovnik, ki prihaja z oddelka za filozofijo Filozofske fakultete (UL), pa je spregovoril o tem, kako sodobna etika naslavlja izzive UI ter kako si lahko pri tem pomagamo z zgledi iz zgodovine etike ter z etičnimi teorijami sorodnih področij. Oba avtorja sta se strinjala, da bo eden izmed ključnih prihodnjih korakov pravna ureditev področja UI. Pogovor je vodil Jonas Miklavčič

Na tretjem večeru je bil gost p. Paolo Benanti TOR, sicer profesor na Teološki fakulteti papeške univerze Gregoriana. P. Benanti je svoje predavanje naslovil z »Umetna inteligenca: Ljudje in stroji v času digitalne dobe«. Spregovoril je predvsem o spremembah v načinu dojemanja človeka, ki ga postavlja razvoj sodobne tehnologije. Izpostavil je, da je ključnega pomena, da ob uporabi tehnologije še vedno zmoremo razpoznati razliko med raznimi strojnimi pripomočki ter človeškimi osebami, ki so na nekaterih področjih nenadomestljive. Predavanje je iz italijanščine sproti prevajal br. Miran Špelič OFM.

Da zagretosti in interesa za pomembno vprašanje etičnih izzivov umetne inteligence ne manjka, priča dejstvo, da so vsi trije večeri trajali vsak po dve uri in bi se verjetno zavlekli še dolgo v noč, če jih moderatorji ne bi bili primorani končati.