Objavljeno: 16.4.2019 | Posodobljeno: 8.5.2019 | Dogodek: 13.5.2019 ob 14:30: Teološka fakulteta, predavalnica 1

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v okviru programske Ceepus mreže Bioethics od 13.-18. maja 2019 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani potekala mednarodna poletna šola z naslovom Bioethics and Politics- Confrontation With Topical Issues. Glavni organizator poletne šole je slovenski teolog, doc. dr. Roman Globokar. Poletne šole se bo udeležilo več kot štirideset študentov iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Slovenije, Srbije in Romunije. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku. Poleg priznanih domačih predavateljev s Teološke in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Tadej Strehovec OFM, prof. dr. Robert Petkovšek, doc. dr. Božidar Voljč dr. med, doc. dr. Urh Grošelj, asist. dr. Miha Oražem dr. med., doc. dr. Vojko Strahovnik, asist. dr. Janez Ferkolj, asist. dr. Matjaž Celarc) bosta predavanja popestrila gostujoča profesorja- prof. teološke etike iz Boston College-a dr. James Keenan in teolog doc. dr. Zdravko Jovanović iz Pravoslavne teološke fakultete Univerze v Beogradu. 


Cilj poletne šole je predstaviti študentom različna bioetična področja (teorijo spola, svobodo govora, dostojanstvo človekovega življenja v povezavi s klinično etiko in koncem življenja, spopadanje s pojavom podaljšane življenjske dobe, vpliv politike na oblikovanje mnenja posameznikov itn.), jih osvetliti s teološko, filozofsko in naravoslovno perspektivo ter povabiti študente k razmišljanju in diskutiranju o predstavljenih temah. Organizatorji poletne šole Bioethics and Politics pripravljajo za njene udeležence tudi obisk Hiše Evropske Unije v Ljubljani, Obisk Slovenskega parlamenta in srečanje s slovenskimi politiki, ogled baročne knjižnice ljubljanskega semenišča ter ekskurzijo na Bled. Hkrati je poleta šola tudi lepa priložnost, da tuji študenti pobližje spoznajo Ljubljano in njene znamenitosti ter skupaj s slovenskimi študenti spletejo tako študijske kot prijateljske vezi. 

Pripenjamo program poletne šole.

Poletna šola bo odprta tudi za druge slušatelje, ki bi si želeli prisluhniti kateremu od predavanj in diskurzov. 

Vljudno vabljeni!