Objavljeno: 18.12.2017 | Posodobljeno: 21.12.2017 | Dogodek: 20.12.2017 ob 17:00: Ljubljana

SLOVENSKO ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA NOVEJŠO IN SODOBNO ZGODOVINO

vljudno vabi na predavanje 

zasl. prof. dr. Janeza Juhanta

Politika in vera:  »revolucionar« Janez Ev. Krek in slovenski katoličani
Predavanje bo v sredo, 20. decembra 2017, ob 17. uri 
v dvorani v pritličju hotela City na Dalmatinovi 15 v Ljubljani.


O vsebini predavanja:
Dr. Janez Evangelist Krek, rojen 27. novembra 1865, je ena najvidnejših osebnosti slovenske zgodovine: duhovnik, profesor, pisatelj, socialni teoretik in praktik, ljudski tribun, govornik, organizator in politik, »genij širokih mas«. Njegovo vsestransko, krščansko-socialno delovanje je bistveno zaznamovalo katoliško gibanje ob t. i. katoliških shodih med letoma 1892 in 1913 ter drugih dejavnostih vse do Majniške deklaracije leta 1917 in Krekove prerane smrti 8. oktobra istega leta. Odločilni dejavnik njegovega »srca v sredini« je njegovo doživljanje stiske slovenskega človeka, kmeta in delavca. Do konca 19. stoletja se je v tujino izselilo okoli dvesto tisoč Slovencev. Krek se je zavedal, da je treba začeti: »Želi bomo mi na jugu samo to, kar si bomo z zavihanimi rokami sami pridelali in priborili.« Temelj je pravičnost: »Delavcem ne delimo miloščine, ampak pravico.«  Na II. slovenskem katoliškem shodu leta 1900 je Krek dejal: »Med ljudi se seli mir, ljudje se med seboj bolje razumejo, prenehala je prenekatera pravda.  Starši vzgajajo svoje otroke v duhu miru in sloge. Razvil se je smisel za svobodo in enakost. Ljudem so se odprla nova obzorja. Slovenci se povezujejo s Hrvati, Čehi in drugimi narodi.« In še: »Katoliška organizacija se je utrdila, kajti katoliška vera nas uči, da se velike reči dosežejo z medsebojno povezavo in trdno organizacijo. Duhovniki moramo iz zakristije, ker je  mnogo ljudi in mnogo človeških razmer, ki se iz zakristije ne vidijo in ne doženejo.« Za Kreka velja, kot pravi M. Veber: »Politik je junak, ki ima trdnost srca, je dorasel vsem propadlim upanjem, nosi gotovost, da se ne bo zlomil.« Krek – vodilna osebnost Katoliške narodne oziroma (Vse)Slovenske ljudske stranke – je vsekakor imel pogum, vero, globino in smer, utemeljeno v krščanskem vodilu: »Zrno mora pasti v zemljo.«

O predavatelju:
Janez Juhant, dr. fil., mag. theol., je bil rojen leta 1947 v Ljubljani, doma je iz Štange pri Litiji. Študiral je na Univerzi Karla Leopolda v Innsbrucku, duhovnik nadškofije Ljubljana je postal leta 1974. Je zaslužni profesor za Antropologijo, etiko in zgodovino filozofije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 1994–1999 je bil dekan fakultete, nekaj let tudi član Nacionalnega kurikularnega sveta. Med letoma 1998 in 2004 je zasedal mesto podpredsednika Evropskega združenja za katoliško teologijo. Pri mendarodni založbi LIT Verlag deluje kot izdajatelj serij Theologie Ost-West in Philosophy in Dialogue. Do zdaj je objavil deset knjig, 85 znanstvenih razprav in 47 znanstvenih poglavij v mednarodnem in domačem okviru, sam ali s souredniki je izdal tudi več zbornikov doma in v tujini. Leta 2004 je za znanstveno in etično-družbeno delovanje prejel nagrado Akademije ÖVP Leopold-Kunschak na Dunaju, leta 2008 pa Zoisovo priznanje RS za znanstveno-raziskovalno delo na področju antropologije in etike. Od leta 2012 je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.

Prisrčno vabljeni!