Objavljeno: 3.8.2023 | Posodobljeno: 4.8.2023

Živjo!

Kot verjetno veš, na naši fakulteti poteka sistem tutorstva, katerega namen je po svojih najboljših močeh pomagati in svetovati študentom, ki se s študijem na 1. in 2. ter 3. stopnji srečujejo prvikrat. Ne le to, tudi tutorjem pomaga pridobiti pomembne kompetence, zato je tutorstvo ovrednoteno s 3 kreditnimi točkami, kar pomeni, da ga je možno uveljaviti kot izbirni predmet.

Prav zato tudi v akademskem letu 2023/2024 razpisujemo mesta za tutorje študente za naslednje smeri:

 • dodiplomski študij (EMT in UDT: 1 mesto, ČMO: 2 mesti),
 • magistrski študij (RE: 1 mesto in ZDŠ: 2 mesti),
 • doktorski študij (1 mesto)

Kdo lahko postane tutor?

Vsak študent 2. ali višjega letnika študijskih programov Teološke fakultete enote v Ljubljani in v Mariboru.

Naloge tutorja:

 • pomoč pri učenju;
 • pomoč pri pridobivanju gradiva;
 • dajanje splošnih informacij;
 • širjenje socialne mreže;
 • reševanje težav …

Dolžnosti tutorja:

 • udeleževanje izobraževanj za tutorje, ki jih organizira TEOF in UL;
 • obisk rednih letnih sestankov;
 • pomoč pri promociji in drugih projektih Teološke fakultete …

Privilegij tutorja:

TUTORSTVO KOT IZBIRNI PREDMET: Vsak tutor, ki je v študijskem letu vestno opravljal svoje obveznosti, lahko na vsaki stopnji enkrat izkoristi priložnost in uporabi tutorstvo namesto enega izbirnega predmeta. Ob vpisu sicer ni možno izbrati tutorstva kot izbirni predmet.

Zadeva poteka tako, da se študent na začetku prvega oz. drugega semestra odloči, namesto katerega izbirnega predmeta bi rad uporabil tutorstvo. Obvezno je, da se takoj na začetku predavanj dogovori s predavateljem/i dotičnega predmeta, da bo namesto njegovega predmeta uporabil uveljavitev tutorstva kot izbirnega predmeta. Seveda lahko tutor še vedno obiskuje predavanja, ni pa mu potrebno opravljati izpita.

Na začetku meseca maja študent obvesti predsednika tutorjev študentov in doc. dr. Andreja Šegulo, da ima namen unovčiti svojo boniteto. Po izpolnjenih obveznostih se izpolni postopek za vpis izbirnega predmeta.

 

Liza Primc,

koordinatorka tutorjev študentov TEOF


Kontaktne osebe:

Liza Primc, koordinatorka tutorjev študentov (liza.primc@teof.uni-lj.si)

doc. dr. Andrej Šegula, koordinator tutorjev profesorjev ‒ Ljubljana (andrej.segula@teof.uni-lj.si)

asist. dr. Cecilija Oblonšek, koordinator tutorjev profesorjev ‒ Maribor  (cecilija.oblonsek@teof.uni-lj.si)