Objavljeno: 14.5.2024 | Posodobljeno: 20.5.2024 | Dogodek: 13.5.2024: Teološka fakulteta, predavalnica 3

V tednu med 12. in 19. majem 2024 Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani gosti prof. dr. Emmanuela Agiusa s Teološke fakultete Univerze na Malti. Prof. Agius je profesor moralne teologije in filozofske etike ter dolgoletni član Komisije za etiko (EGE) pri Evropski komisiji v Bruslju. Je soavtor več usmerjevalnih dokumentov s področja bioetike znotraj EU in eden najbolj priznanih moralnih teologov v Evropi.

V Ljubljano je prišel na povabilo škofa msgr. prof. dr. Antona Jamnika in izr. prof. dr. Romana Globokarja, predstojnika katedre za moralno teologijo. Z obema sodeluje v Komisiji za etiko pri Združenju škofovskih konferenc EU (COMECE). Prof. Jamnik je predsednik, prof. Agius pa moderator omenjene komisije.

Na Teološki fakulteti je imel prof. Agius dve javni predavanji, katerih so se udeležili študentje fakultete in zunanji obiskovalci

V ponedeljek, 13. 5. 2024, je imel predavanje z naslovom »Novi izzivi in priložnosti robotike in umetne inteligence za katoliško teološko refleksijo (New Challenges and Opportunities of Robotics and AI for Catholic Theological Reflections)«. V predavanju je predstavil pogled krščanske etike na hiter razvoj umetne inteligence in robotike. Izpostavil je tri temeljne etične drže, ki so značilne za katoliško moralno teologijo: integracija, spodbujanje in kritično vrednotenje. Na eni strani je treba spodbujati vse tisto, kar omogoča posamezniku, družbi in celotnemu stvarstvu bolj izpolnjeno življenje, po drugi strani pa roboti ne bodo mogli nikoli nadomestiti pristnega človeškega stika, ki je ključen za uresničeno človeško življenje.

V torek, 14. 5. 2024, pa je prof. Agius imel predavanje z naslovom »Vznikujoče evropske vrednote in politike na področju bioetike (Emerging European Values and Policies in Bioethics)«. V predavanju je predstavil, na kakšen način lahko teološka etika prispeva k dialogu na področju bioetike znotraj EU. Po njegovem prepričanju je Evropska unija predvsem skupnost vrednot, ki omogočajo mirno in ustvarjalno sobivanje ob spoštovanju načela »enotnost v različnosti«. Teologija ima svoje mesto v javnem diskurzu in lahko tudi danes pripomore k oblikovanju kulture identitete na evropskem kontinentu.

V pogovorih in izmenjavi izkušenj obeh fakultet so se pokazale številne podobnosti med položajem v Sloveniji in na Malti. Interes obeh ustanov je, da v prihodnje še poglobita medsebojno sodelovanje in izmenjave tako med študenti kot med profesorji.