Objavljeno: 24.1.2019 | Posodobljeno: 24.1.2019 | Dogodek: 23.1.2019 ob 17:00: UKM Maribor

V sredo, 23. januarja 2019, je bila ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavitev knjige Leksikon filozofije avtorja prof. ddr. Antona Stresa, dolgoletnega predavatelja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Enoti v Mariboru. V pogovoru so poleg avtorja sodelovali še dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, dr. Bojan Borstner, predavatelj s Filozofske fakultete UM, dr. Tomaž Keresteš, predavatelj s Pravne fakultete UM in dr. Branko Klun, predavatelj s Teološke fakultete UL. Moderator pogovora je bil dr. Edvard Kovač s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Enota v Mariboru.

Pogovor, ki je potekal v okviru prireditev UKM pod naslovom Zasedanja s knjigami, je organiziralo pet  ustanov (od tega štiri akademske): Univerzitetna knjižnica Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Celjska Mohorjeva družba in Enota Teološke fakultete UL v Mariboru.

V uvodnih besedah se je moderator večera dr. Kovač zahvalil ddr. Stresu za njegovo delo, ki prihaja kot darilo za zlati jubilej, ki ga praznuje v tem akademskem letu Enota TEOF v Mariboru in hkrati kot darilo največji slovenski univerzi, Univerzi v Ljubljani, ki obhaja v letošnjem letu svojo stoletnico. Leksikon ddr. Stresa je najobsežnejši in najtemeljitejši leksikon filozofije na Slovenskem, ki v več kot 2400 geslih na 1000 straneh obravnava filozofske pojme, filozofe različnih smeri in njihovo delo.

Z leksikonom slovenskega filozofa v slovenskem jeziku postajamo tudi sami veliki filozofski narod, kot je bilo poudarjeno v pogovoru. Odlika leksikona je ta, da je dovolj razumljiv vsem, ki si želijo vstopiti v svet filozofije in krati dovolj obširen, natančen, izčrpen in problemsko zastavljen, da bo zadovoljil tudi zahtevne poznavalce filozofije. Pomemben je tudi z v vidika razvoja slovenske filozofske terminologije, avtor uporablja pri prevajanju grških gesel tomistično izrazje.  

Leksikon je zanimiv tudi za pravnike, saj daje bralcu širšo dimenzijo in pojasnjuje za pravno stroko pomembne pojme kot so pravičnost, pravica, pravilo, pravna država itd. Pravo in filozofija se srečujeta v politični filozofiji, ki je praktična filozofija, kot je povedal Stres, vsi veliki filozofi so bili namreč tudi politični misleci (Sokrat, Platon, Aristotel, Tomaž Akvinski, Hegel, če naštejemo samo nekatere). »Samo pravičnost daje legitimnost oblasti. Predpostavlja se, da so zakoni razumni in pravični in kot take jih lahko sprejemamo, jih razumemo in ostajamo svobodni državljani,« je izpostavil Stres.

Leksikon filozofije je delo velikega nacionalnega pomena in je več kot le delo ali knjiga, je tudi »odsev poti, ki jo je doslej prehodila filozofska racionalnost kot takšna in tudi filozofija na Slovenskem; prav tako pa bo kaži-pot filozofiji in, kar je najpomembnejše, podpora duhovnemu in političnemu dozorevanju duha v našem prostoru in času,« kot je v uvodni razpravi k leksikonu zapisal dr. Robert Petkovšek.

»Naj knjiga služi razumnosti in modrosti in pripomore, da ostane filozofija to, kar je vedno bila: ljubezen do modrosti.« S temi besedami je bogat in zanimiv pogovorni večer zaključil avtor Leksikona filozofije ddr. Anton Stres in požel velik aplavz polnega avditorija.

Mateja Pevec Rozman