Objavljeno: 3.12.2021 | Posodobljeno: 3.12.2021

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljuje Univerza v Ljubljani upokojenim profesoricam in profesorjem za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Letošnji prejemnik častnega naziva na Teološki fakulteti je prof. dr. Bogdan Kolar.

Po študiju teologije v Rimu je študiral zgodovino in angleščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po doktoratu je postal predavatelj in član Katedre za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je opravljal različne vodstvene funkcije ter bil član državnih izpitnih in znanstvenih komisij. Njegovo temeljno področje dela je bilo raziskovanje zgodovine krščanstva v Sloveniji in osrednji Evropi, o čemer je pisal v domačih in tujih publikacijah ter znanstvenih monografijah, ki obsegajo več kot 350 enot.

Profesorju čestitamo za prejem častnega naziva!