Objavljeno: 11.5.2022 | Posodobljeno: 20.5.2022 | Dogodek: 19.8.2022 ob 09:00: Teološka fakulteta Ljubljana

Vabimo vas na Teološki vikend z naslovom: Rast osebne vere in medreligijski dialog, ki ga pripravljamo na Teološki fakulteti v okviru projekta za študente z naslovom Interdisciplinarni projekt za krepitev kompetenc študentov (IPKKŠ). Teološki vikend bo potekal od 19. do 21. avgusta 2022.

 

Študentje študijskih programih EMT in UTR, ki prek leta že opravljate neobvezno prakso, ste povabljeni k aktivnem sooblikovanju Teološkega vikenda. Za vas bosta obstoječa neobvezna praksa ter sodelovanje pri Teološkem vikendu ovrednotena s 3 ECTS. Za tovrstno aktivno udeležbo se prijavite oz. obrnite na organizatorje projekta najkasneje do 30. 5. 2022.

K udeležbi na Teološkem vikendu so povabljeni vsi študentje UL. Udeležbo in pripravo seminarskega dela iz vsebin predstavljenih v okviru Teološkega vikenda bodo lahko uveljavljali kot (zunanji) izbirni predmet v vrednosti 3 ECTS priznan s strani UL.  

Rok prijave na Teološki vikend je za vse študente 30. 6. 2022. 

Prijavnica