Projekt obravnava področje izobraževanja o etiki in vrednotah ter se osredotoča na opolnomočenje vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtich ter ostalih, ki delujejo na polju predšolske vzgoje in izobraževanja, vključno z začetnimi razredi osnovne šole. Vzgoja za vrednote temelji na treh stebrih:

  • osebne etične vrednote (samopodoba, moralni razvoj in moralne kreposti)
  • demokratične in družbene vrednote (živimo v skupnosti z drugimi - "jaz in drugi")
  • okoljske vrednote (živimo in si delimo skupen planet Zemlja)

V okviru projekta bomo:

  • oblikovali ter predstavili mednarodni kurikulum v vseh državah partnericah, ki bo dopolnjen s pregledom sedanjega stanja na področju etične vzgoje, izobraževanja o vrednotah ter kritičnega mišljenja,
  • razvili prosto dostopna izobraževalna gradiva in metode z namenom okrepiti strokovni razvoj tistih, ki delujejo v predšolskem in šolskem izobraževalnem sektorju,
  • oblikovali inovativne prakse za področje izobraževanja o etiki in vrednotah,
  • ustvariti središče gradiv in virov o etiki ter vrednotah v vzgoji ter izobraževanju s poudarkom na kritičnem mišljenju in filozofiji za otroke, katerega namen je povečati ozaveščenost o pomembnosti moralnih dolžnosti in družbenih vrednot.

Več o projektu lahko izveste na spletni strani projekta - povezava.

 


Projekt je financiran s strani Evropske komisije (program Erasmus+).

30 let programa Erasmus+

Fotografije: Pixabay.com